XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ

W dniu 16 lutego 2019 r. w Sękocinie k. Warszawy odbył się XXIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w którym więzło udział 261 delegatów, w tym 6 delegatów reprezentujących Suwalski Okręg PZŁ. Z zaproszonych gości w Zjeździe uczestniczył Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Wiceminister Małgorzata Golińska. Na Zjeździe uchwalony został nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego, który po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska stanie się obowiązujący.