Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
Grzegorz Mikulski
Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
Koło Łowieckie “Łoś” w Kalinowie
Przemysław Nowoć
Z-ca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego
Koło Łowieckie “Dzik” w Olecku