Ocena selekcyjna jeleniowatych rozpoczęta

W dniu 11 marca 2019 r. w Ełku rozpoczęła się komisyjna ocena odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej – jelenia i sarny pozyskanej w minionym sezonie łowieckim 2018/2019. Następne planowane oceny zostaną przeprowadzone w Piszu, Drygałach, w Technikum Leśnym w Rucianem Nidzie, Giżycku, Węgorzewie i w Suwałkach gdzie w dniu 29 marca prace Komisji zostaną zakończone.