Udział samorządu rolniczego w inwentaryzacji zwierzyny i łowieckim planowaniu

W dniu 18 lutego 2019 r. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej w Porostach k. Białegostoku odbyło się spotkanie z udziałem łowczych okręgowych w sprawie uczestniczenia przedstawicieli izb rolniczych w tegorocznej, wykonywanej przez koła łowieckie inwentaryzacji zwierzyny oraz opiniowania projektów rocznych planów łowieckich na rok gospodarczy 2019/2020. Zgodnie z nowym zapisem ustawy Prawo Łowieckie z dnia 22 marca ub.r. koła łowieckie wykonując inwentaryzację zwierzyny mają obowiązek powiadomić właściwą izbę rolniczą.