Kryteria odstrzału – muflon

Muflon (Ovis aries musimon) – Kryteria selekcji osobniczej

Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 15 grudnia 2015 r.

 

*Za selekcyjne niezależnie od wieku uznaje się tryki, u których następuje wrastanie ślimów w kark lub żuchwę oraz tryki o kącie rozwarcia ślimów odbiegającym od 90°