Sarna – kryteria wyceny

Wycena trofeów łowieckich
Parostki sarny

2sarna_kryteria

1 – długość tyk, 2 – rozłoga, 3 – obwód róży

 

I. POMIAR

1. Długość tyki
Rozpoczynamy pomiar od dolnej krawędzi róży do zakończenia grota. Taśmę przykładamy do boku tyki od strony zewnętrznej.

2. Ciężar parostków
Ważenia parostków nie można dokonać wcześniej niż po upływie 3 m-cy od daty pozyskania. Ważymy z dokładnością do 1 grama. Jeżeli czaszka jest kompletna (bez żuchwy) to od uzyskanej wagi potrącamy 90 g.

3. Objętość parostków
Objętość parostków obliczamy z dokładnością do jednego centymetra sześciennego. W tym celu zawieszamy parostki grotami w dół, zanurzamy w wodzie. Lustro wody w naczyniu powinno sięgać skrajnej krawędzi róz.

4. Rozłoga
Jest to odległość wewnętrzna mierzona zwykle pomiędzy końcówkami tyk. W przypadku gdy tyki są łukowate wygięte górne groty skierowane ku sobie wówczas rozłoga mierzona jest pomiędzy tykami w miejscu dającym największą wartość. Pomiaru dokonujemy z dokładnością do 1 milimetra. Wartość punktową rozłogi określamy stosunkiem długości tyk do rozłogi wyrażonej w procentach.

II. DODATKI ZA PIEKNO

1. Ubarwienie:
Przy ubarwieniu bardzo jasnym lub sztucznie podbarwionym nie przyznaje się punktów. Parostki o ubarwieni zółtym lub jasnobrązowym-1 pkt, brązowym – 2pkt, ciemnobrązowym – 3 pkt, i niemal czarnym – 4 pkt

2. Uperlenie
W większym stopniu uwzględniamy tzw. “usłanie perłami” powierzchni parostków niż formę i wielkość. Przy gładkich tykach bez “pereł” punktów nei przyznajemy. Za słabo uperlone – 1pkt, za średnio uperlone – 2 pkt, dobrze uperlone, drobne perły występujące na calej powierzchni tyk – 3pkt i bardzo dobrze uperlone, wszystkie o ładnej formie perły wystepujące na całej powierzchni tyk -4 pkt.

3. Róże:
Oceniamy ich wysokość oraz wielkość obwodów. Za słabe- wąskie i niskie nie przyznajemy punktów, za średnie, słabo uperlone -1 pkt, dobre, dość wysokie 2 pkt, mocne dobrze uperlone -3 pkt, bardzo mocne – 4 pkt.

4. Zakończenie odnóg:
Jeżeli wszystkie trzy odnogi łącznie z grotem są zakończone tępo i nie są stożkowate punktów nie przyznajemy, za stożkowate o obłych zakończeniach – 1 pkt, za zakończenia szpiczaste, białe, wypolerowane, błyszczące – 2pkt.
5. Rozwój odnóg
Jeżeli odnogi są normalnie rozwinięte mieszczące sie w granicach 2,5-3,5 cm punktów nie przyznajemy. Za odnogi dobrze rzowinięte o długości w granicach 4-5 cm przyznajemy 1pkt i zaodnogi dłuższe – 2pkt.

6. Ukształtowanie parostków
Za parostki idealnie ukształtowane przyznajemy 3 pkt. ich obie tyki ustawione w płaszczyźnie prostopadłej do osi czaszki, symetrycznie wzajemnie ułożone o jednakowej wysokości i grubości właściwe sobie odnogi, wyrastające na tych samych wysokościach i ustawione symetrycznie, zachowana symetria róż. Przy odstępstwach obniżamy odpowiednio punktację.

 

III. POTRĄCENIA

1. Niedorozwój odnóży
Jest to:
-różnica wysokości tyk
-asymetrycznie ustawione odnogi
-odnogi przednie ustawione na różnych wysokościach
-odnogi tylne ustawione na różnych wysokościach
-asymetria róż
Każda z tych cech obniża wycenę o 0,5 pkt.

2. Usterki ukształtowania
Za usterki przyjmuje się:
-nieprostopadłe ustawienie tyk względem osi czaszki
-brak symetrii w ukształtowaniu tyk
-wyraźne róznice w formie tyk i odnóg
-odrosty i narośla
Wystąpienie choćby jednej usterki eliminuje premiowanie za regularność.

 

IV. WARTOŚĆ PUNKTOWA MEDALU

MEDAL BRĄZOWY –105,00-114,99
MEDAL SREBRNY –115,00-129,99
MEDAL ZŁOTY –130 i więcej