Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
ARTUR TOMASZEWSKI
Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
Koło Łowieckie “Jedynka” w Suwałkach
ROBERT WINCKIEWICZ
Z-ca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego
Koło Łowieckie “Ryś” w Suwałkach