Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych to dla nas sprawa priorytetowa. Od 25 maja 2018 roku stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które dbają o bezpieczeństwo Twoich informacji. Naszym celem jest zapewnienie Ci jasnych wytycznych dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat:

 1. Administrator Danych Osobowych: Twoje dane są przetwarzane przez Polski Związek Łowiecko Leczniczy, z siedzibą w Suwałkach. Możesz się z nami skontaktować pod numerem
 2. Inspektor Ochrony Danych: Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając email na adres.
 3. Cel Przetwarzania Danych Osobowych: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, takich jak zawieranie i realizacja umów, spełnianie obowiązków prawnych, realizacja zadań statutowych, dochodzenie roszczeń oraz ewentualna wysyłka newslettera informacyjnego.
 4. Podstawa Prawna: W zależności od celu przetwarzania, korzystamy z różnych podstaw prawnych, takich jak wyrażona zgoda, umowa, obowiązek prawny czy prawnie uzasadniony interes.
 5. Podmioty Przetwarzające Dane: W niektórych przypadkach możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z nami, takim jak dostawcy usług teleinformatycznych, doradcy czy partnerzy programów medycznych i sportowych.
 6. Dobrowolność Podania Danych: W niektórych sytuacjach podanie danych jest obowiązkowe (np. zgodnie z przepisami prawa), a w innych jest to dobrowolne. Niemożliwość podania niektórych danych może jednak uniemożliwić lub utrudnić realizację współpracy.
 7. Pozyskiwanie Danych: Twoje dane mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie lub też w trakcie naszej działalności, także od organów administracyjnych czy ścigania.
 8. Dane Osobowe Przetwarzane: Przetwarzamy dane osobowe zwykłych pracowników, współpracowników, kontrahentów, członków oraz osób zainteresowanych. W niektórych przypadkach przetwarzamy także informacje o wyrokach skazujących lub naruszeniach prawa.
 9. Rodzaje Danych Osobowych: Przetwarzane dane mogą obejmować dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email) oraz dane służbowe (stanowisko, miejsce pracy).
 10. Prawa Osób Przetwarzanych: Przysługuje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, takich jak prawo dostępu, poprawiania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Wycofanie Zgody: W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie.
 12. Okres Przechowywania Danych: Twoje dane będą przechowywane przez nas tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z wymogami prawa.
 13. Decyzje Automatyzowane: U nas nie ma zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem.

Chcemy, abyś czuł się pewnie podczas korzystania z naszych usług. Dlatego dbamy o Twoje dane i respektujemy Twoje prawa. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, nie wahaj się skontaktować z nami pod podanymi wyżej danymi kontaktowymi.