Budowa strzelnicy

Budowa strzelnicy w Ełku

Po zlikwidowanej jednostce Wojskowej w Ełku zaistniała możliwość przejęcia byłej Strzelnicy Wojskowej w Ełku – Szybie. Z uwagi na fakt, że cała powierzchnia 6,45 ha Strzelnicy Wojskowej to teren Lasów Państwowych, stąd w dniu 28 stycznia 2004r. sporządzona została umowa dzierżawy na okres 25 lat. Od tego czasu teren strzelnicy został uporządkowany, doprowadzona została energia elektryczna do strzelnicy i poszczególnych konkurencji. Wydane zostały warunki zabudowy Strzelnicy przez Urząd Gminy w Ełku. Sporządzono projekt strzelnicy i uzyskano pozwolenie na jej budowę. Ze środków Zarządu Głównego PZŁ zakupione zostały wyrzutnie rzutków na wartość 67 tys. zł. Koła Łowieckie w Ełku w formie dotacji przekazały na budowę strzelnicy łącznie kwotę 22 000 złotych.

W dniu l czerwca 2007r. na Strzelnicy przebywał Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch zadeklarował dalszą pomoc finansową Zarządu Głównego w wysokości ok. 30 tys. złotych na wykonanie przebiegu dzika i zająca. Podkreślił potrzebę przyspieszenia realizacji inwestycji, bardzo pozytywnie ocenił też jej lokalizację.

W dniu 13 lipca 2012r. wczesnym popołudniem strzelnicę odwiedzili prezesi ełckich kół łowieckich oraz miejscowi przedsiębiorcy- prezesi spółek, właściciele i dyrektorzy firm. Przespacerowali się leśną ścieżką edukacyjną „Na Szybie”, zostali pokrótce zapoznani z prawidłami strzelań obowiązujących w PZL na poszczególnych osiach – przelotach, przebiegiem zająca i dzika, osi myśliwskiej i osi do strzelań z broni kulowej na 200 m. Spotkanie zakończyło się pod wiatą na wspólnym posiłku. Ci, którzy na budującej się strzelnicy byli po raz pierwszy byli zaskoczeni rozmiarem wykonanych prac i samą lokalizacją obiektu – w tak bliskim sąsiedztwie miasta Ełk, który będzie udostępniony nie tylko myśliwym.

W roku jubileuszu 90-lecia PZŁ oddano do użytkowania nową strzelnicę myśliwską w Ełku z leśną ścieżką edukacyjną “Na Szybie”. Uroczystości związane z jej otwarciem odbyły się 15 czerwca 2014r., a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. v-ce prezes NRŁ Roman Dziedzic i prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Z tej okazji zorganizowano na terenie strzelnicy festyn łowiecki pt. “Myśliwskie Smaki”, w którym uczestniczyli nie tylko myśliwi, ale też mieszkańcy Ełku. W ciągu całego popołudnia można było sprawdzić umiejętności strzeleckie z broni sportowej oraz łuku, obejrzeć pokazy walki rycerskiej i wystawę trofeów, czy przejechać się bryczką po wytyczonych trasach leśnych.