Posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ

W dniu 9 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach na którym podjęto uchwałę o zwołaniu w dniu 6 lipca 2019 r. Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w Suwałkach, dokonano analizy realizacji odstrzału redukcyjnego dzików (w miesiącu kwietniu pozyskano 407 dzików) i dokonano oceny stanu zagrożenia ASF dla populacji dziczej, a w szczególności na terenie powiatu ełckiego. Przeanalizowano wyniki oceny selekcyjnej 1613 rogaczy i 527 jeleni – byków pozyskanych w minionym sezonie łowieckim.