Nr 107 „Oręż” w Ełku – Rys Historyczny

Rys historyczny


Data założenia Koła: 30 stycznia 1960 r.

Walne zgromadzeniu Koła, w którym wzięło udział 15 myśliwych odbyło się na terenie Jednostki Wojskowej 4808 w Ełku, w dniu 30 stycznia 1960 r. Walne Zgromadzenie wybrało zarząd Koło w składzie : kat. Tadeusz Krukowski – przewodniczący, por. Mieczysław Chodyniecki – łowczy, por. Jerzy Karaś – skarbnik, st. sierż. Rudolf Oksiutowicz i zawnioskowano  do Warszawskiego Okręgu Wojskowego o wyznaczenie siedziby nowoutworzonego Koła Nr 107 przy Jednostce Wojskowej 2468 w Ełku. Koło otrzymało do wydzierżawienia obwód łowiecki nr 53 położony na terenie powiatu oleckiego i obwód 84 położony w powiecie ełckim. Łączna powierzchnia tych obwodów wynosiła 11450 ha. Po kilku latach działalności w dniu 23 listopada 1968 r. następuje połączenie Koła z innym Wojskowym Kołem Łowieckim „Bażant” przy Jednostce Wojskowej 2456 w Ełku. Koło „Bażant” przez rok pomimo wielu zabiegów nie było wstanie uzyskać dzierżawy żadnego z obwodów, stąd decyzja o połączeniu  Kół. Wówczas Koło Nr 107 powiększyło swe szeregi o Eugeniusza Rubaja, Leona Wagnera, Michała Kowalczyka, Józefa Gwiazdowskiego, Ryszarda Chlewińskiego, Ryszarda Szerauca. Przewodniczącym zarządu został Eugeniusz Rubaj, łowczym Mieczysław Husiatyński, sekretarzem Michał Kowalczuk, skarbnikiem Rudolf Oksiutowicz. Siedzibę Koła przeniesiono do Jednostki Wojskowej nr 2456 w Ełku. W dniu 12 kwietnia 1987 r. do dotychczasowego numeru Koła 107 dodano nazwę „Oręż”. Podstawą gospodarki łowieckiej jest zwierzyna gruba. W ostatnich latach średnio rocznie  pozyskuje się  20 jeleni, ok. 60 saren i 100 dzików. Łoś który od 2001 r nie jest użytkowany łowiecko z uwagi na obowiązujące moratorium występuje dość licznie we wszystkich łowiskach . Myśliwi dbają tez o ochronę łowisk, dzięki ogromnej pracy społecznej myśliwych możliwe było wybudowanie niemal od podstaw domku myśliwskiego w Czerwonce. Teraz jest to stałe miejsce spotkań  myśliwych przez cały rok.  Z inicjatywy powołanej komisji tradycji i etyki łowieckiej j i przy jej udziale organizowane są bale myśliwskie, zawody strzeleckie i polowania Hubertowskie.  Do koła przynależy obecnie 32 członków, a do najbardziej zasłużonych należy wieloletni obecny  łowczy Marian Ciepłucha,  Rajmund Kojro, Stanisław Piela, Jozef Papuga i nieżyjący już Rudolf Oksiutowicz wieloletni skarbnik.