Udział suwalskiej organizacji PZŁ w życiu społecznym

Udział suwalskiej organizacji PZŁ w życiu społecznym

W uznaniu dla samorządu

W dniu 21 listopada 2018 r. na uroczystej sesji Rady Miasta w Orzyszu prezes Wojskowego Koła Łowieckiego Cyranka w Orzyszu Sylwester Giszczak złożył gratulacje w imieniu Polskiego Związku Łowieckiego Zbigniewowi Włodkowskiemu z racji ponownego wyboru na Burmistrza Orzysza. Wręczył też medal pamiątkowy Suwalskiej organizacji PZŁ z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości Polski i 95 – lecia PZŁ

Uroczyste obchody 3 Maja w Suwałkach

W uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja 2018 r., które odbyły się w Suwałkach z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, kompanii Wojska Polskiego, kombatantów, harcerzy i młodzieży szkolnej, organizacji społecznych, w tym Polskiego Związku Łowieckiego. Po Mszy Świętej za Ojczyznę w Konkatedrze pw. Św. Aleksandra w Suwałkach, późniejsze uroczystości przeniosły się do Parku Konstytucji 3 Maja. Pod Dębem Wolności po wystąpieniu Prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza złożona została wiązanka kwiatów. Kwiaty złożyła też delegacja myśliwych suwalskiego okręgu PZŁ.

 

Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach

W dniu 11 listopada 2014 r. odsłonięty został pomnik Józefa Piłsudskiego w centrum miasta w pobliżu Konkatedry Św. Aleksandra. Marszałek Józef Piłsudski przybywając do Suwałk w dniach 12 i 13 września 1919 r., zaraz po odzyskaniu przez miasto niepodległości, skierował do suwalczan takie słowa “Dzisiaj ziemia wasza jest wolną” i to one widnieją na cokole pomnika. Prezydent Miasta Suwałki Czesław Renkiewicz w swoim przemówieniu okolicznościowym podkreślił, że: “to za sprawą Piłsudskiego Suwałki znajdują się dziś w granicach Polski”. W obchodach Święta Niepodległości licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta, młodzież szkolna, parlamentarzyści, władze samorządowe, organizacje społeczne oraz Poczty Sztandarowe w tym Poczet Sztandarowy Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach. W imieniu myśliwych wiązankę złożył Łowczy Okręgowy Jan Goździewski.

 

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Przedstawiciele władz okręgowych PZŁ uczestniczyli, na zaproszenie Biskupa ełckiego Jerzego Mazura, w uroczystościach diecezjalnych peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W uroczystościach, które odbyły się w dniu 21 września 2013r. w Suwałkach przed Konkatedrą Św. Aleksandra przy pomniku papieża Jana Pawła II uczestniczyły też Poczty Sztandarowe PZŁ. Mszę Świętą koncelebrował Nuncjusz Apostolski w Polsce abp. Celestyno Migliore, a homilię wygłosił przewodniczący episkopatu Polski metropolita przemyski abp Józef Michalik. W darze ofiary delegacja myśliwych złożyła dary lasu.Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz