Nowowstępujący do PZŁ

szkolenia dla nowowstępujących

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach oraz jej Komisja Szkoleniowa przywiązują dużą wagę do poziomu i zakresu szkoleń swoich członków oraz właściwego przygotowania kandydatów do PZŁ. Zwykle w okresie jesienno-zimowym prowadzą szkolenia dla nowowstępujących kończące się wiosną zajęciami terenowymi w Biebrzańskim Parku Narodowym i na terenie Puszczy Augustowskiej.  Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia prowadzone są w większości przez lektorów i wykładowców miejscowych, ale też przez zapraszanych specjalistów i ekspertów. Wykorzystuje się nowoczesne środki audiowizualne, a większość wykładów przygotowana jest w postaci prezentacji multimedialnej.

Terminarz spotkań:

l.p.temattermin, godzinaprowadzący
1Historia łowiectwa, kulturotwórcza rola łowiectwa, zasady kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego.18.12.202017.00Jerzy Siemaszko
2Prawo Łowieckie i akty wykonawcze. Statut PZŁ9.01.20219.00Adam Ramotowski 
3Biologia sarny, terminy polowań14.01.202117.00Tomasz Huszcza 
4Biologia jelenia i daniela, terminy polowań15.01.202117.00Waldemar Sudnik 
5Biologia łosia, terminy polowań21.01.202117.00Leszek Skubis 
6Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy23.01.20219.00Adam Kamiński 
7Biologia dzika, terminy polowań23.01.202111.00Krzysztof Żoch 
8Budowa i działanie broni i amunicji myśliwskiej, budowa i działanie i wykorzystanie w łowiectwie przyrządów optycznych oraz innych elementów podstawowego wyposarzenia myśliwskiego30.01.20219.00Zbigniew Kleszczewski 
9podstawowe choroby zwierząt łownych i sposoby ich rozpoznawania06.02.20219.00L. Czokajło 
10kynologia myśliwska06.02.202111.00Leszek Czokajło
11Biologia zwierzyny drobnej, terminy polowań13.02.20219.00Zdzisław Zaborowski 
12Zasady ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową13.02.202112.30Zdzisław Zaborowski
13Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym zasad kształtowania i odbnawiania korytarzy ekologicznych20.02.20219.00Joanna Harmuszkiewicz 
14Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską (Zasady strzelania śrutem, strzelanie kulą z broni o lufach gładkich  i gwintowanych)6.03.20219.00Zbigniew Kleszczewski
15Etyka łowiecka11.03.202016.00Jarema Sykulski 
16Sygnalistyka myśliwska11.03.,202017.00Tomasz Huszcza
17Kształtowanie wizerunku współczesnego myśliwego, zasady korzystania z mediów społecznościowych11.03.202019.00Tomasz Huszcza
18Zasady i warunki wykonywania polowania20.03.20219.00Zbigniew Bogusławski 
19Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowanie dziczyzny i preparowanie trofeów.20.03.2021 Zbigniew Bogusławski
20obowiązkowe dwa treningi strzeleckie obejmujące strzelanie z broni o lufach gładkich oraz z broni o lufach gwintowanych, w tym trening obejmyjący strzelanie do makiety dzika w przebiegu z broni o lufach gwintowanych.10.04.2021                                 i 17.04.20219.00instruktorzy strzelectwa strzelnica myśliwska w Ełku