Strzelectwo – Rys historyczny

Strzelectwo – Rys historyczny

Strzelnica Myśliwska w Giżycku – strzelanie na osi myśliwskiej

Strzelectwo myśliwskie stanowi Bardzo ważną część działalności suwalskiej organizacji PZŁ. Strzelania myśliwskie organizowane przez koła łowieckie są najbardziej właściwą i powszechną formą podnoszenia umiejętności strzeleckich myśliwych. Zwykle wiosną, ale i później przed rozpoczęciem jesiennych polowań zbiorowych myśliwi przestrzeliwują swoją broń i strzelają do rzutków, do dzika i zająca w przebiegu czy tarcz z sylwetka rogacza i lisa. Strzealania prowadzone są na wszystkich trzech  strzelnicach w Ełku, Giżycku, Augustowie i Doliwach k. Olecka. Każdego roku organizowane są turnieje i zawody w strzelaniach myśliwskich w których uczestniczą bardzo chętnie zawodnicy z całej Polski ale tez i Litwy. Jedną z ważniejszych imprez strzeleckich organizowanych na strzelnicy w Giżycku są zawody o „Puchar Jezior Mazurskich”, a uzyskiwane przez zawodników wyniki są wliczone do krajowej klasyfikacji „Wawrzynu strzeleckiego”. Do naszych zawodników którzy przez lata wykazywali bardzo wysokie umiejętności strzeleckie należy Ryszard Tuszkowski 8 – krotny zdobywca” Złotego Wawrzynu” i Edward Ottomański który 6 – krotnie zdobywał „ Złoty Wawrzyn”. W 2013 roku w ramach 90-lecia PZŁ oddano do użytku nową strzelnicę myśliwską w Ełku na której odbywają się strzelania nie tylko myśliwych, ale też policja, pracownicy ochrony, członkowie klubów strzeleckich i młodzież szkolna. Łącznie strzelnice nawiedza rocznie ponad 2 tysiące osób posiadających broń.

Strzelnica Myśliwska im. Tadeusza Kryńskiego w Giżycku

Na I Zjeździe Delegatów PZŁ w dniu 9 maja 1976 roku z inicjatywy Tadeusza Kryńskiego, znanego działacza społecznego i innych delegatów reprezentujących giżyckie środowisko podjęto uchwałę o przebudowie i modernizacji Strzelnicy Myśliwskiej w Giżycku. Wcześniej była to niewielka lokalna strzelnica powiatowa pobudowana na potrzeby kół giżyckich. Prace budowlane na strzelnicy szybko zostały rozpoczęte. Wiele z nich wykonywali społecznie sami myśliwi. Środki inwestycyjne z przeznaczeniem na strzelnicę pochodziły zarówno z dotacji centralnych Związku, kół łowieckich, ale też Głównego Komitetu Sportu i Turystyki w Warszawie. Pomimo prowadzonych prac od samego początku na strzelnicy mogły odbywać się strzelania myśliwskie. Teren strzelnicy położony pomiędzy ogródkami działkowymi ogrodzono, zazieleniono, by podnieść walory estetyczne obiektu, ale też zwiększyć bezpieczeństwo i złagodzić do minimum konflikty z działkowiczami. W 1990 roku rozpoczęto budowę pawilonu. Z uwagi na ograniczone środki inwestycja realizowana była przez dwa lata, a jej wartość sięgała wówczas 19,5 miliona złotych, z czego 3,2 miliona złotych pochodziło z dotacji kół łowieckich.

Krajowe Mistrzostwa w Strzelaniach Myśliwskich PZŁ 1-2 września 1984r. – Leszno Drużyna w składzie od lewej: Hieronim Michniewski, Ryszard Tuszkowski i Marian Wijas pod kier. Tadeusza Kryńskiego wywalczyła wicemistrzostwo Polski

Wiosną 2013 r. ukończone zostały prace budowlane na strzelnicy myśliwskiej w Ełku, a jej oficjalne otwarcie odbyło się w dniu 15 czerwca. Obiekt położony jest na terenie Nadleśnictwa Ełk, gdzie wcześniej była strzelnica wojskowa. Inwestycja o wartości ok. 1 mln zł została zrealizowana w większości ze środków wygospodarowanych przez Okręgową Radę Łowiecką, w tym udział członków Kół Łowieckich oraz wykorzystana pomoc płaconych przez myśliwych składek to 25% jej wartości. Do największych sukcesów suwalskiej organizacji w strzelaninach myśliwskich należy zaliczyć zwycięstwo w klasie powszechnej Ryszarda Tuszkowskiego na XVII Krajowych Mistrzostwach PZŁ, które odbyły się w Lesznie w dniach 1 i 2 września 1984 roku. Z wynikiem 87/100 punktów wyprzedził wówczas o 3 punkty późniejszego wielokrotnego mistrza Polski w strzelaninach myśliwskich Andrzeja Radzimskiego. Reprezentacja województwa suwalskiego w składzie: Hieronim Michniewski, Ryszard Tuszkowski, Marian Wijas na tych Mistrzostwach, osiągając wynik 242/300 punktów, wywalczyła wicemistrzostwo kraju, ulegając tylko trzema punktami reprezentacji gospodarzy. W dniach 3 i 4 września 1994 roku na Strzelnicy w Giżycku odbyły się XXVII Krajowe Mistrzostwa PZŁ. Organizacja tak ważnej i dużej imprezy i techniczne przygotowanie Strzelnicy uzyskały bardzo wysoką ocenę ze strony przedstawicieli Komisji Strzelectwa Myśliwskiego Naczelnej Rady Łowieckiej, sędziów i zawodników. W klasyfikacji zespołowej mistrzostwo przypadło zespołowi województwa katowickiego z wynikiem 285/300 punktów, a indywidualnie krajowym mistrzem w strzelaniach myśliwskich został Krzysztof Łyczykowski również z Katowic. Jego wynik to 98/100 punktów.