Szkolenie

Szkolenie  

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA SELEKCJONERA ZWIERZYNY PŁOWEJ

W dniu 18 maja 2018 r zakończyło się szkolenie dla kandydatów na selekcjonera zwierzyny płowej w którym wzięło udział 73 myśliwych, którzy ukończyli 3-letni staż kandydacki w Polskim Związku Łowieckim. Tegoroczna tematyka szkolenia uwzględniała już nowe zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierzyny, w tym nowe kryteria odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej i muflonów. Są one znacznie prostsze do zastosowania w praktyce, ale czy nie będzie to dużym utrudnieniem w realizacji pozyskania określonego w rocznych planach łowieckich?

Zajęcia praktyczne prowadzone przez Jana Goździewskiego w zakresie selekcji zwierzyny i rozpoznawania wieku po odstrzale.