od 26 października Zarząd Okręgowy pracuje zdalnie.

W związku z wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 biuro Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach przechodzi na tryb pracy zdalnej od dnia 26 października 2020 r.  Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji pocztą elektroniczną na adres zo.suwalki@pzlow.pl, a rozliczenia finansowe dokonywać w formie bezgotówkowej. Kontakt telefoniczny: 516151619 oraz 502679006