Myśliwi pomagają

Giżycko również pomaga!

O potrzebach służby zdrowia w czasie pandemii pamiętały również Koła Łowieckie działające w Giżycku i dzierżawiące obwody w jego okolicach. W wyniku rozmów Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach z Dyrekcją szpitala w Giżycku ustalono, że niezwykle przydatne będą specjalistyczne łóżka szpitalne. Środki finansowe na ich zakup przekazały następujące koła łowieckie: Dzik, Jeleń, Kormoran, Rogacz, Ryś, Sokół z Giżycka oraz Żubr Kruklanki. Długo oczekiwany sprzęt trafił na oddział chirurgiczny szpitala, aby wspierać leczenie chorych w tym trudnym okresie. Dyrekcja szpitala złożyła na ręce Łowczego Okręgowego serdeczne podziękowania wszystkim myśliwym za tak szlachetną inicjatywę i zakup specjalistycznego sprzętu. Zaangażowanie członków Polskiego Związku Łowieckiego zostało przyjęte z ogromną wdzięcznością, jako wyraz solidarności z mieszkańcami miasta w okresie walki z pandemią wywołaną COVID-19.

Akcja wsparcia służby zdrowia przez myśliwych Suwalskiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego oraz myśliwych z zamiejscowych kół łowieckich, dzierżawiących obwody w naszym okręgu, została zakończona. W trakcie tej akcji zakupiono i przekazano specjalistyczny sprzęt medyczny do szpitala w Augustowie, Ełku, Giżycku, Piszu, Sejnach, Suwałkach i Węgorzewie. Wartość przekazanego sprzętu znacząco przekroczyła kwotę 100 000 złotych, co świadczy o zrozumieniu potrzeb służby zdrowia i chęci jej pomocy przez środowisko myśliwych.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego serdecznie dziękuje wszystkim, którzy tak ofiarnie włączyli się w tą szlachetną akcję.


Węgorzewo – myśliwi z pomocą!

W akcję wsparcia służby zdrowia w walce z koronawirusem postanowiły się włączyć kolejne koła łowieckie Suwalskiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego. Koła Łowieckie Cyranka, Mazury oraz Żbik działające w Węgorzewie postanowiły zakupić sprzęt medyczny do szpitala działającego w ich mieście. Dzięki zebranym środkom własnym oraz środkom Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach przekazano wysokiej jakości aparat do wykonywania badań EKG. Zakup tego sprzętu Dyrekcja szpitala uznała za najbardziej potrzebny i prośba ta została spełniona przez myśliwych z Węgorzewa i okolic.


Kolejna akcja myśliwych z Ełku

Akcja wsparcia służby zdrowia, prowadzona przez Koła Łowieckie Cietrzew w Prostkach, Łoś w Kalinowie oraz wszystkie Koła Łowieckie działające w Ełku tj.Nr 1, Orla Jucha, Oręż, Partyzant, Ponowa i Ryś wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałach, przekroczyła znacząco planowany pierwotnie poziom. Dzięki zebraniu tak dużych środków finansowych udało się jeszcze wesprzeć Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Został zakupiony profesjonalny sprzęt do jonizacji powietrza, którego do tej pory nie było. W trakcie przekazania sprzętu Dyrektor DPS podziękował myśliwym za otrzymany dar i przekazał na ręce Łowczego Okręgowego pracę plastyczną wykonaną przez podopiecznych

 

Myśliwi wspierają szpital w Augustowie

Koło Łowieckie Batalion, Kania, Leśnik i Serwy, tak jak wiele innych kół w innych miastach, postanowiły wspólnie wesprzeć szpital w Augustowie. W efekcie tej współpracy wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach, zostało zakupionych sześć pulsoksymetrów. W dniu dzisiejszym zostały one przekazane na ręce Pani Dyrektor, która serdecznie podziękowała za wkład augustowskich myśliwych w walkę służby zdrowia z pandemią COVID-19.


Myśliwi pomagają – Ełk

Zaangażowanie myśliwych działających w Ełku i jego okolicach oraz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach pozwoliło na zakup sprzętu medycznego do szpitala miejskiego w Ełku. Na prośbę Zarządu szpitala ze zgromadzonych środków udało się kupić dwa mobilne respiratory, które wejdą na wyposażenie karetek oraz pulsoksymetry. To kolejna akcja wsparcia przez myśliwych pracowników służby zdrowia, którzy z takim poświęceniem walczą o zdrowie pacjentów. Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt choć trochę ułatwi ich ciężką pracę.


Myśliwi wspierają szpital w Sejnach

17 kwietnia dzięki współpracy KŁ ŁOŚ i KŁ SŁONKA z Sejn, KŁ GON z Warszawy, KŁ KNIEJA z Białegostoku oraz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego udało się zakupić specjalistyczny sprzęt medyczny, który zostanie wykorzystany w leczeniu i rehabilitacji pacjentów w tych trudnych warunkach epidemii COVID-19