Psychoterapia, co to jest i czy warto się nią zainteresować

Psychoterapia, co to jest i czy warto się nią zainteresować

Psychoterapia to sposób na pomoc ludziom w zmianie sposobu myślenia i lepszym radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami. Psychoterapia może być stosowana w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk i uzależnienie.

Istnieją różne rodzaje psychoterapii, a terapeuta może łączyć różne techniki, aby dopasować je do danej sytuacji. Psychoterapia nie jest szybkim sposobem leczenia; potrzeba czasu, aby uzyskać długotrwałe rezultaty.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to grupa terapii, które pomagają zrozumieć, dlaczego czujesz, myślisz i działasz w sposób, który jest niepokojący i wpływa na twoje życie. Psychoterapia ma na celu pomóc ci pracować nad ich zmianą.

Terapie te są często stosowane w leczeniu chorób psychicznych. Mogą być również przydatne dla każdego, kto chce zmienić nieprzydatne myśli lub zachowania.

Psychoterapia jest prowadzona przez psychologów, psychiatrów i specjalistów ds. zdrowia psychicznego, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie. Czasami nazywana jest „terapią psychologiczną” lub „terapią rozmową”.

Dlaczego warto udać się na psychoterapię?

Psychoterapia ma na celu pomóc osobom z zaburzeniami psychicznymi lub bez nich lepiej zrozumieć swoje uczucia, myśli i działania oraz odkryć własną odporność.

Chociaż psychoterapia nie może powstrzymać stresujących wydarzeń, może dać ci siłę do radzenia sobie w zdrowy sposób. Może również pomóc zrozumieć siebie i nauczyć się nowych sposobów myślenia, zachowania i odczuwania.

Wyniki psychoterapii wymagają czasu. Zwykle zajmuje to kilka miesięcy, ale pozytywne efekty są często długotrwałe.

Zadania i cele rozmowy z terapeutą

Żaden temat nie jest zabroniony w terapii. To część tego, co sprawia, że terapia jest terapią. Możesz zostawić swojego wewnętrznego cenzora w domu i wyładować wszystkie myśli i uczucia, o których rozmowa w innym miejscu byłaby tematem tabu.

Istnieją jednak tematy, które są bardziej produktywne do omówienia z terapeutą niż inne. W rzeczywistości istnieje pewna krzywa uczenia się, jeśli chodzi o to, o czym rozmawiać podczas terapii.

Pomyśl o terapii jako o kontinuum łączącym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Możesz rozmawiać z terapeutą o przeszłych doświadczeniach, obecnych wyzwaniach i przyszłych nadziejach – wszystkie są równie ważne. Częścią pracy terapeuty jest pomoc w łączeniu kropek między nimi.

Niektórzy terapeuci – zwłaszcza terapeuci psychodynamiczni – koncentrują się dość mocno na tym, w jaki sposób przeszłe doświadczenia doprowadziły do obecnych okoliczności. Chcą pomóc ci rozpakować i przetworzyć ból, traumę, rozczarowanie i stratę. Chcą także zbadać twoje szczęśliwe chwile i pomóc ci obudzić wszelkie uczucia radości i więzi, które utraciłeś.

Inni terapeuci koncentrują się bardziej na teraźniejszości. Chcą dowiedzieć się, w jaki sposób sposób myślisz i reagujesz na to, co jest przed tobą, przeszkadza ci lub pomaga. Badanie sposobu, w jaki twój umysł działa tu i teraz, może prowadzić do rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, ale nie zawsze. Terapeuci poznawczo-behawioralni są bardziej zainteresowani usuwaniem tych zniekształceń niż tym, skąd się wzięły.

Kiedy potrzebuję psychoterapii?

Psychoterapia może być stosowana w leczeniu

 • depresji
 • lęku
 • zaburzeń odżywiania
 • paniki
 • zaburzeń związanych z używaniem substancji (na przykład alkoholu i innych narkotyków)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • zaburzenie osobowości typu borderline lub zaburzenie osobowości zależnej.

Jeśli lekarz zdiagnozuje jeden z tych stanów, może zalecić przyjmowanie leków na receptę w połączeniu z psychoterapią.

Nie każda osoba korzystająca z psychoterapii cierpi na zaburzenia psychiczne. Terapie te mogą być również pomocne w nauce radzenia sobie ze stresującymi i trudnymi sytuacjami przy użyciu zdrowych umiejętności radzenia sobie.

Jakie są rodzaje psychoterapii?

 • Terapia poznawczo-behawioralna – analizuje związek między myślami, uczuciami i działaniami danej osoby oraz to, jak każdy z nich może wpływać na jej percepcję (sposób postrzegania świata) i samopoczucie.
 • Terapia poznawcza oparta na uważności – rodzaj CBT, który obejmuje naukę „medytacji uważności”.
 • Dialektyczna terapia behawioralna – rodzaj CBT, która uczy pozytywnych umiejętności behawioralnych w celu radzenia sobie ze stresem, emocjami i rozwijania pozytywnych relacji.
 • Terapia interpersonalna – pomaga danej osobie skuteczniej radzić sobie z ludźmi i sytuacjami, które uważa za trudne.
 • Psychoterapia wspierająca – terapia oparta na rozmowie, mająca na celu umożliwienie osobie cierpiącej na problemy ze zdrowiem psychicznym wyrażenie swoich obaw oraz otrzymanie zachęty i pomocy w znalezieniu praktycznych rozwiązań.
 • Terapia akceptacji i zaangażowania – pomaga osobie zaakceptować swoje myśli i uczucia poprzez skupienie się na chwili obecnej i „po prostu zauważenie” swoich myśli i uczuć.
 • Psychoterapia psychodynamiczna – zwiększa świadomość tego, w jaki sposób pojawiły się niepokojące myśli i uczucia oraz w jaki sposób mogą one odgrywać rolę w ich problemach.
 • Terapeuta może łączyć ćwiczenia lub praktyki z różnych rodzajów psychoterapii, aby dostosować terapię do potrzeb pacjenta.
Psychoterapia, co to jest i czy warto się nią zainteresować

Źródła:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30932302/