Terminarz Imprez – Strzelectwo

Terminarz imprez 2020 r.

Strzelnica myśliwska im. T. Kryńskiego w Giżycku

  • 15 lutego 2020 r. – XV Zimowy Turniej Strzelecki im. T.Kryńskiego – godz. 9.00
  • 27 czerwca 2020 r. Turniej Mazurski w strzelaniach myśliwskich o „Laur Św. Brunona” – godz. 9.00
  • 18 lipca 2020 r. Zawody w strzelaniach myśliwskich o „Puchar Jezior Mazurskich” zaliczane do Wawrzynu – godz. 8.30

Strzelnica myśliwska w Ełku

  • 16 maja 2020 r. Zawody w strzelaniach myśliwskich o „Laur Św. Huberta” – godz. 9.00
  • 6 czerwca 2020 r. – Zawody Okręgowe PZŁ w strzelaniach myśliwskich – godz. 8.00
  • 11 lipca 2020 r. VIII Suwalski Turniej w strzelaniach myśliwskich – godz. 9.00

Strzelnica myśliwska w Doliwach

  • 19 lipca 2020 r. – XXXVII Turniej Strzelectwa Myśliwskiego – godz. 9.00