Składka członkowska PZŁ na rok 2021

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach informuje, że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 317/2020 z dnia  22 września 2020 roku  wysokość składki PZŁ na rok 2021 wynosi:
– składka normalna – 403zł (360zł +43zł ubezpieczenie) 
– składka ulgowa 50% – 223zł  (180zł +43zł ubezpieczenie)  przysługująca młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70rok życia;
– składka ulgowa 25% – 133zł  (90zł +43zł ubezpieczenie)  przysługująca członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia  

Na podstawie  § 181 pkt.3  członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem koła macierzystego, a członek niestowarzyszony wyłącznie na konto bankowe naszego Zarządu.

Ze względu na obowiązywanie ograniczeń na obszarze RP oraz ciągłym wzrostem liczby zakażeń wśród ludzi wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, nie ma możliwości opłacania składek członkowskich w kasie Zarządu. Bardzo prosimy o uiszczenie wszelkich  należności wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego Zarządu Okręgowego.
Nr konta: 63 9367 0007 0010 0019 2750 0001

TERMIN OPŁACENIA SKŁADKI NA ROK 2021 UPŁYWA  Z DNIEM 31.12.2020r.