Posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ

W dniu 28 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach na którym dokonano oceny przebiegu i wyników tegorocznego egzaminu dla nowowstępujących do PZŁ do którego przystąpiły 62 osoby. Podjęto uchwałę o zmianie terminu zwołania Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ który odbędzie się 1 lipca 2019 r. a nie jak wcześniej planowano 6 lipca. Przeanalizowano też działalność organizacyjną i finansową za rok gospodarczy 2018/2019 kół łowieckich Suwalskiego Okręgu PZŁ, ujemny wynik finansowy wystąpił tylko w jednym kole łowieckim.