Roczne plany łowieckie

Roczny plan łowiecki

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami Prawa Łowieckiego inwentaryzację zwierzyny przeprowadzają dzierżawcy obwodów – koła łowieckie wg stanu na dzień 10 marca każdego roku w której należy określić liczebność zwierzyny z wyłączeniem ptaków łownych migrujących. W stosunku do zwierzyny grubej z wyłączeniem dzików należy dokonać podziału na osobniki młode do pierwszego roku życia i płeć – art. 8a, ust. 3 ustawy Prawo Łowieckie. Przy dokonywaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać udział nadleśniczowie oraz przedstawiciele izb rolniczych.
Druki formularzy inwentaryzacji zwierzyny i rocznego planu łowieckiego na nadchodzący rok gospodarczy 2019/2020 r. – do pobrania: Roczny plan łowieckiFormularz inwentaryzacji zwierzyny.