Uchwały i rozporządzenia centralne PZŁ

uchwały i rozporządzenia centralne pzł

Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego

z dnia 16 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego

Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej

z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu statutu PZŁ

Zarządzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego

nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zawodów w strzelaniach myśliwskich

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

z dnia 11 września w związku ze zmianami kryteriów selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych , od sezonu łowieckiego 2018/19 , Zarząd Główny działając w oparciu o 113 pkt 6 Statutu Zrzeszenia, wprowadza nowy druk arkusza oceny prawidłowości odstrzału. Nowy druk do pobrania

UCHWAŁA NR. 50/2018 NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału

UCHWAŁA XXIII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

z dnia 12 września 2015r, w sprawie zmian w Statucie Polskiego Związku Łowieckiego 

UCHWAŁA XXIII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

z dnia 12 września 2015r,w sprawie nadania godności członka honorowego Polskiego Związku Łowieckiego

UCHWAŁA XXIII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

z dnia 12 września 2015r,w sprawie wyboru 10 członków Naczelnej Rady Łowieckiej

UCHWAŁA XXIII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

z dnia 12 września 2015r, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnej Rady Łowieckiej z działalności Zrzeszenia w latach 2010-2015 r.

UCHWAŁA nr. 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej

z dnia 4 września 2007 r. w sprawie odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania