Myśliwi niestowarzyszeni

Myśliwi niestowarzyszeni

WYDŁUŻONY TERMIN WYMIANY LEGITYMACJI PZŁ

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie przedłużony zostaje termin okresu ważności dotychczasowych legitymacji członkowskich Polskiego Związku Łowieckiego do 31 grudnia 2019 r.


 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2019 ROK

Informujemy, że składka członkowska PZŁ na 2019 rok pozostaje bez zmian i wynosi 320 zł, natomiast o 6 zł wzrosła składka na ubezpieczenie. Wynika to ze zwiększenia zakresu odpowiedzialności NNW obejmującego uszkodzenie ciała spowodowane niekontrolowanym lotem pocisku oraz kosztów leczenia zachorowania na boreliozę. Łączna wartość składki na 2019 rok wynosi 363zł, a składki ulgowej 203 zł.


 

Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego

 

W dniu 27 października 2018 r. w Suwałkach odbędą się uroczystości jubileuszowe 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego przypadające w 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody rozpoczną się rano Mszą Świętą w Konkatedrze Św. Aleksandra w Suwałkach której będzie przewodniczył Biskup Ełcki ks. bp. Jerzy Mazur. Suwalscy myśliwi złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem Papieża Św. Jana Pawła II i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oficjalne uroczystości z udziałem Zarządów Kół Łowieckich Suwalskiego Okręgu PZŁ i zaproszonych gości odbędą się w Suwalskim Ośrodku Kultury. Koncert muzyki myśliwskiej i występ Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna zakończą uroczystość Jubileuszową. Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach zaprasza  Kolegów Myśliwych do udziału w uroczystościach.


 

Walne zebranie członków niestowarzyszonych 2018

Zmiany Prawa Łowieckiego stworzyły konieczność dokonania w dniu 22 marca 2018 r. odbycia w trakcie trwania kadencji 2015 — 2020 zwołania kręgowych Zjazdów Delegatów PZŁ które mają wybrać członka Naczelnej Rady Łowieckiej. Taki Zjazd Okręgowy PZŁ w Suwałkach odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2018 r., stąd zwołane zostało w dniu 3 lipca 2018 r. przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach Walne Zebranie Członków Niestowarzyszonych w Suwałkach. W zebraniu udział wzięło 26 członków. Na przewodniczącego Zebrania wybrany został Czesław Witkowski. W dyskusji Jan Goździewski, Łowczy Okręgowy PZŁ przedstawił zasadnicze zmiany wprowadzenia przez posłów na Sejm RP i poinformował o aktualnej sytuacji suwalskiej organizacji PZŁ. W dyskusji głos zabierali również inni członkowie Zebrania. W wyniku tajnego głosowania Delegatem na V Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ został Wojciech Szostak z Augustowa.

 


 

Według stanu na dzień 06 czerwca 2018 r. stan członków PZŁ wynosi 2803, w tym 519 to członkowie niestowarzyszeni w kołach łowieckich. Liczba myśliwych niestowarzyszonych ciągle wzrasta.

 


Walne zebranie członków niestowarzyszonych

W dniu 14 lipca 2015 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach odbyło się walne zebranie członków niestowarzyszonych, na którym wybrany został Jarosław Podziewski z Gołdapi jako delegat na IV Okręgowy Zajzd Delegatow PZŁ. W dyskusji łowczy okręgowy Jan Goździewski poinformował o ważniejszych sprawach związanych z działalnością naszej suwalskiej organizacji i zaprosił Kolegów myśliwych niestowarzyszonych w kołach łowieclkich do większej aktywności w życiu Związku. Kolega Podziewski jako delegat zaapelował do wszystkich niestowarzyszonych, tych którzy nie wzięli udziału w zebraniu, by nadsyłali swoje wnioski, które mógłby przedstawić na Zjeździe.

Zawody Okręgowe PZŁ w strzelaniach myśliwskich

W dniu 16 czerwca 2018 r. odbędą się na strzelnicy w Ełku Zawody Okręgowe PZŁ w strzelaniach myśliwskich na które zaproszeni są również członkowie niestowarzyszeni. Uczestnictwo w Zawodach jest bezpłatne.
Szczegóły organizacji zawodów zostały określone w zarządzeniu Zarządu Okręgowego z dnia 20 kwietnia 2018r. – więcej.
Członkowie niestowarzyszeni będą klasyfikowani indywidualnie w zależności od posiadanej klasy.