Konferencja w toruniu – “Jeszcze Polska nie Zginęła – wieś”

Konferencja naukowa w toruniu
“Jeszcze Polska nie Zginęła – wieś”

W dniu 13 maja 2017 r. w toruńskiej Arenie politycy, przedstawiciele Kościoła, leśnicy i członkowie PZŁ z przewodniczącym Zarządu Głównego Lecha Blocha uczestniczyli w Konferencji naukowej “Jeszcze Polska nie Zginęła – wieś”. W konferencji wzięło udział ok. 8 tyś. osób w tym delegacja myśliwych z Suwalskiego Okręgu PZŁ. Na początku odprawiona została msza święta której przewodniczył Ks.Bp. Edward Janiak, a homilię wygłosił Ks.Bp. Antoni Pacyfik Dydycz.

Minister Środowiska prof. Jan Szyszko otwierając Konferencję powiedział m.in., że wbrew tezom ekologicznych ideologów polityka rządu, działania leśników i rolników służą jak najlepszej ochronie polskich zasobów naturalnych w interesie ludzi i przyrody. ” Działamy tak, żeby można było wykorzystywać żywe zasoby przyrodnicze do rozwoju gospodarczego, szczególnie na terenach wiejskich. Użytki i zasoby przyrodnicze mają służyć człowiekowi, a jednocześnie nie mają ulegać pogarszaniu”.

List do uczestników konferencji skierowała też Premier Beata Szydło w którym napisała “Wieś i polskie lasy, to miejsca, w których w sposób szczególny pielęgnowana jest polskość. Tutaj filarami codziennego życia pozostają wiara, ojczyzna, tradycja, rodzina i umiłowanie ziemi. Dla kierowanego przeze mnie rządu sprawy polskiej wsi i polskich lasów, to jedno z zadań o strategicznym znaczeniu. Polska wieś, to olbrzymi potencjał produkujący żywność o wysokiej jakości”

Generalny dyrektor Lasów Państwowych do uczestników konferencji zwrócił się słowami ” To wieś i polskie lasy mają ze sobą fundamentalną wartość dla Polski. Kościół, leśnictwo rolnictwo i łowiectwo pozostają tymi filarami w sposób zintegrowany, a wszelkie próby rozbrojenia tych filarów skończą się tragicznie”

ks. prof. Tadeusz Guz. powiedział „To dom bogaty leśnikami, myśliwymi i rolnikami, którzy nie tylko na przestrzeni wieków istnienia Polski wykazali się wielkim hartem ducha, oddaniem, poświęceniem, lecz byli gotowi aż do ostatniej kropli krwi bronić, odżywiać Naród, ocalać Ojczyznę”

prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach w SGGWw Warszawie i członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego powiedziała w swoim wystąpieniu “Rozwój rolnictwa i intensywna gospodarka rolna powoduje w wielu miejscach pewne uproszczenie środowiska. I niektóre gatunki zwierząt na tym profitują, natomiast inne tracą”