Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane

Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane

Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane zostały opracowane i zatwierdzone na okres 2007 – 2027, dotyczą ŁRH Puszczy Augustowskiej, Wielkich Jezior Mazurskich, Puszczy Piskiej. Decyzją Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku ŁRH Biebrzański o powierzchni 93286 ha został włączony do ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich, stąd jego powierzchnia obecnie wynosi 465359 ha. Plany zostały zatwierdzone przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach oraz Marszałków Województwa Podlaskiego – dotyczy ŁRH Puszczy Augustowskiej i Warmińsko Mazurskiego – dotyczy ŁRH Puszczy Piskiej i Wielkich Jezior Mazurskich.

W części szczegółowej planu ujęto kategorię obwodów łowieckich, liczebność, zagęszczenie zwierzyny łownej  na dzień 31 marca 2017 oraz stan i zagęszczenie docelowe na dzień 31 marca 2027 r. – poniżej tabele. Z uwagi na istniejące duże zagrożenie wirusem ASF i redukcje populacji dziczej, dalsze prognozowanie co do dzika jest przedwczesne.

 

POCZĄTKOWE I DOCELOWE ZAGĘSZCZENIE POPULACJI NA DZIEŃ 31.03.2027 R.

 

STAN I DOCELOWA LICZEBNOŚĆ ZWIERZYNY NA DZIEŃ 31.03.2027 R.