uchwały i rozporządzenia okręgowe pzł

uchwały i rozporządzenia okręgowe pzł

ZARZĄDZENIE Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach

z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie organizacji Zawodów w strzelaniach myśliwskich o „Puchar Jezior Mazurskich”

Uchwała Okręgowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach

z dnia 1 lipca 2019r.

REGULAMIN

nadania okręgowego odznaczenia łowieckiego „Za Zasługi dla Łowiectwa” Suwalskiego Okręgu PZŁ.z dania 1 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach

z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji Zawodów w strzelaniach myśliwskich o Laur Świętego Brunona

ZARZĄDZENIE Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach

z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji zawodów w strzelaninach myśliwskich o Laur Świętego Huberta

ZARZĄDZENIE Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach

z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji Zawodów Okręgowych PZŁ w strzelaniach myśliwskich

Zarządzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałach

z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji XIX Turnieju Zimowego im. Tadeusza Kryńskiego w strzelaniach myśliwskich

Uchwała V Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w Suwałach

z dnia 25 sierpnia 2018r.

Zarządzenie
Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach

z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie organizacji Zawodów Okręgowych PZŁ w strzelaniach myśliwskich

Zarządzenie
Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach

z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie organizacji Turnieju Zimowego im. Tadeusza Kryńskiego w Giżycku w strzelaniach myśliwskich

Uchwała Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach

z dnia 15 września 2017r. w sprawie redukcji populacji dzika

Uchwała Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach

z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie ograniczenia polowań na kaczki

Uchwała Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach

z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie ustanowienia odznaczenia łowieckiego

Uchwała Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach

z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie przestrzeliwania broni myśliwskiej