„MAZURY” w Węgorzewie – z dziejów koła

Z dziejów koła

 

Członkowie Koła podczas Walnego Zgromadzenia – 8 maja 2011 r.


Przystrzelanie broni – maj 2011 r.


Ostoja w TVP2

W dniu 17 stycznia 2011 r. ekipa redakcyjna programu Ostoja ukazującego się w Telewizji Polskiej przygotowała kolejny odcinek na temat zimowego dokarmiania zwierzyny dokonując nagrań w łowisku Kuty. Przedstawiono dowóz i wyłożenie karmy w dwóch paśnikach, soli w lizawkach, wycinanie lodu by w ten sposób udostępnić wodę zwierzynie. Prezes Jerzy Litwinienko w swojej wypowiedzi do kamery przedstawił wagę i potrzebę zimowego dokarmiania oraz zaangażowanie i pracę społeczną myśliwych.


 

Obradująca w dniu 12 października 2010 r. Naczelna Rada Łowiecka dokonała wyboru organów zrzeszenia. Wybrano przewodniczącego i członków:

– Głównej Komisji Rewizyjnej;
– Głównego Sądu Łowieckiego;
– Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego;
– Kapituły Odznaczeń Łowieckich.

Jedynym członkiem w/w organów z okręgu suwalskiego, a konkretnie Głównej Komisji Rewizyjnej został Kol. Jerzy Litwinienko – Prezes naszego Koła, pełniący w obecnej kadencji również funkcję V-ce Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach.
Przypomnieć należy, że każdej kadencji środowisko węgorzewskich myśliwych ma swojego przedstawiciela w w/w organach.

W poprzedniej kadencji członkiem Głównego Sądu Łowieckiego był Kol. Tadeusz Ciborski – Prezes K.Ł. “Cyranka” w Węgorzewie. Świadczy to dobitnie, że doświadczenie, wiedza i zaangażowanie na rzecz PZŁ naszych Kolegów jest zauważana i doceniana!


Polowania zbiorowe – 2010

Hubertus 2010


 


Koło Łowieckie ”Mazury” w Węgorzewie, a w szczególności jego Prezes Jerzy Litwinienko, był inicjatorem i współorganizatorem Wystawy Łowieckiej ”Łowiectwo, Trofea, Sztuka Ludowa”, której Wernisaż odbył się w Muzeum Sztuki Ludowej w Węgorzewie w dniu 18 marca. Myśliwi z tego Koła udostępnili wiele trofeów i innych eksponatów, a Kol. Cezary Tryk przedstawił historię łowiectwa na Ziemi Węgorzewskiej w Katalogu Wystawy.


 

Kolega Norbert Bejnarowicz – delegat III Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w Suwałkach
dnia 31 lipca 2010 r.


 

 


 

Z obchodów 50-lecia Koła


 

Polowanie hubertowskie w Kole Łowieckim “Mazury” w Węgorzewie 2003

Przed wyruszeniem na łowy myśliwi zgromadzili się w Kościele Parafialnym w Kutach na Mszy Hubertowskiej i dopiero potem przejechali do łowiska. Wszystkich uczestników polowania przywitał Jerzy Litwinienko – Prezes Koła, a łowczy – Andrzej Kobordo przedstawił listę gatunków zwierzyny na którą można zapolować-przypomniał też o zasadach bezpieczeństwa. Brane były tylko mioty w lesie ze zwierzyną grubą. Było cicho ciepło i jesiennie jak na tę porę roku. Głęboką ciszę kniei przeszywały okrzyki naganki i gruby głos prezesowego jamnika “ciągnącego” nieraz przez cały miot. Były też strzały, nie zawsze celne, ale na pokocie znalazł się dzik i dwa lisy. Na uroczyste podsumowanie polowania dojechały żony i dzieci myśliwych, zrobiło się gwarno i wesoło na śródleśnej polanie przy “Zaścianku”. Prezes i łowczy uroczyście podsumowali polowanie, udekorowali “króla polowania” i podsumowali cały mijający rok. A był to dobry rok – dobre stany zwierzyny, odszkodowania znośne, przybyły nowe urządzenia w łowisku, dobrze układa się współpraca z administracją samorządową, leśną, policją oraz kolektywem łowieckim KŁ “Cyranka” i WKŁ “Żbik” w Węgorzewie. Dumą Koła jest wybudowany staraniem myśliwych “Zaścianek”. Są dalsze zamierzenia inwestycyjne – choć mówiono o tym “szeptem”, ale należy wierzyć w ich powodzenie.

Jan GoździewskiPolowanie członków ORŁ w Suwałkach

W dniu 13 stycznia 2005r. Koło Łowieckie “Mazury” gościło w swoich łowiskach na polowaniu członków Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach.
Wszystkich członków polowania powitał prezes Koła Jerzy Litwinienko. Polowanie prowadzone było bardzo sprawnie przez Kol. Edwarda Karwackiego. Pogoda była typowo jesienna, a nie zimowa – słonce, ciepło, brak śniegu. W ostatnim miocie padł jedyny strzał tego dnia, Kol. Tadeusz Ciborski staje się Królem Polowania z upolowanym “rudym”. Polowanie konczy się pokotem, a “Zaścianek” przyjmuje wszystkich na wspólnym posiłku.

Dziękujemy Kołu Łowieckiemu “Mazury” w Węgorzewie za Waszą gościnność i możliwość spotkania.

Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwalkach Józef Bućwinski
Łowczy Okręgowy Jan Goździewski.


 


Zarząd Koła Łowieckiego gościnnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie