Współpraca Polsko – Litewska w sprawie ASF

Współpraca Polsko – Litewska w sprawie ASF

W dniu 10 października 2017 r. w Augustowie odbyło się spotkanie w sprawie afrykańskiego pomoru świń w którym uczestniczyli goście z Litwy m.in. Darius Remeika – Przewodniczący Państwowej Komisji ds. Żywności i Weterynarii Republiki Litewskiej, Vidmantas Paulauskas – Państwowa Służba Żywnościowa i Weterynaryjna Republiki, Algidras Klimavicius – Przewodniczący Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa, Marius Masiulis – Dyrektor ds. Departamentu Reagowania na Sytuację Nadzwyczajną SFVS, Eugenijus Tijushas – V-ce Przewodniczący Litewskiego Związku Myśliwych i Wędkarzy. Uczestnicy spotkania zapoznali się z aktualną sytuacją dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski i Litwy, a w szczególności na obszarach przygranicznych w obu krajach. Z dużym niepokojem przyjęto informację o ostatnio stwierdzonych ogniskach wirusa ASF w pow. sejneńskim i augustowskim. Przedstawiciele obu związków łowieckich Eugenijus Tijushas – Litwa, Jan Goździewski – Łowczy Okręgowy PZŁ w Suwałkach przedstawili też organizację łowiectwa i działalność Związków w obu krajach. Wyrażono również wolę utrzymania współpracy służb weterynaryjnych w zakresie zwalczania ASF oraz współpracy myśliwych w zakresie łowiectwa.