Uroczystości inne

Świętowanie w Gibach – 4 listopada 2018 r.

 

 


Świętowanie w Gibach – 5 listopada 2017 r.

Podobnie jak w latach poprzednich w pierwszą niedziele po 3 listopada leśnicy i myśliwi świętowali a mieszkańcy Gib uczestniczyli we Mszy Świętej odpustowej ku czci Św. Huberta w miejscowym kościele parafialnym p.w. Św. Anny. Mszę odprawił i homilie wygłosił ks. proboszcz. W homilii podkreślił jak ważna rolę spełniają leśnicy i myśliwi poprzez swoją pracę, działalność i zaangażowanie w utrzymaniu na właściwym poziomie zasobów naturalnych jakim jest las i żyjąca w nim zwierzyna. Złożył podziękowanie Nadleśnictwu Pomorze i Głęboki Bród oraz kołom łowieckim, w tym miejscowym Słonka i Łoś w Sejnach ale też kołom zamiejscowym tj. Gon z Warszawy i Knieja z Białegostoku za pomoc w zorganizowaniu tego Hubertusa i złożone dary i ofiary.

Po Mszy Świętej wszyscy zostali zaproszeni przez nadleśniczego Grzegorza Myszczyńskiego I Tomasza Gałęzia na wspólne biesiadowanie w leśnym uroczysku „Na szkółce”. Można było posmakować dziczyzny z rożna i tradycyjnego bigosu , posłuchać sygnalistów myśliwskich oraz obejrzeć sokoły i sowy na specjalnie przygotowanym pokazie przez myśliwych sokolników. Na stoiskach Nadleśnictw i Kół łowieckich wyeksponowano literaturę leśna i łowiecką, materiały promocyjne i edukacyjne, fotografię przyrodniczą i trofea łowieckie. Wspólne biesiadowanie Hubertowskie leśników i myśliwych jak co roku odbyło się z licznie przybyłymi mieszkańcami Gib i okolic.

 


Bal Myśliwski 2017

Na koniec tegorocznego karnawału w ostatnią sobotę 18 lutego spotkali suwalscy myśliwi i zaproszeni goście – łącznie 200 osób bawiło się na balu myśliwskim w Suwałkach. Współorganizatorami imprezy były polujące Diany z suwalskiego Klubu. Życzenia udanego balu suwalskim myśliwym i wszystkim uczestnikom balu przekazał Jarosław Zieliński V-ce Minister Spraw Wewnętrznych.


Bal Myśliwski w roku jubileuszu 90-lecia PZŁ

Z inicjatywy suwalskich myśliwych po raz pierwszy w Suwałkach na zakończenie tegorocznego karnawału, 2 lutego 2013 r. w roku Jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego zorganizowano Bal Myśliwski, na którym bawili się nie tylko myśliwi, ale też zaproszeni goście – sympatycy Łowiectwa, architekci, prawnicy – łącznie ponad 200 osób. Uczestników balu przywitał Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Józef Bućwiński w towarzystwie Janiny Ząbkiewicz z Koła Łowieckiego “Szelment” w Suwałkach, a życzenia jubileuszowe przekazał Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Chuchnowski. Po części oficjalnej donośnie zabrzmiały rogi myśliwskie w wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej “Hubertus” z Kwidzynia. W uwadze i skupieniu wysłuchano pięknej muzyki myśliwskiej. Po tym niecodziennym koncercie rozpoczęła się wspólna zabawa. Do tańca przygrywały na przemian dwa zespoły muzyczne, stąd zarówno muzyka jak i repertuar był bardzo różnorodny i każdy mógł wybrać coś dla siebie. Biesiadnicy zasiedli na jednej, dużej pięknie wystrojonej sali. Na przybranych gałązkami świerka i jałowca stołach ze srebrnych kandelabrów jarzyło się światło świec, a przed każdą parą widniały specjalnie przygotowane wizytówki z cytatem z pieśni myśliwskiej opery Władysława Żeleńskiego “Goplana”:

“Nam boru mieszkańcy, Nam orły za wzór!
Przez puszczę, ostępy i lasy,
Nam orły do lotu użyczą swych piór,
Na trudy, na łowy, zapasy!”

 

Przed północą nie mogło zabraknąć pieczonych dzików, które wjechały, przy miłym zaskoczeniu dla wielu, na salę balową. Wtedy ponownie popłynęła muzyka z rogów myśliwskich. To wszystko tworzyło niepowtarzalny nastrój wielkiego karnawałowego balu. Nad ranem, większość uczestników opuszczało gościnne progi Centrum Bankietowego “Astoria” w Suwałkach, którego właścicielem jest nasz kolega i myśliwy Mariusz Łanczkowski, a o tym, że był to wyjątkowy bal świadczy deklaracja wielu jego uczestników spotkania się w tym samym miejscu za rok.

 

 


Świętowanie w Gibach – 7 listopada 2010 r.

Już od kilku lat, w pierwszej połowie listopada w Gibach na skraju Puszczy Augustowskiej spotykają się leśnicy i myśliwi oraz miejscowa ludność by wspólnie świętować Hubertusa. Tegoroczne uroczystości odbyły się 7 listopada, w niedzielę. Leśnicy i myśliwi złożyli wieńce pod krzyżem upamiętniającym ofiary Obławy Augustowskiej. Uroczystą Mszę Świętą odpustową w Kościele p.w. Świętej Anny koncelebrował proboszcz miejscowej parafii , ks. Jacek Brzózka. W wygłoszonej homilii podkreślił wagę pracy leśników i ludzi pracujących w lesie oraz zasługi myśliwych dbających o zwierzynę, ochronę łowisk, kultywowanie tradycji.

Po Mszy Świętej na leśnej polanie odbyła się wspólna biesiada dla wszystkich, w tym wielu mieszkańców Gib i okolic. Tym razem można było obejrzeć wystawę łowiecką na której wyeksponowano trofea łowieckie, spreparowane zwierzęta, fotografię przyrodniczą, medale znaczki, literaturę łowiecką oraz akcesoria. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Oddzielne ekspozycje przygotowało Koło Łowieckie Łoś i Słonka w Sejnach. Chętni mogli posmakować dziczyzny z rożna i tradycyjnego bigosu a w przerwie posłuchać sygnalistów myśliwskich w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich. Organizatorem tego Hubertusa było Koło Łowieckie Łoś i Słonka w Sejnach oraz Nadleśnictwo Pomorze, Głęboki Bród oraz Płaska. Ze strony Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych uczestniczył Marek Masłowski – z-ca dyrektora RDLP w Białymstoku, z Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach Jan Goździewski – Łowczy Okręgowy.

Materiał video dzięki rzyczliwości Radia 5 w Suwałkach – www.radio5.com.pl

 


 

Świętowanie w Gibach – 11 listopada 2007 r.

Uroczystości Św. Huberta w Gibach obchodzone są od kilku już lat w Dniu Święta Niepodległości. Tegoroczne świętowanie rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną w Kościele p.w. Św. Anny o godzi. 11.00 w Gibach z udziałem myśliwych, leśników, miejscowej ludności, przedstawicieli władz samorządowych i pocztów sztandarowych PZŁ i Straży Pożarnej. Po Mszy Świętej wszyscy jej uczestnicy przeszli na wzgórze pod Krzyż-pomnik upamiętniający ofiary “obławy augustowskiej” dokonanej przez NKWD wspólnie z UB i MO i I Praski Pułk LWP w lipcu 1945r. Do dnia dzisiejszego nie są znane losy ok. 600 osób wywiezionych na wschód z tego 109 to mieszkańcy gminy Giby. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego delegacje myśliwych i leśników złożyły wiązanki kwiatów. W tegorocznych uroczystościach zarówno w czasie koncelebracji Mszy Świętej jak i przy Krzyżu-pomniku rozbrzmiewały sygnały i piękna muzyka myśliwska w wykonaniu kilkunasto-osobowego zepołu sygnalistów myśliwskich przybyłych z dalekiego Szwarcwaldu – Niemcy.