Komunikat dla nowowstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego

Ustalono terminy treningów strzeleckich oraz egzaminów dla kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby które na dzień przed egzaminem ukończą minimum roczny staż kandydacki do PZŁ i mają uchwałę Zarządu Koła o zaliczeniu stażu kandydackiego. Na egzamin należy zabrać ze sobą dziennik stażysty oraz dowód osobisty. – Zobacz nowe informacje dotyczące kursu dla nowowstępujących do PZŁ