Posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach

W dniu 18 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach na którym dokonano analizy odstrzału redukcyjnego dzików w miesiącu czerwcu, łącznie pozyskano 340 dzików. Oceniono stan zagrożenia ASF w populacji dziczej. W pierwszej połowie lipca br. odnotowano 6 nowych przypadków ASF u dzików i 3 ogniska pomoru u trzody chlewnej (utylizowano łącznie 1814 świń). W związku ze zbliżającym się sezonem polowań na jelenie proponowane są zmiany w selekcji osobniczej jeleni – byków. Propozycje zmian zostaną przedstawione do akceptacji przez Lasy Państwowe. Na wniosek Koła Łowieckiego Partyzant w Warszawie Koło zostało wpisane przez Zarząd Okręgowy PZŁ do rejestru kół macierzystych Suwalskiego Okręgu PZŁ.