Wystawy łowieckie

Wystawa Łowiectwo-historia i współczesność nawiązuje do pięknej ekspozycji Łowiectwo – trofea, historia,sztuka prezentowanej w Muzeum Okręgowym w Suwałkach w 1981 roku. ci którzy mieli okazję ją wówczas zobaczyć, a rzesza zwiedzających była całkiem pokaźna, do dziś wspominają to wielkie wydzarzenie kulturalne. Minęło już jednak przeszło 20 lat. Zmienił się nasz kraj, wyrosło nowe pokolenie, przybyło wspaniałych trofeów i znaczących osiągnięć, którymi mogą się poszczycić myśliwi zpólnocno wschodniej Polski. Warto więc powrócić do tematyki łowieckiej w gościnnych murach suwalskiego Muzeum Okręgowego. Ekspozycja składa się z 2 zasadniczych wątków. Część współczesna zawiera informacje o zwierzynie, łowiskach gospodarce łowieckiej i łowach. Ich najbardziej spektakularnym obiektem są trofea zdobyte przez myśliwych z suwalskiego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego. Wiele okazów należy do najmocniejszych w Polsce. Wzbudzały one sensacje na licznych pokazach krajowych i zagranicznych . Druga część ekspozycji poświęcona jest histori łowiectwa. Zaprezentowano na niej broń, akcesoria i pamiątki myśliwskie z różnych epok. Kulturotwórczą rolę łowów reprezentują dzieła sztuki: od obrazów najwybitniejszych mistrzów po ludowe malowidła, rzeźby, tkaniny i wycinanki. Historię ze współczesnościa zgrabnie łączy prezentacja zdjęć nagrodzonych w konkursie fotograficznym zorganizowanym prze redakcję “Łowca Polskiego” i prac plastycznych dzieci, inspirowanych tematyką łowiecką. Nie sposób wymienić wszystkich i nstytucji i osób , które dopomogły w powstaniu tej wystawy. Włączyło si ę w jej organizację wiele muzeów, ogromną rolę pełnił Zarząd Okręgowy PZŁ w Swuałkach, a przedewszystkim całe rzesze kolegów myśliwych, którzy udostępnili swoje trofea i zbiory. Wszystkim serdecznie dziękujemy.