Nowowstępujący do PZŁ

szkolenia dla nowowstępujących

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach oraz jej Komisja Szkoleniowa przywiązują dużą wagę do poziomu i zakresu szkoleń swoich członków oraz właściwego przygotowania kandydatów do PZŁ. Zwykle w okresie jesienno-zimowym prowadzą szkolenia dla nowowstępujących kończące się wiosną zajęciami terenowymi w Biebrzańskim Parku Narodowym i na terenie Puszczy Augustowskiej.  Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia prowadzone są w większości przez lektorów i wykładowców miejscowych, ale też przez zapraszanych specjalistów i ekspertów. Wykorzystuje się nowoczesne środki audiowizualne, a większość wykładów przygotowana jest w postaci prezentacji multimedialnej.

 


Terminarz szkoleń

Szkolenia odbywają się w siedzibie Okręgowego Zarządu PZŁ w Suwałkach
Początek zajęć: Piątek godzina 15:00, Sobota godzina 9:00

Zajęcia terenowe – spotkanie uczestników kursu w grupach: 30 marca 2019 i 13 kwietnia 2019 o godz. 6.00 w Sztabinie pod kościołem (dojazd własny, trasa Augustów – Białystok). Na zajęcia należy zabrać ze sobą dziennik stażysty, można też uzbroić się w lornetkę.

Prosimy o dostosowanie obuwia i ubrania do warunków pogodowych.Treningi strzeleckie odbywają się na strzelnicy w Ełku, w poniedziałki o godz. 14.00, w soboty o godz. 9.00 Na trening należy przybyć z opiekunem który użyczy broni i amunicji (broń śrutowa i kulowa).

Prosimy o zabranie dzienników stażysty

Grupa I

DATATEMATYKA SZKOLENIAPROWADZĄCY
8.12.2018r.Historia łowiectwa, kultura i zwyczaje myśliwskie z uwzględnieniem języka łowieckiego, kulturotwórcza rola łowiectwaJerzy Siemaszko
8.12.2018r.Sygnały myśliwskie, muzyka myśliwska Tomasz Huszcza
4.01.2019r.Biologia i ekologia łosia Leszek Skubis
4.01.2019r.Biologia i ekologia sarny, terminy polowań Waldemar Sudnik
12.01.2019r.Biologia i ekologia jelenia i daniela, terminy polowańTomasz Huszcza
12.01.2019r.Biologia i ekologia dzika, terminy polowań Krzysztof Żoch
25.01.2019r.Inwentaryzacja zwierzyny łownej Krzysztof Bednarski
25.01.2019r.Biologia i ekologia zwierzyny drobnej, terminy polowańZdzisław Zaborowski
2.02.2019r.Ochrona środowiska i jego kształtowanie dla bytowania zwierzyny. Zasady ochrony przyrody. Znajomość gatunków prawnie chronionych które historycznie były gatunkami łownymiJoanna Harmuszkiewicz
2.02.2019r.Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Adam Kamiński
15.02.2019r.Budowa oraz dozwolone rodzaje broni i amunicji myśliwskiej, budowa i wykorzystanie przyrządów optycznych w łowiectwie oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwych. Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską, zasady strzelania śrutem i kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanychZbigniew Kleszczewski
23.02.2019r.Choroby zwierzyny łownej i sposoby ich rozpoznawania Zenon Zouner
23.02.2019r.Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowanie dziczyznyZbigniew Bogusławski
8.03.2019r.Etyka łowiecka Jarema Sykulski
8.03.2019r.Szkody łowieckieZbigniew Kleszczewski
16.03.2019r.Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej zgodnej z wymogami ekologii.Joanna Harmuszkiewicz
16.03.2019r.Zagospodarowanie łowisk leśnych, polnych i wodnychKrzysztof Żoch
30.03.2019r.Zajęcia terenowe (zbiórka - miejscowość Sztabin (przy Kościele) godz. 6:00Jan Goździewski
31.03.2019r.Szkolenie weterynaryjne – stosownie do rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej (WE) 853/2004 PE Leszek Czokajło
31.03.2019r.Kynologia myśliwska Leszek Czokajło
6.04.2019r.Zasady i warunki wykonywania polowania. Regulamin polowańZbigniew Bogusławski
8.04.2019r.Budowa oraz dozwolone rodzaje broni i amunicji myśliwskiej, budowa i wykorzystanie przyrządów optycznych w łowiectwie oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwych. Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską, zasady strzelania śrutem i kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanych (strzelnica Ełk)Zbigniew Kleszczewski
8.04.2019r.Trening strzelecki I (strzelnica Ełk)Zbigniew Kleszczewski
13.04.2019r.Budowa oraz dozwolone rodzaje broni i amunicji myśliwskiej, budowa i wykorzystanie przyrządów optycznych w łowiectwie oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwych. Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską, zasady strzelania śrutem i kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanych (strzelnica Ełk)Zbigniew Kleszczewski
13.04.2019r.Trening strzelecki II (strzelnica Ełk)Zbigniew Kleszczewski
27.04.2019r.Prawo Łowieckie i przepisy wykonawcze. Statut PZŁJózef Bućwiński

 

Grupa II

DATATEMATYKA SZKOLENIAPROWADZĄCY
8.12.2018r.Historia łowiectwa, kultura i zwyczaje myśliwskie z uwzględnieniem języka łowieckiego, kulturotwórcza rola łowiectwaJerzy Siemaszko
8.12.2018r.Sygnały myśliwskie, muzyka myśliwska Tomasz Huszcza
5.01.2019r.Biologia i ekologia łosia Leszek Skubis
5.01.2019r.Biologia i ekologia sarny, terminy polowań Waldemar Sudnik
11.01.2019r.Biologia i ekologia jelenia i daniela, terminy polowańTomasz Huszcza
11.01.2019r.Biologia i ekologia dzika, terminy polowań Krzysztof Żoch
26.01.2019r.Inwentaryzacja zwierzyny łownej Krzysztof Bednarski
26.01.2019r.Biologia i ekologia zwierzyny drobnej, terminy polowańZdzisław Zaborowski
1.02.2019r.Ochrona środowiska i jego kształtowanie dla bytowania zwierzyny. Zasady ochrony przyrody. Znajomość gatunków prawnie chronionych które historycznie były gatunkami łownymiJoanna Harmuszkiewicz
1.02.2019r.Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Adam Kamiński
16.02.2019r.Budowa oraz dozwolone rodzaje broni i amunicji myśliwskiej, budowa i wykorzystanie przyrządów optycznych w łowiectwie oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwych. Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską, zasady strzelania śrutem i kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanychZbigniew Kleszczewski
22.02.2019r.Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowanie dziczyznyZbigniew Bogusławski
22.02.2019r.Choroby zwierzyny łownej i sposoby ich rozpoznawania Zenon Zouner
9.03.2019r.Etyka łowiecka Jarema Sykulski
9.03.2019r.Szkody łowieckie
15.03.2019r.Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej zgodnej z wymogami ekologii.Joanna Harmuszkiewicz
15.03.2019r.Zagospodarowanie łowisk leśnych, polnych i wodnychKrzysztof Żoch
30.03.2019r.Szkolenie weterynaryjne – stosownie do rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej (WE) 853/2004 PE Leszek Czokajło
30.03.2019r.Kynologia myśliwska Leszek Czokajło
5.04.2019r.Zasady i warunki wykonywania polowania, regulamin polowaniaZbigniew Bogusławski
1.04.2019r.Budowa oraz dozwolone rodzaje broni i amunicji myśliwskiej, budowa i wykorzystanie przyrządów optycznych w łowiectwie oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwych. Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską, zasady strzelania śrutem i kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanych (strzelnica Ełk)Zbigniew Kleszczewski
1.04.2019r.Trening strzelecki I (strzelnica Ełk)Zbigniew Kleszczewski
6.04.2019r.Budowa oraz dozwolone rodzaje broni i amunicji myśliwskiej, budowa i wykorzystanie przyrządów optycznych w łowiectwie oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwych. Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską, zasady strzelania śrutem i kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanych (strzelnica Ełk)Zbigniew Kleszczewski
6.04.2019r.Trening strzelecki II (strzelnica Ełk)Zbigniew Kleszczewski
13.04.2019r.Zajęcia terenowe (zbiórka - miejscowość Sztabin (przy Kościele) godz. 6:00Jan Goździewski
26.04.2019r.Prawo Łowieckie i przepisy wykonawcze. Statut PZŁJózef Bućwiński
Terminarz szkoleń

Zobacz terminarz

Egzaminy planowane są na połowę maja 2019 r.


Szkolenie dla nowowstępujących – sezon 2018/2019

Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach informuje, że w dniu 8 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach, ul. 1 Maja 25 rozpocznie się szkolenie dla nowowstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego (będą już wykłady).

W związku z ograniczoną ilością miejsc uprzejmie prosimy o zgłaszanie kandydatów na szkolenie do dnia 28 listopada br. e-mailem na adres zo.suwalki@pzlow.pl  Prosimy podać w zgłoszeniu imię i nazwisko oraz adres e-mail lub nr telefonu.

W przypadku gdy będzie większa ilość zgłoszeń niż miejsc, ustalony będzie inny termin dla drugiej grupy.

Program szkolenia obejmuje:

 • przepisów ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do ustawy,
 • przepisów ustawy o broni i amunicji i aktów wykonawczych do ustawy,
 • struktury organizacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego,
 • zasad i warunków wykonywania polowania,
 • ochrony przyrody i gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową,
 • gatunków zwierząt łownych, ich biologii. Terminarz polowań,
 • broni i amunicji myśliwskiej, jej budowy i wykorzystania. Przyrządy optycznych i inne akcesoria myśliwskie,
 • zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską,
 • podstawowych chorób zwierząt łownych,
 • kynologii myśliwskiej,
 • zasad etyki, kultury i tradycji łowieckich,
 • zasad obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów,
 • prowadzenia gospodarki łowieckiej. Ochrona łowisk,
 • zasad regulacji liczebności bobra europejskiego,
 • zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Uwaga: istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniu w trakcie odbywania stażu kandydackiego do PZŁ.

 

Zajęcia terenowe

Zajęcia terenowe dla nowowstępujących do PZŁ organizowane są po zakończeniu zajęć teoretycznych i ćwiczeń wczesną wiosną. Zajęcia prowadzone są w mniejszych kilkunastoosobowych grupach. O godz. 6.00 po zbiórce i krótkiej odprawie w miejscowości Sztabin uczestnicy zajęć przejeżdżają na teren Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jest to dobra pora by można było zobaczyć zwierzynę, a przede wszystkim wiele gatunków ptactwa wodno-błotnego oraz podziwiać piękną panoramę rozległych bagien i rozlewiska Biebrzy. Przed południem następuje przejazd na teren OHZ-tu Nadleśnictwa Augustów w okolicę miejscowości Balinka by zapoznać się z zagospodarowaniem łowisk leśnych.
 

 

Zajęcia terenowe – wiosna 2012

Grupa III
     W dniu 21 kwietnia 2012r. już wczesnym rankiem stażyści z III grupy zakończonego szkolenia dla nowowstępujących do PZŁ przebywali na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego – Basen Środkowy w pobliżu wsi Jasionowo. Bardzo silna mgła, jaka zapadła nad Biebrzą tego ranka, całkowicie zasłoniła ten wyjątkowo urokliwy krajobraz biebrzańskich bagien o wschodzącym słońcu. Panowała też wyjątkowa cisza. W drodze powrotnej, kiedy mgła osiadła i wyjrzało słońce, widziano tylko pojedynczo przelatujące kaczory i bataliony oraz brodzącą po niewielkim rozlewisku parę kulika wielkiego. Na łąkach w okolicy wsi Mogielnice w kilku miejscach widziane były też pasące się sarny. Następnie wszyscy przejechali na teren Nadleśnictwa Augustów, gdzie leśniczy do spraw łowieckich Adam Kolator omówił zagospodarowanie poletek łowieckich, pokazał urządzenia łowieckie – ambonę, paśnik dla jeleni i lizawki. Łowczy okręgowy Jan Goździewski w swojej wypowiedzi przybliżył uwarunkowania przyrodnicze Puszczy Augustowskiej i całego Łowieckiego Rejonu Hodowlanego. Przedstawił też priorytety gospodarowania łowieckiego, rozmiar szkód łowieckich w lasach oraz ochronę łowisk, a w szczególności głuszca. Spotkanie zakończyło się tradycyjnie przy ognisku na Kozim Rynku.

Na poletku łowieckim o powierzchni ok. 2 ha założonym na pasie przeciwpożarowym.

Adam Kolator – odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki łowieckiej w OHZ Nadleśnictwa Augustów zapoznaje ze sposobem zagospodarowania poletka łowieckiego.

Grupa I i II
    Tydzień później, w sobotę 28 kwietnia, tą samą trasą przejechali kandydaci z grupy pierwszej i w dniu 29 kwietnia z grupy drugiej. Poziom wody na Biebrzy w środkowym basenie był wyjątkowo niski. Brakowało jak na tę porę roku nawet płytkich rozlewisk na bagnach. Część gatunków ptaków zakończyła już swoje gody i tylko jedne, ale dość liczne stadko batalionów „unosiło się i opadało”. Samce jednak nie podejmowały jeszcze godowych walk. W dniu 28 kwietnia 2012r. kandydaci z trzeciej grupy mieli wyjątkową okazję oglądania norki na przeciwległym brzegu Biebrzy. Zwierzę wykazywało wielką ufność i nie reagowało na dużą grupę stażystów.

Przy jednym z ostatnich pozostawionych paśników dla jeleni na terenie OHZ Nadleśnictwa Augustów.

Adam Kolator – odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki łowieckiej w OHZ Nadleśnictwa Augustów przedstawia sposób zagospodarowania poletka na pasie przeiwpożarowym.

Spoglądanie na ambonę – czatownię, która przetrwała ponad 30 lat i nadal służy myśliwym.

Wspólne ognisko na zakończenie zajęć terenowych.

Uczestnicy szkolenia II grupy na poletku łowieckim.

Jan Goździewski – Łowczy Okręgowy PZŁ w Suwałkach przedstawia tematykę zimowego dokarmiania.

Wspólne ognisko na zakończenie zajęć terenowych.

Grupa IV
W dniu 12 maja 2012r. na zajęciach terenowych uczestniczyli stażyści IV grupy. Podobnie jak uczestnicy z poprzednich grup, wczesnym rankiem przejechali drogę wzdłuż rzeki Biebrzy pod miejscowość Dolistowo. Pogoda jak na połowę maja była wyjątkowo niesprzyjająca – silny wiatr, padający deszcz. Większość gatunków ptaków już gniazdowała. Tylko pojedyńczo pływające kaczory skrywały się przed wiatrem w głębokim korycie rzeki, bo poziom wody był wyjątkowo niski. Ze zwierzyny łownej widzany był daleko na horyzoncie tylko łoś i kilka saren. Po przejechaniu na teren Puszczy Augustowskiej – obręb Balinka, wiatr nie był jauż tak dokuczliwy. Trasa przejazdu jak i tematyka była podobna, a wspólne ognisko na Kozim Rynku zakończyły zajęcia.

Uczestnicy IV grupy w wietrzny i deszczowy ranek na bagnach biebrzańskich.

Tradycyjne ognisko w Rezerwacie Kozi Rynek.

Odbieranie dzienniczków stażysty z wpisem Łowczego Okręgowego o zaliczeniu zajęć terenowych.

Jeszcze jedno wspólne zdjęcie na zakończenie zajęć terenowych.

 

Zajęcia terenowe – wiosna 2011

W dniu 16 kwietnia 2011r. zajęcia terenowe odbyła III grupa nowowstępujących do PZŁ. Tego dnia ranek był pogodny, słoneczny, z kilkustopniowym przymrozkiem w Dolinie Biebrzy. Wydawało się, że tego ranka cietrzewie, chociaż nieliczne, będą tokowały. Niestety nie odezwał się żaden kogut. Widziane były 2 łosie oraz sarny jeszcze w zimowej sukni. Na rozlewiskach w okolicy Dolistowa obserwowano już niewielkie ilości kaczek, łysek i łabędzi. Natomiast znacznie więcej obserwowano bekasów – brodźca krwawodziobego i piskliwego, rycyka, biegusa, a z mew – śmieszkę. Pomimo, że woda znacznie opadła, to droga szutrowa do Dolistowa nadal była nieprzejezdna.

Jan Goździewski

 

W dniach 16 i 17 kwietnia 2011r. na Strzelnicy Myśliwskiej w Giżycku przeprowadzono trening strzelecki dla 4 grup (103 nowowstępujących). Najtrudniejsze strzelania jak się okazało były do rzutków na osi myśliwskiej i do zająca w przebiegu. Jednak dzięki cennym uwagom i praktycznym radom ze strony Krzysztofa Konieczki – przewodniczącego Komisji Strzelectwa Myśliwskiego i Zdzisława Kieżuna – kierownika strzelnicy z każdym następnym strzelaniem wyniki były coraz lepsze. W czasie pobytu na strzelnicy omówione zostały warunki bezpieczeństwa i obchodzenia się z bronią podczas strzelań oraz jej przenoszenia. Zwrócono uwagę zarówno na stan techniczny broni jak i jej sprawność.

Dariusz Rewak