Ustawy i rozporządzenia

ustawy i rozporządzenia

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Giżycko

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych”

Zarządzenie Marszałka Województwa Podlaskiego

nr. 89/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo – doradczego w zakresie przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie i uchylenia Zarządzenia nr. 63/2018

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej “Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

Rozporządzenie Ministra Środowska

z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody

Rozporządzenie Ministra Środowska

z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

Rozporządzenie ministra Środowiska

z dnia 3 pażdziernika 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym

Zmiany ustawy – Prawo łowieckie

z dnia 8 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Tekst ustawy przyjęty przez Senat

z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) w powiatach: augustowskim, sejneńskim, suwalskim oraz mieście Suwałki

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber L.

Ustawa o broni i amunicji

z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2011 nr 38 poz. 195)

Ustawa o ochronie przyrody

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)