Koło Łowieckie „Dzik” w Olecku

Koło Łowieckie „Dzik” w Olecku

 

Sztandar Koła nadany 18 listopada 2006 r.

 

 

Koło zostało odznaczone najwyższym odznaczeniem łowieckim ZŁOM
8 października 2006 r.

 Koło otrzymało odznaczenie regionalne “Za zasługi dla Łowiectwa” 
27 października 2011 r.