Zawody Okręgowe PZŁ w strzelaniach myśliwskich

Zawody Okręgowe PZŁ w strzelaniach myśliwskich 2021

W dniu 12 czerwca 2021r. na strzelnicy myśliwskiej w Ełku odbyły się Mistrzostwa Okręgu w strzelaniach myśliwskich. Zawody otworzył witając przybyłych zawodników oraz sędziów Łowczy Okręgowy Wojciech Zaniewski. Regulamin strzelań oraz zasady bezpieczeństwa przedstawił Sędzia Główny zawodów Kolega Krzysztof Konieczka. Punktacja była prowadzona w kategoriach: zespołowo-klasa powszechna, zespołowo- klasa otwarta, indywidualnie-klasa powszechna, indywidualnie-klasa mistrzowska oraz Diany. W koleżeńskiej atmosferze i przy deszczowej pogodzie został wyłoniony Mistrz Okręgu, którym została reprezentacja Koła Łowieckiego Sarna w Olecku. Klasę mistrzowską zwyciężył kolega Roszko Marcin, natomiast klasę powszechną Kaczmarczyk Przemysław. I miejsce w strzelaniach myśliwskich w klasyfikacji DIAN zdobyła Ewa Piątkowska. Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Sklep Myśliwsko-Strzelecki Leśny Rynek w Suwałkach oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach.

Zawody Okręgowe PZŁ w strzelaniach myśliwskich 2020

W dniu 4 lipca 2020r. na strzelnicy myśliwskiej w Ełku odbyły się Mistrzostwa Okręgu w strzelaniach myśliwskich. Zawody otworzył witając przybyłych zawodników oraz sędziów Łowczy Okręgowy Wojciech Zaniewski. Regulamin strzelań oraz zasady bezpieczeństwa przedstawił Sędzia Główny zawodów Kolega Krzysztof Konieczka. W rywalizacji udział wzięło 90. zawodników, w tym trzyosobowa drużyna myśliwych z Litwy. Punktacja była prowadzona w kategoriach: zespołowo-klasa powszechna, zespołowo- klasa otwarta, indywidualnie-klasa powszechna, indywidualnie-klasa mistrzowska, klasa C oraz Diany. W koleżeńskiej atmosferze i przy słonecznej pogodzie został wyłoniony Mistrz Okręgu, którym została reprezentacja Koła Łowieckiego Kuna w Suwałkach. Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Sklep Myśliwsko-Strzelecki Leśny Rynek w Suwałkach oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach.

Tabela wyników

Zawody Okręgowe PZŁ w strzelaniach myśliwskich 2019

W dniu 15 czerwca 2019 r. na strzelnicy myśliwskiej w Ełku odbyły się Zawody Okręgowe PZŁ w strzelaniach myśliwskich w których wzięło udział 78 zawodników w klasie powszechnej reprezentujących 27 kół łowieckich oraz 12 zawodników w klasie mistrzowskiej. Oficjalnego otwarcia Zawodów Dokonał łowczy okręgowy Jan Goździewski., wręczył tez Wawrzyny Strzeleckie za miniony rok – Marcinowi Roszko, Pawłowi Jakubiakowi – Srebrne, Ryszardowi Tuszkowskiemu Brązowy. Tytuł Mistrza Suwalskiego Okręgu PZŁ w klasie powszechnej zdobyła 3-osobowa reprezentacja Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku z wynikiem 1232/1500 pkt, a indywidualnie zwycięstwo w tej samej klasie osiągnął Adam Huściło z wynikiem 444/500 pkt. W klasie mistrzowskiej zwyciężył Marcin Roszko z wynikiem 463/500 pkt. Zespołowo w klasie otwartej po raz kolejny zwyciężył zespół z Koła Łowieckiego Sarna Olecku i to te koło będzie reprezentowało nasz Okręg na Krajowym Konkursie Kół Łowieckich w roku przyszłym. Zawody sędziowali sędziowie z Ełku i Giżycka pod przewodnictwem Krzysztofa Konieczki.

 

Tabele wyników:

Indywidualnie – Klasa Mistrzowska

Indywidualnie – Klasa Powszechna

Zespołowo

Zawody Okręgowe PZŁ w strzelaniach myśliwskich 2018
 
 

W dniu 16 czerwca 2018 r., w sobotę na Strzelnicy w Ełku odbyły się Zawody Okręgowe w strzelaniach myśliwskich. Oficjalnego otwarcia Zawodów dokonał Józef Bućwiński- prezes Okręgowej Rady Łowieckiej,podczas którego trzej nasi zawodnicy otrzymali Wawrzyny Strzeleckie za wyniki minionego sezonu 2017: Marcin Roszko – Srebrny Wawrzyn, Ryszard Tuszkowski i Paweł Jakubiak – Brązowy Wawrzyn. W zawodach wzięło udział 78 zawodników reprezentujących 22 koła łowieckie okręgu suwalskiego PZŁ. Strzelenia oceniane były przez zespół sędziów pod przewodnictwem Krzysztofa Konieczki. W klasie powszechnej zwyciężył Zbigniew Domoracki z KŁ “Kuna” Suwałki z wynikiem 441/500 pkt,a w klasyfikacji zespołowej zwyciężyła 3-osobowa reprezentacja Koła Łowieckiego “Kuna w Suwałkach uzyskując 1207/1500 pkt. W klasyfikacji mistrzowskiej I miejsce zajął Paweł Turczyn z Koła Łowieckiego “Rogacz” w Giżycku z wynikiem 447/500 pkt. W klasie otwartej tym razem zwyciężył zespół reprezentujący Koło Łowieckie “Sarna” w Olecku uzyskując 1252/1500 pkt i to te Koło będzie reprezentowało nasz okręg na Krajowych Mistrzostwach Kół Łowieckich w roku przyszłym. Zwycięskie zespoły i zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a opuszczona flaga PZŁ przez zwycięski zespół z KŁ “Kuna” była ostatnim akcentem kończącym Zawody.

 

 

Tabele wyników:

Indywidualnie – Klasa Mistrzowska

Indywidualnie – Klasa Powszechna

Zespołowo

 
Zawody Okręgowe PZŁ w strzelaniach myśliwskich 2017
 
          Zawody Okręgowe PZŁ w strzelaniach myśliwskich odbyły się 17 czerwca 2017 r. na strzelnicy myśliwskiej w Ełku. Oficjalnego otwarcia Zawodów dokonał Józef Bućwiński, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej. Podczas otwarcia wręczone zostały Wawrzyny za wyniki minionego sezonu strzeleckiego: Srebrny Wawrzyn wywalczyli: Marcin Roszko z wynikiem 1390pkt i Ryszard Tuszkowski z wynikiem 1365 pkt, Brązowy Wawrzyn Paweł Jakubiak z wynikiem 1343pkt. W zawodach wzięło udział 84 zawodników, w tym 9 posiadających klasę mistrzowską. Koła reprezentowane były przez 3-osobowe zespoły w klasie powszechnej. Tytuł Mistrza Okręgu wywalczony został przez zespół KŁ “Kuna” w Suwałkach osiągając 1232/1500 pkt. W klasie otwartej najlepszy wynik 1295/1500 pkt osiągnął zespół Koła łowieckiego “Rogacz” w Giżycku i to Koło będzie reprezentowało nasz Okręg na Krajowych Mistrzostwach Kół Łowieckich w przyszłym roku. W klasyfikacji indywidualnej w klasie powszechnej zwyciężył Uździło Witold z wynikiem 462/500 pkt, a w klasie mistrzowskiej Marcin Roszko z wynikiem 451/500 pkt. Sędzią Głównym Zawodów był Krzysztof Konieczka. Zwycięskie zespoły i zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a oficjalnego zakończenia Zawodów dokonał Jan Goździewski – Łowczy Okręgowy PZŁ.

 

Tabele wyników:

Indywidualnie – Klasa Mistrzowska

Indywidualnie – Klasa Powszechna

Zespołowo