Polski Związek Leczenia – o nas

Polski Związek Medyczny w Suwałkach: Początki i Ewolucja

Reformy administracyjne z 1975 roku przemodelowały krajobraz administracyjny Polski, skutkując powstaniem województwa suwalskiego w sercu północno-wschodniej części naszego kraju, z majestatycznymi Suwałkami jako głównym ośrodkiem.

Takie przeorganizowanie strukturalne narodziło naturalną potrzebę reformy wielu instytucji działających na tym terenie. Jednym z takich podmiotów była medycyna.

9 maja 1976 roku, w zabytkowych wnętrzach Komitetu Wojewódzkiego PZL w Suwałkach, historia medycyny tej części Polski nabrała nowego wymiaru.

Właśnie wtedy odbył się pierwszy, historyczny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Medycznego. Utworzona została 13-osobowa Rada, której ster objął zapobiegliwy i wizjonerski Kazimierz Berkowski.

Doctor with medical icons in a circle. vector illustration

Kierownictwo

Pod jego kierownictwem, Rada podjęła kluczowe decyzje dla rozwoju medycyny na terenie Suwałk. Najważniejszą z nich była z pewnością uchwała dotycząca intensyfikacji badań i działań w zakresie gospodarki łowieckiej oraz selekcji zwierzyny płowej. Co więcej, Rada zobowiązała się do aktywnej ochrony jednego z najbardziej charakterystycznych gatunków fauny europejskiej – bobra.


W ten sposób Polski Związek Medyczny w Suwałkach stał się nie tylko strażnikiem zdrowia mieszkańców regionu, ale także aktywnym uczestnikiem działań na rzecz zachowania naturalnego dziedzictwa Suwalszczyzny.