Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ – 2019

Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ – 2019 r.

Obrady Zjazdu Okręgowego PZŁ z udziałem delegatów odbyły się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Jego oficjalnego otwarcia dokonał Wacław Olszewski, przewodniczący prezydium wybranego na poprzednim V Zjeździe Delegatów PZŁ który odbył się w Suwałkach 25 sierpnia 2018 r. Zgodnie z wymogami Statutu PZŁ prezydium zostało uzupełnione o dwóch nowych członków – Eugeniusza Kowalewskiego i Mirosława Nowakowskiego. Po przyjęciu porządku obrad i regulaminu Zjazdu delegaci przyjęli wcześniej doręczone sprawozdania Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach, Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Okręgowego Sądu Łowieckiego w Suwałkach.

W związku ze złożoną wcześniej rezygnacją łowczego okręgowego Jana Goździewskiego z pełnienia tej funkcji, delegaci w głosowaniu tajnym wybrali kandydatów na to stanowisko i są to Wojciech Zaniewski wieloletni prezes KŁ Batalion w Augustowie, Andrzej Kuśtowski wieloletni prezes WKŁ Granica w Gołdapi oraz Paweł Gliński z KŁ Leśnik w Augustowie.

Delegaci przyjęli też uchwałę w której ponowili prośbę do Ministra Środowiska o zawieszenie moratorium na odstrzał łosia i przyjęcie nowej strategii ochrony wilka, a do Naczelnej Rady Łowieckiej zawnioskowali o wprowadzenie nowych zasad gospodarowania i selekcji jeleniowatych. Negatywnie wypowiedzieli się też co do nowego zapisu ustawy Prawo Łowieckie wprowadzającej ograniczenia udziału w polowaniach dzieci i młodzieży do lat 18-stu.