Strzelnica myśliwska w Doliwach k/Olecka

Strzelnica myśliwska w Doliwach

Strzelnica do strzelań myśliwskich Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku leży 10 km w kierunku Giżycka w miejscowości Doliwy. Na strzelnicy tej można odbyć treningi i zawody w pełnym sześcioboju myśliwskim, można również przystrzelić broń w każdą sobotę od godz. 10.00 oraz po kontakcie telefonicznym dodatkowo w środy od godz. 14.00.

Kontakt telefoniczny:

Marcin Zamojski  – opiekun strzelnicy – tel. 781287496
Jerzy Machnacz – Łowczy Koła – tel. 608310233

Przy strzelnicy jest miejsce na ognisko oraz parking.
Koszt przystrzelania broni z wydaniem świadectwa pod okiem doświadczonego instruktora wynosi 15zł.
Zapraszamy na strzelnicę wszystkich chętnych

W 1982 roku z inicjatywy Józefa Bućwińskiego i innych Kolegów myśliwych z Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku na wydzierżawionych wówczas gruntach Skarbu Państwa urządzono dwie osie do strzelań myśliwskich na kręgu i do dzika w przebiegu. W latach następnych wykonana została oś myśliwska, oś rogacza, przeloty oraz przebieg zająca. Wyremontowano istniejące już, ale bardzo zaniedbane budynki po byłym gospodarstwie rolnym i przystosowano je do wymogów strzelnicy. Wykonano całą niezbędną infrastrukturę, by zapewnić funkcjonalność i bezpieczeństwo podczas strzelań. Od 1982 roku nieprzerwanie każdego roku w lipcu na strzelnicy organizowany jest Turniej Strzelecki w pełnym wieloboju myśliwskim i według obowiązujących prawideł w PZŁ. Są to zawody otwarte dla wszystkich chętnych, cieszące się dużym zainteresowaniem. W strzelaniach tych biorą udział zawodnicy z okręgu suwalskiego i okręgów sąsiednich, ale też wielu czołowych strzelających myśliwych z całego kraju. Zwykle po zakończeniu strzelań turniejowych toczona jest bardzo emocjonująca rywalizacja w strzelaninach na osi myśliwskiej o szablę oficerską. Strzelnica Myśliwska w Doliwach jest własnością Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku, ale korzystają z niej myśliwi z wielu innych kół łowieckich. Jest to ważny obiekt służący przez lata upowszechnianiu strzelectwa w suwalskim środowisku myśliwych.

21 lipca 2012 r. z inicjatywy suwalskich Kół Łowieckich na Strzelnicy Myśliwskiej w Doliwach odbył się I Suwalski Turniej w Strzelaniach Myśliwskich. Turniej zapisał się do harmonogramu wydarzeń strzeleckich myśliwych i corocznie myśliwi mogą sprawdzić się w klasie powszechnej na różnych osiach. Turniej z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, od kilku lat uczestniczą w nim koledzy myśliwi z Litwy.

 

I Suwalski Turniej w Strzelaniach Myśliwskich – 21 lipiec 2012 r.


II Suwalski Turniej w Strzelaniach Myśliwskich – 27 lipiec 2013 r.