Jak czytać mapę topograficzną, aby znaleźć więcej jeleni w tym sezonie łowieckim?

Jak czytać mapę topograficzną, aby znaleźć więcej jeleni w tym sezonie łowieckim? myślistwo, polowanie

Czytanie i interpretowanie map topograficznych to nie tylko umiejętność techniczna; to raczej sztuka, którą powinni opanować wszyscy łowcy jeleni. Te szczegółowe i czasami zawiłe mapy oferują okno na zachodnie krajobrazy i mogą pomóc w zidentyfikowaniu konkretnych cech jelenia.

Łowcy jeleni, którzy posiadają umiejętność rozszyfrowania linii konturowych, interwałów, symboli i cech, mają znaczną przewagę. Mapy topograficzne zapewniają trójwymiarowy widok terenu na dwuwymiarowej powierzchni, umożliwiając łowcom jeleni wizualizację zmian wysokości i identyfikację preferowanych cech siedlisk jeleni.

W tym artykule omówimy kilka kluczowych zasad czytania map topograficznych, niezbędnych do zwiększenia umiejętności skutecznego poruszania się w terenie i ostatecznie zwiększenia szans na znalezienie większej liczby jeleni.

Linie konturowe – interwały i indeks

Linie konturowe są podstawą kodu wizualnego, jeśli chodzi o czytanie i interpretowanie map topograficznych. Linie konturowe reprezentują ułożone „warstwy” wysokości terenu. Szczyt pojawi się jako gęsta grupa linii z centralnym okręgiem wskazującym szczyt.

Te koncentryczne okręgi terenu oferują widok krajobrazu z góry na dół, pokazując wysokość i kształt. Ocena interwału konturu jest kluczowa, ponieważ skala może się znacznie różnić w zależności od mapy.

Przeczytaj: Polowanie na jelenie – 6 rzeczy, które warto wiedzieć i zrobić przed polowaniem

INDEKS KONTURU:

Linie indeksu konturu na mapie topograficznej to pogrubione linie konturu, zazwyczaj oznaczone wartością wysokości, którą reprezentują. Te pogrubione linie występują co piątą linię konturu i stanowią punkty odniesienia do określania wysokości określonych elementów na mapie. Linie konturowe ułatwiają czytanie i interpretację mapy, wskazując wysokość w regularnie określonych odstępach.

INTERWAŁ KONTURU:

Z drugiej strony, interwał konturu to pionowa odległość między sąsiednimi liniami konturu na mapie topograficznej. Reprezentuje on zmianę wysokości od jednej linii konturowej do następnej. Interwał konturu ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia stromości lub nachylenia terenu w danym obszarze.

Na przykład, jeśli interwał konturu wynosi 40′, oznacza to, że wysokość wzrasta lub maleje o 40′ między każdą linią konturu na mapie. Jeśli linie konturowe są blisko siebie, oznacza to stromy teren, podczas gdy szeroko rozstawione linie konturowe sugerują bardziej płaski, łagodniejszy teren.

Identyfikacja konkretnych cech topograficznych w poszukiwaniu jeleni

Teraz, gdy rozumiemy, jak interpretować indeksy konturów i interwały, możemy przejść do identyfikacji określonych cech topograficznych w celu znalezienia jelenia. Niektóre cechy topograficzne są szczególnie atrakcyjne dla jeleni, a nauczenie się, jak je identyfikować i łączyć ze sobą, może znacznie zwiększyć szanse na sukces.

Przeczytaj: 5 sposobów na przekierowanie jelenia obok drzewostanu

ŁAWKI

Ławka na mapie topograficznej pojawia się jako formacja przypominająca półkę w krajobrazie. Ławki charakteryzują się stosunkowo płaskim lub łagodniej nachylonym obszarem, który znajduje się pomiędzy bardziej stromymi odcinkami pionowego terenu. Ławki służą jako preferowane siedliska dla jeleni, oferując różnorodne korzyści, które czynią je niezwykle atrakcyjnymi. Ławki działają jako kluczowe strefy przejściowe między stromymi, wyższymi wzniesieniami a niżej położonymi obszarami.

 • Ostoje żerowania: Jelenie często odwiedzają ławki, ponieważ zrelaksowany teren może zatrzymać więcej wilgoci, co bezpośrednio przekłada się na lepszą i bardziej obfitą roślinność.
 • Strefy legowiskowe: Stosunkowo płaski teren ławek oferuje jeleniom pożądane miejsca do spania przez cały dzień, pozwalając im oszczędzać energię w okresach bezczynności.
 • Aktywność rykowiska: Podczas rykowiska ławki stają się strefami krytycznymi dla procesu rykowiska jeleni.
 • Użytkowanie historyczne: Jelenie często powracają do pewnych cech ławek rok po roku w okresach rykowiska. Zaobserwowanie zarówno świeżych, jak i starszych otarć na tym samym obszarze ławki może być znakiem ostrzegawczym, że natknąłeś się na jedną z tych historycznych lokalizacji. Identyfikacja tych miejsc może okazać się cenna. Są to najlepsze miejsca, które warto mieć na swojej liście z roku na rok.

Siodła – niskie punkty lub przejścia między dwoma wyższymi wzniesieniami

Przypominają kształtem końskie siodło lub ósemkę. Zidentyfikowanie siodła na mapie topograficznej może dostarczyć cennych informacji na temat potencjalnych korytarzy podróży i lejków.

Na siodłach linie konturowe utworzą na mapie kształt litery „U” lub „V”. Te linie konturowe powinny pokazywać zejście z obu wysokich stron, spotykając się w centralnym niskim punkcie.

 • Możliwości zasadzki: Siodła mogą być świetnymi punktami zasadzki, aby przechwycić jelenie, gdy przechodzą przez te naturalne korytarze.
 • Migracja: W okresach migracji siodła stają się krytycznymi punktami dla przemieszczania się jeleni. Ustawienie się w tych miejscach w odpowiednim momencie sezonu może okazać się satysfakcjonujące.
 • Łączenie siedlisk: Jelenie mogą wykorzystywać siodła do łączenia różnych siedlisk, takich jak zbiorniki wodne, obszary żerowania i legowiska. Jelenie często wykorzystują siodła do przemieszczania się między zasobami i obszarami bezpieczeństwa.
 • Bezpieczeństwo: Siodła mogą być strategicznymi punktami w obszarach o wysokiej presji drapieżników lub łowieckiej.

Potoki i drenaże

Odwodnienia są kolejną istotną cechą umożliwiającą znalezienie jelenia. Wszystkie odpływy nie są sobie równe, a umiejętność identyfikacji bardziej optymalnych odpływów może zapewnić kluczowy wgląd w zachowanie i wzorce przemieszczania się jeleni.

Odpływy można rozpoznać po liniach konturowych w kształcie litery „V” zbiegających się w jeden punkt. Im ostrzejsze V, tym bardziej nierówny może być drenaż. Te linie konturowe wskazują ścieżkę przepływu wody w dół zbocza lub góry. Stromość lub spadek zbocza drenażu określa poziom wilgotności w drenażu.

Drenaże o bardziej łagodnych sekcjach topograficznych, jak pokazano na poniższym obrazku, mogą utrzymywać więcej wilgoci, co może przełożyć się na większą ilość paszy i wzrost roślinności. Po znalezieniu drenażu, który spełnia to kryterium, przełącz się na widok z lotu ptaka i poszukaj charakterystycznych zielonych plam lub odcinków wzdłuż dna drenażu.

Orientacja zbocza

Orientacja zbocza odnosi się do kierunku, w którym zwrócone jest zbocze, niezależnie od tego, czy jest skierowane na północ, południe, wschód czy zachód. Zrozumienie interakcji jelenia z różnymi zboczami może być niezwykle cenne. Mogą to być najlepsze strefy dla jeleni.

 • Zachowanie: Północne stoki otrzymują mniej bezpośredniego światła słonecznego, co skutkuje niższymi temperaturami. Podczas upałów lub w miesiącach letnich jelenie mogą szukać cienia na tych zboczach, aby uniknąć stresu cieplnego. Lubią one również wykorzystywać północne stoki jako miejsca do spania w ciągu dnia.
 • Żerowanie: Roślinność na północnych zboczach jest zwykle bardziej bujna i bardziej pożywna ze względu na niższe temperatury i wyższą wilgotność. W rezultacie jelenie wolą wykorzystywać te stoki do żerowania i legowisk.

Linie grzbietowe – wzniesienia lub szczyty wzgórz i gór.

Te cechy topograficzne mogą odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu zachowań i wzorców przemieszczania się jeleni.

Linie konturowe na linii grzbietu będą wypukłe – wybrzuszone na zewnątrz – wskazując zejście po obu stronach grzbietu. Odległość między liniami konturowymi będzie z każdej strony, wskazując na stromość terenu wzdłuż grzbietu.

Po obu stronach linii grzbietu linie konturowe będą tworzyć kształt litery „V” skierowany w dół, reprezentujący sąsiednie dreny lub zbocza. Grzbiet działa jak naturalny rozdzielacz między drenażami.

 • Trasy podróży: Linie grzbietowe mogą często działać jako naturalne szlaki wędrowne dla jeleni. Te podwyższone ścieżki pozwalają jeleniom poruszać się po krajobrazie przy stosunkowo mniejszym wysiłku – zwłaszcza podczas nawigacji przez gęstą roślinność lub stromy teren.
 • Widoczność i bezpieczeństwo: Jelenie preferują obszary o dobrej widoczności, aby wykryć potencjalne zagrożenia, takie jak drapieżniki. Linie grzbietowe zapewniają podwyższone punkty widokowe, pozwalając jeleniom obserwować otoczenie i skuteczniej reagować na niebezpieczeństwo.
 • Migracja: Podczas sezonowych migracji jelenie mogą wykorzystywać linie grzbietów jako punkty orientacyjne lub preferować je jako ścieżki między różnymi siedliskami, takimi jak letnie i zimowe obszary.
 • Aktywność rykowiska: Linie grzbietów mogą być centralnymi punktami rykowiska. Dojrzałe byki mogą wykorzystywać linie grzbietu do wokalizacji podczas rui.

Opanowanie sztuki czytania map topograficznych ma kluczowe znaczenie dla łowców jeleni, ponieważ umożliwia zlokalizowanie preferowanych siedlisk jeleni, zrozumienie i ocenę trudności terenu, a także zaplanowanie skutecznych tras nawigacyjnych.

Dzięki zrozumieniu linii konturowych, interwałów i specyficznych cech topograficznych pozwalających znaleźć jelenie, myśliwi mogą ulepszyć swój e-scouting, planowanie polowań i taktykę backcountry. To połączenie bezpośrednio przełoży się na większy sukces.

Dodaj komentarz