Terminarz polowań

Terminarz polowań

 

Jeleń szlachetny
byki21.08 – 28.02
łanie01.09 – 15.01
cielęta01.09 – 28.02

 

Jeleń Sika
byki, łanie, cielęta01.10 – 15.01

 

Dziki
odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowegocały rok

 

Ptactwo
bażanty: a) koguty – od dnia 1 października do końca lutego,
b) kury – wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;
kuropatwy od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;
krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice  od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia; Na terenie Suwalskiego Okręgu PZŁ ograniczyć polowania na kaczki od 15 sierpnia do 30 września do soboty, niedziele i święta. W okresie od 1 października do 21 grudnia ograniczenia nie obowiązują.
gęsi a) zbożowe i białoczelne – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia,
b) gęgawy – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 15 stycznia;
łyski od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
gołębie grzywacze od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada
słonki od dnia 1 września do dnia 21 grudnia
jarząbki od dnia 1 września do dnia 30 listopada
Daniele
byki01.09 – 28.02
łanie01.09 – 15.01
cielęta01.09 – 28.02

 

Sarna
kozły11.05 – 30.09
kozy01.10 – 15.01
koźlęta01.10 – 15.01

 

Drapieżniki/zwierzyna drobna
borsukiod dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;
tchórze i kuny (leśne i domowe)od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;
lisyod dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
norki amerykańskie, jenoty i szopy praczeprzez cały rok;
piżmakiod dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych – przez cały rok;
zające szaraki i dzikie królikiod dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;

 

  • Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
  • Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
  • Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.
  • Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz z 2004 r. Nr 76, poz. 729) w zakresie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.