Obwody łowieckie – Warmińsko Mazurskie

Obwody łowieckie – Województwo Warmińsko Mazurskie

 

Nowy nr.Stary nr.Powierzchnia ogólna [ha]Zarządca
Dzierżawca
Opis granic obwodu łowieckiego
1SU 43680KŁ Las GołdapOd granicy państwa w m. Gromadczyzna drogą przez m. Leszkiemie, Wiżgóry, Okliny, Kłajpeda, Kramnik, Pobłędzie, Skajzgiry, Żytkiejmy do granicy państwa, granicą państwa do m. Gromadczyzna.
2SU 55580N-ctwo GołdapOd m. Żytkiejmy drogą przez Kiekskiejmy, Skajzgiry, Poblędzie, skąd drogą gruntową do byłego PGR Golubie, dalej drogą utwardzoną na nasypie kolejowym do mostu kolejowego, skąd drogą utwardzoną do m. Maciejowięta, Stańczyki, Błąkały, Będziszewo, Żabojedy, Bludzie Wlk., Bludzie Małe, do linii oddziałowej między oddziałami: 273 - 274, 192 - 193, linią oddz. do linii ostępowej między oddz. 133 - 192, 118 - 178, linią ostępową do szosy Gołdap - Żytkiejmy, szosą do m. Żytkiejmy.
3SU 64737N-ctwo GołdapOd granicy państwa szosą przez m. Żytkiejmy do linii ostępowej między oddz. 118 – 178 do 133 – 192 do linii oddz. między oddz. 192 - 193 do 273 - 274 i dalej drogą przez m. Bludzie Małe do m. Dubeninki, Rogajny, skąd drogą przez m. Budwiecie między oddz. 327 – 328 do granicy obrębów Żytkiejmy - Gołdap, granicą obrębów do granicy państwa, granicą państwa do m. Żytkiejmy.
4SU 75438N-ctwo GołdapOd granicy państwa, granicą obrębów Gołdap - Żytkiejmy do linii oddz. biegnącej między oddz. 281 - 282, 327 - 328 do m. Budwiecie, skąd drogą do m. Rogajny, dalej szosą przez m. Pluszkiejmy, Galwiecie, Jurkiszki, Botkuny do rzeki Gołdap, rzeką do j. Gołdap, zach. brzegiem j. do granicy państwa, granicą państwa do linii rozgraniczającej obręby Gołdap i Żytkiejmy.
5SU 85185KŁ Granica GołdapOd granicy państwa zach. brzegiem j. Gołdap, rzeką do szosy Żytkiejmy – Gołdap, szosą do granicy zabudowań m. Gołdap, granicą zabudowań do szosy przez m. Skocze do m. Juchnajcie, skąd rzeką Gołdap do drogi Rożyńsk Mały - Rogale, drogą przez m. Rogale, Audyniszki, Jagoczany, Pietraszki, Mażucie do granicy państwa, granicą państwa do jeziora Gołdap.
6SU 94567KŁ Sokół GiżyckoOd granicy państwa z m. Mażucie drogą gruntową przez m. Pietraszki, Jagoczany, Audyniszki, Rogale, Ściborki, Stare Gajdzie, Żabin oraz szosą przez m. Rapa do granicy państwa, granicą państwa do m. Mażucie.
7SU 104651KŁ Żbik WęgorzewoOd granicy państwa szosą przez m. Rapa, drogą przez m. Rapa, drogą przez m. Żabin, Żabinek, Stare Gadzie, Ściborki, Gryżewo do m. Banie Mazurskie, rz. Gołdap do granicy gmin: Banie Mazurskie - Budry, tą granicą do granicy państwa i granicą państwa do szosy prowadzącej w kierunku m. Rapa.
8SU 115482KŁ Żbik WęgorzewoOd granicy państwa granicą gmin Banie Mazurskie - Budry do rzeki Gołdap, rz. Gołdap do rz. Węgorapa, rz. Węgorapa, a od mostu na drodze PGR Dąbrówka Nowa - Zabrost Wielki jej starym korytem do granicy państwa do granicy gmin: Banie Mazurskie - Budry.
9SU 125961KŁ Mazury WęgorzewoOd granicy państwa starym korytem rz. Węgorapy do mostu na drodze PGR Dąbrówka Nowa - Zabrost Wielki, a dalej rz. Węgorapą do rz. Gołdap, tą rzeką do drogi Budry - Budzewo, tą drogą do m. Budry i dalej szosą przez m. Więcki do styku z szosą: Węgorzewo - Olszewo Węgorzewskie, następnie szosą przez Pawłowo, Wężówko do Olszewa Węgorzewskiego i dalej przez Maryszki i Piątki do granicy państwa.
10SU 135885KŁ Mazury WęgorzewoOd granicy państwa drogą przez Maryszki i Piątki do Olszewa Węgorzewskiego, szosą do styku z szosą Węgorzewo - Banie Mazurskie, tą szosą do Węgorzewa, skąd przez Klimki, Perły, Rudziszki do granicy państwa.
11SU 147286KŁ Cyranka WęgorzewoOd granicy państwa szosą przez m. Rudziszki i Perły do Klimek, a dalej drogą do wsi Brzozowo i Dąbrówka Mała i następnie szosą do wsi Guje, a stamtąd drogą na południe od brzegu jez. Rydzówka, jego północnym brzegiem do Kanału Mazurskiego, tym kanałem do granicy państwa.
28SU 195205KŁ Granica GołdapZ m. Błąkały szosą do m. Stańczyki, skąd drogą przez m. Przerośl, Rakówek, Białe Jeziorki, Ślepowo, Czarne, Meszno do szosy, szosą do m. Dubeninki, skąd drogą przez Bludzie Małe, Bludzie Wielkie, Żabojady do m. Błąkały.
29SU 205323KŁ Granica GołdapOd m. Meszno, drogą gruntową przez m. Czarna, Marlinowo do m. Górne, skąd szosą do szosy Olecko - Gołdap, tą szosą przez m. Regiele i Kozaki do zabudowań m. Gołdap, granicą zabudowań m. Gołdap do szosy Gołdap - Żytkiejmy i szosą przez m. Botkuny, Jurkiszki i Pluszkiejmy do m. Meszno.
30SU 214404KŁ Las GołdapZ m. Czarne drogą przez m. Bitkowo, Garbas, Kołpakowo, Borkowiny do m. Pogorzel, skąd szosą Olecko - Gołdap do szosy w kierunku m. Górne, szosą do m. Górne, skąd drogą przez Marlinowo do m. Czarne.
31SU 227904KŁ Las GołdapOd zabudowań m. Gołdap szosą przez m. Kozaki, Regiele, Pogorzel, Kamionki, Rudzie, dalej drogą gruntową przez m. Cicholaski i Blędowo do m. Dunajek, szosą do m. Siedlisko, drogą gruntową przez m. Jeziorki Wielkie do szosy Banie Mazurskie - Gołdap, tą szosą do zabudowań miasta Gołdap, granicą zabudowań miasta do szosy Gołdap – Olecko.
32SU 236061KŁ Las GołdapOd zabudowań m. Gołdap szosą przez m. Wronki, Marcinowo, Grabowo. Główka, Boćwinka do m. Boćwiński Młyn, skąd rzeką Gołdap do m. Juchnajcie, szosą przez m. Skocze do zabudowań m. Gołdap i granicą zabudowań m. Gołdap do szosy Gołdap - Grabowo.
33SU 244035KŁ Sokół GiżyckoZ m. Rogale drogą do rzeki Gołdap w m. Jany, rzeką do m. Boćwiński Młyn, skąd szosą przez m. Boćwinka, Surminy do m. Banie Mazurskie, skąd drogą przez m. Gryżewo, Ściborki do m. Rogale.
34SU 253017KŁ Las GołdapZ m. Boćwinka szosą przez m. Dąbie do drogi biegnącej przez m. Kolniszki, Nowiny, Kierzki, Zawady do szosy w m. Mieczkówka, szosą przez m. Lisy, Banie Mazurskie, Surminy do m. Boćwinka.
35SU 263670KŁ Cyranka WęgorzewoZ m. Banie Mazurskie szosą przez m. Lisy do skraju m. Mieczówka, skąd drogą gruntową do skrzyżowania z drogą bitą Grodzisko - Puszcza Borecka i od tego skrzyżowania drogą leśną pomiędzy oddziałami 2,1,4 Leśnictwa Lipowa Góra, do skraju Puszczy. Skrajem Puszczy do drogi gminnej Puszcza – kol. Jakunówko. Tą drogą do skrzyżowania z szosą Jakunówko – Banie Mazurskie i szosą do miejscowości Gąsewo. Następnie drogą gruntową Gąsewo – Kuty. Stąd drogą przez oddziały 200, 199 Leśnictwa Kuty do drogi Kuty – Grodzisko. Tą drogą do skrzyżowania za starą szkółką i dalej drogą do zabudowań Piłaki Wielkie 54, następnie drogą gruntową przez kol. Grodzisko do drogi Grodzisko – Dąbrowka Polska. Tą drogą do skrzyżowania z drogą technologiczną. Drogą technologiczną do szosy Budry – Banie Mazurskie, skąd dawną granicą powiatu gołdapskiego do rzeki Gołdap i rzeką do m. Banie Mazurskie.
36SU 277914KŁ Żbik WęgorzewoOd styku szosy Popioły - Banie Mazurskie z granicą powiatu gołdapskiego i węgorzewskiego, szosą do wsi Piłaki Małe, a dalej drogą do m. Gębałka, skąd szosą przez Stręgiel do granicy zabudowań m. Węgorzewo, granicą zabudowań do szosy Węgorzewo - Budry, tą szosą przez m. Wysiecze, Więcki do m. Budry, skąd do rzeki Węgorapy, tą rzeką do granicy powiatu gołdapskiego i węgorzewskiego, tą granicą do jej styku z szosą Popioły - Banie Mazurskie.
37SU 285254KŁ Cyranka WęgorzewoZe wsi Klimki do Węgorzewa, skąd szosą przez miejscowości: Trygort, Stawki, Kaczory do kanału, kanałem oraz zachodnim i północnym brzegiem jez. Rydzówka do drogi gruntowej, tą drogą do wsi Guja, skąd szosą do wsi Dąbrówka Mała, drogą przez Brzozowo do wsi Klimki.
38SU 418032KŁ Mazury WęgorzewoOd m. Węgorzewo szosą i zachodnim brzegiem jez. Święcajty, wschodnim i południowym brzegiem jez. Bodma, wschodnim brzegiem jez. Kirsajty, dalej zachodnim brzegiem jez. Dargin, a następnie w kierunku południowym przez jezioro na półwysep Królewski Róg, a stąd na zachód na półwysep Fuledzki Róg, jego północno - zachodnim brzegiem przez wyspę Ilmy Wielkie i północny brzeg jez. Dobskiego do drogi prowadzącej do m. Radzieje, drogą przez m. Radzieje, skąd szosą do m. Stawiska, a dalej torem kolejowym do skrzyżowania z szosą, następnie szosą przez m. Trygort do Węgorzewa.
58SU 357555KŁ Dzik OleckoZ m. Mieruniszki szosą około 2 km w kierunku m. Kowale Oleckie, następnie szosą biegnącą w kierunku. Babek Oleckich do m. Judziki, dalej drogą gruntową przez m. Judziki i Golubki do szosy Olecko – Gołdap, tą szosą w kierunku Gołdapi przez m. Stożne i Kowale Oleckie do m. Pogorzel, skąd drogą gruntową przez m. Borkowiny, Garbas, a dalej szosą do m. Mieruniszki.
59SU 526133KŁ Sarna OleckoZ m. Kowale Oleckie szosą do drogi biegnącej od m. Sedranki przez m. Łęgowo do m. Olszewo, z m. Olszewo szosą przez m. Barany, Cichy, Sokółki, Wężewo, Guzy do m. Kowale Oleckie.
60SU 366724KŁ Dzik OleckoZ m. Pogorzel szosą do m. Kowale Oleckie, następnie szosą przez m. Guzy, Wężewo, Sokółki do m. Cichy, z m. Cichy szosą w kierunku m. Czerwony Dwór do drogi w kierunku m. Zawady, tą drogą do m. Cicha Wólka, dalej ciekiem wodnym w kierunku północnym do jeziora Stacze, dalej ciekiem wodnym do drogi Jabłonowo – Rdzawe, drogą przez m. Rdzawe, Dunajek, Blędowo, Cicholaski, Rudzie, Kamionki, Wilkasy, Dorsze do m. Pogorzel.
61SU 3711851N-ctwo Czerwony BórZ m. Dunajek drogą gruntową do m. Rdzawe, następnie drogą w kierunku m. Jabłonowo do cieku wodnego, ciekiem wodnym do jeziora Stacze, dalej ciekiem wodnym do drogi Zawady - Cicha Wólka, drogą do szosy Czerwony Dwór - Ciche, szosą przez m. Ciche do m. Dybowo, skąd drogą przez m. Mazury, Rogajny, Borki i Łaźne do granicy powiatu oleckiego i giżyckiego, tą granicą do m. Nowiny, skąd drogą przez m. Kalniszki i Dąbie do m. Boćwinka, dalej szosą do m. Jeziorki Wielkie, skąd drogą przez m. Siedlisko do m. Dunajek.
62SU 387515N-ctwo BorkiOd m. Mieczkówka drogą przez m. Zawady, Kierzki, Nowiny do granicy powiatu oleckiego i giżyckiego, tą granicą do drogi Czerwony Dwór - Jeziorowskie i tą drogą do osady Podleśne, skąd szosą przez m. Jeziorowskie do m. Jakunówko i szosą Jakunówko – Banie Mazurskie do skrzyżowania z drogą gminną na kol. Jakunówko i drogą gminną do skraju Puszczy, skrajem Puszczy do drogi leśnej pomiędzy oddziałami 2, 1, 4 Leśnictwa Lipowa Góra do skrzyżowania drogi bitej Grodzisko - Puszcza Borecka z drogą gruntową, tą drogą gruntową do m. Mieczkówka.
63SU 396248KŁ Mazury WęgorzewoOd wsi Piłaki Małe szosą do skrzyżowania z szosą Budry – Banie Mazurskie, dalej szosą do drogi technologicznej Dąbrówka Polska, drogą technologiczną do drogi Dąbrówka – Grodzisko. Tą drogą do drogi gruntowej kol. Grodzisko. Drogą gruntową do zabudowań Piłaki Wielkie 54, dalej drogą leśną do drogi Grodzisko – Kuty i drogą Grodzisko – Kuty do drogi leśnej biegnącej przez oddziały 199, 200 Leśnictwa Kuty i dalej drogą Kuty – Gąsewo do miejscowości Gąsewo, stąd szosą do wsi Jakunówko, skąd szosą do przesmyku dzielącego jez. Żabinki, Gołdapiwo, a dalej północnym brzegiem jez. Gołdapiwo oraz drogą polną do m. Przerwanki, skąd strugą do jez. Pozezdrze, wschodnim oraz północnym jego brzegiem do szosy, a następnie szosą przez m. Stręgielek, Stręgiel do Gębałki i dalej drogą do wsi Piłaki Małe.
64SU 586147KŁ Sokół GiżyckoOd wsi Jeziorowskie szosą przez m. Brożówkę, Chmielewo, skąd w kierunku zachodnim do torowiska, torowiskiem i torem do przystanku kolejowego Pieczońki, skąd drogą do m. Spytkowo, a stamtąd szosą przez m. Pozezdrze do mostu na rzece Sapina, skąd północnym i wschodnim brzegiem jez. Pozezdrze i strugą do m. Przerwanki, dalej drogą oraz północnym brzegiem jez. Gołdapiwo do szosy i szosą do wsi Jeziorowskie.
65SU 405757KŁ Cyranka WęgorzewoOd wsi Stręgiel szosą przez m. Stręgielek, Pozezdrze, Harsz do m. Zdorkowo, skąd linią brzegową półwyspu, wschodnim brzegiem jeziora Kirsajty i Bodma oraz zachodnim brzegiem jeziora Święcajty do szosy, szosą przez m. Węgorzewo, Kalskie Nowiny do wsi Stręgiel.
66SU 607653KŁ Ryś GiżyckoOd wsi Pozezdrze przez Spytkowo do kol. Gajewo, skąd w kierunku północno - zachodnim do szosy i tą szosą przez Antonowo do m. Pierkunowo, a następnie w kierunku północno – zachodnim, wschodnim brzegiem jez. Kisajno do półwyspu Królewski Róg, skąd przez jez. Dargin do mostu, a dalej szosą przez m. Harsz do wsi Pozezdrze.
67SU 6115336KŁ Kormoran GiżyckoOd wsi Pierkunowo szosą do m. Antonowo, a następnie w kierunku południowo - wschodnim do szosy Giżycko – Pozezdrze, tą szosą do zabudowań m. Giżycko, skąd do brzegu jeziora Niegocin, brzegiem jez. Niegocin, kanałem, torem kolejowym i szosą do miejscowości Wilkasy, skąd drogą do wsi Wronka, a następnie torem kolejowym przez Sterławki Wielkie, Martiany do przesmyku dzielącego jez. Wersminia z jeziorem Kiersztanowskim, wschodnim brzegiem tego jeziora, następnie strugą do szosy Giżycko - Kętrzyn, skąd drogą przez miejscowości: Osewo, Parcz, Mażany do szosy i szosą do wsi Radzieje, stąd granica biegnie drogą do jez. Dobskiego, dalej jego północnym brzegiem przez półwysep Fuledzki Róg, jezioro Kisajno do półwyspu Królewski Róg, wschodnim brzegiem jez. Kisajno do wsi Pierkunowo.
90SU 516811KŁ Dzik OleckoZ m. Mieruniszki szosą przez m. Plewki, Szczecinki do szosy Olecko - Kowale Oleckie, szosą do drogi w m. Golubki, drogą przez m. Golubki, Judziki do szosy Olecko - Filipów, szosą przez m. Lenarty, Bialskie Pole do m. Mieruniszki.
91SU 723723KŁ Dzik OleckoOd szosy Szczecinki - Bakałarzewo drogą przez m. Nowa Wieś, Karolin, Gębalówka, Konopki, Urbanki, Markowskie, Krupin, Imionki do szosy Olecko - Wieliczki, szosą do granicy zabudowań m. Olecko, granicą zabudowań miasta do szosy Olecko - Gołdap, szosą przez m. Sedranki i Szczecinki do drogi Nowa Wieś – Karolin
92SU 535189KŁ Sarna OleckoOd zabudowań m. Olecko szosą przez m. Duły, Doliwy, Dunajek, Gryzy, Dybowo, Cichy, Barany do m. Olszewo, skąd drogą przez m. Łęgowo do szosy Gołdap - Olecko w m. Sedranki, szosą do granicy zabudowań m. Olecko.
93SU 544473KŁ Dzik OleckoZ m. Dybowo szosą przez m. Dunajek, Wronki, Pietrasze do granicy powiatu oleckiego i giżyckiego. Tą granicą do m. Łaźne, skąd drogą przez m. Borki. Rogajny, Mazury do m. Dybowo.
94SU 557987N-ctwo BorkiOd drogi Jeziorowskie - Czerwony Dwór granicą powiatu giżyckiego i oleckiego do granicy gmin Kruklanki i Wydminy i tą granicą do drogi i drogą do miejscowości Orłowo, następnie do torowiska, torowiskiem do osady Regulówka, skąd szosą przez m. Chmielewo, Wężówkę, Jeziorowskie do wsi Podleśne i stamtąd drogą do granicy powiatu giżyckiego i oleckiego.
95SU 568947KŁ Rogacz GiżyckoOd wsi Jurkowo Węgorzewskie torowiskiem do granicy gmin Wydminy – Świętajno i tą granicą do toru kolejowego, torem oraz przez m. Wydminy do m. Sucholaski, skąd w prostej linii do jez. Wydminy i jego brzegiem wychodząc na północny cypel półwyspu i stamtąd w prostej linii przez jezioro, skąd drogą polną do wsi Sołtmany, a następnie południowo - wschodnią i północną partią brzegową jez. Sołtmany do strugi, strugą do osady Żywy, skąd szosą do wsi Jurkowo Węgorzewskie.
96SU 575284KŁ Ryś GiżyckoOd osady Żywy strugą do jez. Sołtmany, a następnie północno - wschodnią i południową partią linii brzegowej jez. Sołtmany do wsi Sołtmany, skąd drogą polną do jez. Wydminy i stąd w prostej linii przez jezioro na północny cypel półwyspu przy wsi Sucholaski, jego wschodnim brzegiem do wsi Sucholaski, skąd szosą a następnie torem do drogi, tą drogą przez wieś Kruklin do leśniczówki Wydmy, a następnie wschodnim brzegiem jez. Kruklin do mostku na strudze, skąd drogą gruntową do osady leśnej, od osady leśnej drogą do wiaduktu, a następnie torowiskiem oraz szosą przez osadę Borki do osady Żywy.
97SU 598281KŁ Dzik GiżyckoOd wsi Kruklin drogą przez m. Siedliska i Lipińskie, skąd drogą asfaltową do szosy Czyprki - Lipowy Dwór i dalej szosą przez Lipowy Dwór do Staświn, skąd Kanałem Staświńskim do jez. Wojnowo, wschodnim brzegiem jeziora do PGR Ruda, skąd szosą przez Giżycko do m. Spytkowo, a stamtąd drogą do Pieczonek, następnie torem kolejowym do torowiska, torowiskiem do wiaduktu kolejowego, od którego drogą w kierunku południowym do osady leśnej, stamtąd drogą gruntową do mostku na strudze, a następnie wschodnim brzegiem jez. Kruklin do leśniczówki Wydmy, skąd drogą do wsi Kruklin.
98SU 899082KŁ Rogacz GizyckoOd Giżycka szosą przez Rudę do wsi Rydzewo, skąd w prostej linii przez jez. Boczne na Bogaczewo, skąd zachodnim brzegiem jez. Boczne, Mulik, Jagodne i Szymoneckiego, a także Kanałem Szymońskim do szosy i szosą do Starej Rudówki, skąd drogą do wsi Tros, a dalej szosą przez Szczybały Giżyckie do Giżycka.
99SU 905897KŁ Kormoran GiżyckoOd wsi Wilkasy szosą przez m. Skop, Tros, Ryn, Głębowo do m. Sterławki Wielkie, skąd torem kolejowym do Wronek i dalej do wsi Wilkasy.
119SU 794589KŁ Żubr KruklankiZ m. Konopki drogą przez m. Nieszki, Wierciochy, Wasilówka, Lipówka do szosy Olecko – Raczki , szosą przez m. Cimochy, Sobole, Niedźwiedzkie do m. Wieliczki, skąd drogą do m. Markowskie, dalej drogą przez m. Urbanki do m. Konopki.
120SU 804152KŁ N-ctwo OleckoZ m. Cimochy drogą przez m. Szeszki, Dorsze do m. Iwaśki, następnie ciekiem wodnym do m. Kokoszki, skąd drogą do m. Puchówka, z m. Puchówka drogą do szosy w m. Kleszczewo, szosą przez m. Nory, Wieliczki, Sobole do m. Cimochy.
121SU 817836KŁ Sarna OleckoOd granicy zabudowań m. Olecko drogą przez m. Krupin, Markowskie do m. Wieliczki, dalej szosą przez m. Nory, Kleszczewo do m. Guty, skąd drogą przez m. Jelitki, PGR Gąsiorówko, Kijewo, Dzięgiele, Gąski do szosy Ełk - Olecko, szosą przez m. Gąski, PGR Ślepie, Kuków do granicy zabudowań miasta Olecko.
122SU 824177KŁ Oręż EłkOd zabudowań m. Olecko szosą przez m. Kukowo i Gąski do m. Przytuły w linii prostej przez jez. Przytulskie w najwęższym miejscu do m. Leśniki, drogą gruntową przez m. Kukówko i Dudki do m. Giże oraz szosą przez m. Rosochackie do zabudowań m. Olecko, granicą zabudowań miasta do szosy Olecko - Gąski.
123SU 735459KŁ Sarna OleckoOd zabudowań m. Olecko szosą przez miejscowości: Rosochackie, Giże, Świętajno, Dunajek, Doliwy i Duły do granicy zabudowań miasta Olecko, granicą zabudowań miasta do szosy Olecko – Rosochackie.
124SU 837622KŁ Leśnik B-stokZ m. Giże drogą przez m. Dudki, Kukówko do m. Leśniki, skąd w linii prostej przez jezioro Przytulskie do m. Przytuły, dalej drogą obok m. Piaski, skąd północnym brzegiem jeziora Łaśmiady do rzeki Ełk, rzeką Ełk do szosy w m. Połom, szosą przez m. Wronki,Dunajek, Świętąjno do m. Giże.
125SU 846374KŁ Orla Jucha EłkZ m. Pietrasze szosą przez m. Wronki i Połom do rzeki Ełk, rzeką Ełk do drogi Sajzy - Zawady Ełckie, dalej drogą przez Zawady Ełckie, Stare Juchy, Szczecinowo, Dobra Wola do m. Pietrasze.
126SU 854253KŁ Orla Jucha EłkZ m. Dobra Wola drogą przez m. Szczecinowo, Stare Juchy, Nowe Krzywe do jeziora Krzywe, północno - wschodnim brzegiem jeziora Krzywe do drogi, drogą przez m. Radzie, Wężówka do linii kolejowej Wydminy – Ełk, linią kolejową w kierunku Ełku do granicy gmin: Wydminy - Stare Juchy, tą granicą do m. Dobra Wola.
127SU 1056806KŁ Ryś GiżyckoOd m. Wydminy linią kolejową do m. Wężówka, skąd drogą przez m. Radzie do jeziora Krzywe, północno - wschodnim brzegiem jeziora Krzywe do drogi, tą drogą przez m. Nowe Krzywe, Stare Krzywe do m. Zelki, skąd szosą do Berkowo, a dalej drogą gruntową do linii kolejowej w m. Skomack Wielki, linią kolejową do dawnego PGR Pańska Wola, skąd drogą przez m. Czarne, Okrągłe, Bielskie do wsi Konopki Małe, skąd szosą przez m. Talki, Rostki, Ranty do linii kolejowej w m. Wydminy.
128SU 866122Rogacz GiżyckoOd m. Wydminy szosą przez Ranty, Rostki, Talki do Konopek Małych, skąd drogą przez m. Jedamki, Czyprki, Szczepanki, Lipińskie do wsi Siedliska, a stamtąd szosą przez Sucholaski do Wydmin.
129SU 875619KŁ Ryś GiżyckoOd wsi Lipińskie drogą przez Szczepanki, Czyprki, Jedamki, Konopki Małe, Bielskie, Danowo do szosy i szosą do osady Wyłudki, a dalej południowym i zachodnim brzegiem jez. Ublik i kanałem oraz wschodnim brzegiem jez. Ublik i kanałem oraz wschodnim brzegiem jez. Buwełno, strugą i wschodnim brzegiem jez. Wojnowo do kanału i tym kanałem do wsi Staświny, skąd szosą do Lipowego Dworu, a dalej szosą Lipowy Dwór - Czyprki do drogi asfaltowej, tą drogą do wsi Lipińskie.
130SU 888914KŁ Dzik GiżyckoOd byłego PGR Ruda wschodnim brzegiem jez. Wojnowo, strugą i wschodnim brzegiem jez. Buwełno do kanału i w prostej linii przez jezioro na jego brzeg zachodni i tym brzegiem, a następnie kanałem północnym brzegiem jez. Wąż do jez. Jędzelek i jego południowym brzegiem, dalej kanałem i południowym brzegiem jez. Górkło i Szymoneckiego oraz dalej zachodnim brzegiem jez. Szymoneckiego, Jagodne i Mulik do wsi Bogaczewo, a stamtąd przez jez. Boczne w prostej linii na wieś Rydzewo i stąd już szosą do PGR Ruda.
131SU 917907KŁ Rogacz GiżyckoOd wsi Tros drogą do Starej Rudawki i szosą do kanału, a dalej Kanałem Szymońskim, wschodnim i południowym brzegiem jeziora Szymon, Kanałem Mioduńskim, Leleckim, południowym brzegiem jez. Taltowisko i kanałem do jez. Talty, następnie przez jezioro i jego zachodnim oraz północnym brzegiem jez. Ryńskiego do Rynu, skąd do wsi Tros.
155SU 988317KŁ Łoś KalinowoZ m. Witówka drogą przez m. Jankielówka, Korytki, Turowo, Kile, Ginie, Stare Cimochy, Krzyżewo, Kalinowo, Marcinowo, Dorsze, Szeszki, Cimochy, Lipówka do miejscowości Witówka.
156SU 993279KŁ Ryś EłkZ m. Dorsze drogą przez m. Marcinowo do szosy w m. Kalinowo, szosą przez m. Długie, Skomętno Wielkie, Wysokie, Mikołajki do m. Kleszczewo, dalej drogą przez m. Puchówka do m. Kokoszki, następnie ciekiem wodnym do m. Iwaśki, dalej drogą do m. Dorsze.
157SU 1003694KŁ Ryś EłkZ m. Guty szosą przez m. Mikołajki, Golubka do m. Sędki, dalej rzeką Legą w odległości około 400 m przed dawną granicą powiatu ełckiego przechodzi rowem melioracyjnym do toru kolejowego, torem kolejowym do m. Kijewo, dalej drogą przez m. Kijewo, drogą w kierunku m. Bartkowski Dwór do rzeki Lega, rzeką Lega do m. Gąsiorówko, następnie drogą przez m. Jelitki do m. Guty.
158SU 1014868KŁ Nr 1 EłkZ miejscowości Gąski drogą gruntową przez m. kol. Gąski i Wólka Kijewska do toru kolejowego, torem do rowu melioracyjnego na wysokości m. Czaple, po którym biegnie do m. Czaple, następnie drogą przez m. Czaple, Krokocie i Straduny do szosy Ełk - Olecko, szosą do m. Piaski, skąd drogą gruntową przez m. Rydzewo do m. Przytuly i odtąd szosa do miejscowości Gąski.
159SU 1025339KŁ Partyzant W-waZ m. Czaple ciekiem melioracyjnym przez tor kolejowy do rzeki Lega, rzeką Lega do jeziora Selmęt Wielki, północno zachodnim brzegiem jeziora Selmęt Wielki do drogi Szeligi - Szyba, drogą do toru kolejki wąskotorowej, torem do granicy zabudowań miasta Ełk i granicą zabudowań miasta do szosy Ełk – Olecko, szosą m. Oracze do m. Straduny i stąd drogą gruntową przez m. Krokocie do m. Czaple.
160SU 1036193KŁ Ponowa EłkZ m. Piaski szosą przez m. Straduny, Oracze do granicy zabudowań miasta Ełk, granicą zabudowań do szosy Ełk - Stare Juchy, szosą przez m. Siedliska, Woszczele, Czerwonka do m. Bałamutowo, dalej drogą przez m. Leśmiady do jeziora Ułówki, wschodnim i północnym brzegiem jeziora do m. Gorło, dalej drogą do drogi Stare Juchy -Zawady Ełckie, tą drogą przez Zawady Ełckie do ujścia rzeki Ełk do jeziora Łaśmiady, północnym brzegiem jeziora Łaśmiady do m. Piaski.
161SU 1047686KŁ Oręż EłkZ m. Bałamutowo szosą przez m. Czerwonka, Woszczele, Siedliska do szosy Ełk - Orzysz, szosą przez m. Bartosze, Mołdzie i Guzki do drogi w kierunku przystanku kolejowego Rogale, tą drogą przez m. Rogale do m. Grabnik, skąd szosą do m. Zelki, a dalej drogą przez m. Stare Krzywe, Nowe Krzywe, Stare Juchy do m. Gorło, skąd północnym i wschodnim brzegiem jeziora Ułówki do m. Łaśmiady, skąd drogą do miejscowości Bałamutowo.
162SU 1065766KŁ Orla Jucha EłkZ m. Grabnik drogą przez m. Rogale do szosy w m. Rożyńsk, skąd szosą do m. Klusy, z m. Klusy zachodnim brzegiem jeziora Kraksztyn i środkiem kanału do jez. Rostki, wschodnim brzegiem tego jeziora i środkiem kanału do jez. Orzysz, skąd wschodnim brzegiem jeziora Orzysz i dalej granicą powiatu ełckiego i piskiego do toru kolejowego Orzysz – Ełk, tym torem do m. Skomack Wielki, skąd drogą do byłego PGR Berkowo, a dalej szosą do miejscowości Grabnik.
163SU 1074035KŁ Cyranka OrzyszZ m. Czarne drogą do granicy powiatu oleckiego i giżyckiego do wschodniej granicy jeziora Orzysz, tą granicą do kanału łączącego jezioro Orzysz z jeziorem Rostki, skąd środkiem jeziora Orzysz między wyspami Ostrów i Róż do rzeki, tą rzeką, a następnie strugą w kierunku północnym do szosy Orzysz - Giżycko, tą szosą do m. Danowo, skąd przez Danowo, Bielskie i Okrągłe do m. Czarne.
164SU 1085330KŁ Cyranka OrzyszOd wsi Ublik południowym brzegiem jeziora Ublik do szosy przy osadzie Wyłudki, szosą przez Orzysz, Mikosze, Grzegorze do Okartowa, skąd zachodnim brzegiem jez. Tyrkło i w prostej linii drogą do wsi Cierzpięty i dalej północnym i zachodnim brzegiem jeziora Buwełno, skąd przez jezioro do kanału łączącego jez. Buwełno z jeziorem Ublik i tym kanałem oraz południowym brzegiem jez. Ublik do wsi Ublik.
165SU 1097324KŁ Dąbrowa PiszOd wsi Cierzpięty drogą w prostej linii do zachodniego brzegu jeziora Tyrkło i tym brzegiem do wsi Okartowo, skąd północnym brzegiem jeziora Śniardwy do największego przewężenia przesmyku z jeziorem Tuchlin i stąd drogą przez osadę Zdęgowo do wsi Tuchlin, dalej drogą (stanowiącą działki w obrębie Tuchlin Nr 326,324,15/2 i w obrębie Chmielewo Nr 144/5) do Chmielewa, skąd drogą przez Nową Wieś do wsi Dąbrówka Mała i następnie drogą przez osadę Osiki do strugi łączącej jezioro Wąż i tą strugą oraz północnym brzegiem tego jeziora i dalej kanałem do jez. Buwełno i jego zachodnim brzegiem do wsi Cierzpięty.
190SU 1164231KŁ Łoś KalinowoZ m. Ginie drogą przez m. Prawdziwska do dawnej granicy powiatu ełckiego, granicą powiatu do drogi Judziki – Przepiórki, drogą do miejscowości Przepiórki i jeziora Przepiórka, brzegiem jeziora do m. Skrzypki, z m. Skrzypki drogą przez Jędrzejki, przesmykiem między jeziorami Stackie i Białe, północnym brzegiem jeziora Stackie do drogi Stacze - Ramoty, drogą przez Ramoty, Borzymy, Grądzkie Ełckie, Krzyżewo, Stare Ciemochy do m. Ginie.
191SU 1175754KŁ Ryś EłkZ miejscowości Kalinowo szosą przez Krzyżewo do m. Borzymy, skąd drogą przez m. Ramoty do jeziora Stackie, zachodnim brzegiem jeziora do drogi Krzywe - Klucze, drogą przez m. Klucze do m. Sypitki, skąd szosą przez miejscowości: Pisanica, Żydy, Wysokie, Skomętno Wielkie do m. Kalinowo.
192SU 1186991KŁ Ponowa EłkZ m. Wysokie szosą przez m. Żydy, Pisanica do m. Sypitki, skąd torem kolejki wąskotorowej do drogi Szyba - Szeligi, drogą do jeziora Selmęt Wielki, północno - zachodnim brzegiem jeziora do rzeki Lega, rzeką Lega do szosy Ełk - Kalinowo, szosą przez m. Sędki, Golubka do miejscowości Wysokie.
193SU 1325631KŁ Nr 1 EłkOd m. Sypitki drogą przez m. Kucze i Krzywe do przystanku kolejki wąskotorowej, szosą przez m. Kopijki i Kosewo do m. Długosze, drogą przez miejscowości: Dąbrowskie, Żelazki, Regiel i Regielnicę do toru kolejowego, torem kolejowym do m. Sypitki.
194SU 1337922KŁ Nr 1 EłkOd zabudowań miasta Ełk torem kolejki wąskotorowej do przystanku Regielnica, dalej drogą przez m. Regiel, Żelazki i Dąbrowskie do m. Długosze, szosą przez m. Prostki, Niedźwieckie, Bobry, Zdunki, Nowa Wieś Ełcka, rzeką Ełk, południowym brzegiem jeziora Ełckiego do zabudowań miasta Ełk i granicą zabudowań do kolejki wąskotorowej.
195SU 1195097KŁ Ponowa EłkOd zabudowań m. Ełk południowym brzegiem jez. Ełckiego do m. Barany, rzeką Ełk do m. Nowa Wieś Ełcka, torem kolejowym Ełk - Pisz do szosy Bajtkowo - Ełk, dalej około 0,5 km szosą w kierunku północno - wschodnim, a następnie drogą gruntową przez m. Suczki, Talki Karbowskie, Tracze, Talusy i Madejki dochodzi do m. Judziki, skąd szosą do granicy zabudowań m. Ełk i granicą zabudowań m. Ełk do jeziora Ełckiego.
196SU 1204999KŁ Ponowa EłkZ m. Judziki drogą gruntową przez m. Madejki, Talusy, Tracze, Karbowskie, Talki, Suczki do m. Bajtkowo, szosą do granicy powiatu ełckiego i piskiego, granicą powiatu do m. Klusy, skąd szosą przez m. Klusy w kierunku m. Ełk, na drugim km skręca na północ i przechodzi po drodze przez m. Rożyńsk, Guzki i Mołdzie do m. Judziki.
197SU 121A3021KŁ Daniel WarszawaOd styku szosy Ełk - Orzysz z jeziorem Lipińskie przez m. Klusy do m. Wierzbiny, dalej do m. Orzysz, następnie szosą Orzysz - Giżycko do m. Grądy Podmiejskie, a dalej strugą do jeziora Orzysz, środkiem jeziora Orzysz między wyspami Ostrów i Róż do kanału łączącego jezioro Orzysz - Rostki, środkiem tego kanału do jeziora Rostki, wschodnim brzegiem jeziora Rostki do kanału łączącego to jezioro z jeziorem Kraksztyn, środkiem tego kanału do zachodniego brzegu jeziora Kraksztyn i tym brzegiem do miejscowości Klusy.
198SU 1214601N-ctwo DrygałyOd wsi Lipińskie granicą powiatu ełckiego i piskiego do m. Koty, skąd Kanałem Kozielskim do szosy Drygały - Orzysz i szosą przez Gorzekały do wsi Wierzbiny, skąd szosą Orzysz - Ełk do m. Klusy, z m. Klusy południowo - zachodnią granicą jez. Lipińskie do m. Lipińskie.
199SU 1225919N-ctwo DrygałyOd miasta Orzysz szosą przez wieś Wierzbiny, Gorzekały, Bemowo Piskie, skąd drogą na północny zachód do drogi Oszczywilki - Zacharz i tą drogą na południowy - zachód, a od krzyżówek na północny - zachód przez Łysonie do szosy Gaudynki - Kociołek Szlachecki i tą drogą do miasta Orzysz.
200SU 1233670KŁ Cyranka OrzyszOd miasta Orzysz szosą do skrzyżowania z drogą Nowe Guty - Łysonie i Rostki do strugi Dziękałówka, tą strugą do jeziora Kocioł, dalej północnym jego brzegiem do rzeki Białoławki, tą rzeką i północnym brzegiem jeziora Białoławki do rzeki i tą rzeką do jeziora Śniardwy, wschodnim brzegiem jeziora do m. Okartowo, skąd szosą do miasta Orzysz.
201SU 12410976KŁ Dąbrowa PiszJezioro Śniardwy w jego granicach brzegowych.
202SU 1252272KŁ PAN PopielnoOd osady Głodowo wschodnim brzegiem jeziora Warnołty do drogi Onufryjewo - Wejsuny, skąd zachodnim brzegiem jez. Wanołty do oddziałów 198, 198A Nadleśnictwa Ruciane, a dalej na zachód do jeziora Bełdany między oddziałami 201 i 209 Nadleśnictwa Maskulińskie, skąd wschodnim brzegiem jez. Bełdany i południowo - zachodnim brzegiem jeziora Śniardwy do osady Głodowo.
203SU 1266818Ośrodek Hodowli Zwierzyny ZG PZŁOd m. Mikołajki wschodnim brzegiem jez. Mikołajskiego oraz wschodnim i zachodnim brzegiem jez. Bełdany do wsi Wigryny, dalej drogą i szosą przez Śwignajno Małe do Ukty, a stąd rzeką Krutynią, zachodnim brzegiem jez. Gardyńskiego i strugą począwszy od osady Lisunie drogą i szosą do wsi Zełwągi, skąd szosą do m. Mikołajki.
221SU 1498384KŁ Cietrzew ProstkiZ m. Nowa Wieś Ełcka szosą przez m. Zdunki, Niedźwieckie, Prostki, Popowo, Sokółki, Marchewki, Dybowo, Taczki, Krzywińskie do granicy powiatu ełckiego i piskiego, granicą powiatu do szosy Drygały - Nowa Wieś Ełcka, szosą do toru kolejowego, torem kolejowym do m. Nowa Wieś Ełcka.
222SU 1504787KŁ Trop B. PiskieOd granicy powiatu ełckiego i piskiego szosą przez m. Krzywińskie, Nowaki, Taczki, Dybowo, Marchewki, Kurczątki, Wojtele do granicy powiatu ełckiego i piskiego, granicą do szosy biegnącej w kierunku m. Krzywińskie.
223SU 1344844N-ctwo DrygałyOd drogi Zdedy - Głębowskie granicą powiatu ełckiego i piskiego do szosy Nowa Wieś Ełcka - Drygały, tą szosą przez m. Rakowo, Pogorzel Wielka do m. Drygały, skąd szosą do osady Bemowo Piskie i dalej Kanałem Kozielskim i południowym brzegiem jeziora Zdedy do granicy powiatu ełckiego i piskiego na drodze Zdedy Głębowskie.
224SU 1519908KŁ Trop B. PiskieOd szosy Nowa Wieś Ełcka - Drygały granicą powiatu ełckiego i piskiego przez m. Sokoły Jeziorne, Wojtele do m. Tarachy, dalej do granicy województwa, granicą do kanału wypływającego z jez. Borowe, a wpływającego do rz. Wisy - kanałem do m. Rogale Wielkie, Skarżyn, Myśliki, Kożuchy Małe do m. Biała Piska, szosą przez miejscowości Drygały, Pogorzel Wielka do granicy powiatu.
225SU 1356390N-ctwo DrygałyOd osady Bemowo Piskie szosą przez Drygały do wsi Sulimy i stąd drogą przez Worgule do m. Rudy i z m. Rudy szosą przez Falęcin do Wólki Piskiej, a dalej drogą przez osadę Zacharz do szosy Orzysz- Bemowo Piskie i szosa do miejscowości Bemowo Piskie.
226SU 1524829KŁ Cyranka OrzyszOd wsi Sulimy szosą do Białej Piskiej, skąd torem kolejowym, dalej szosą do wsi Kocioł i drogą przez wieś Rybitwy do jez. Roś i jego brzegiem południowym do rzeki Święcek, tą rzeką i szosą do wsi Ruda, a dalej drogą przez m. Worgule do wsi Sulimy.
227SU 1363201N-ctwo DrygałyOd osady Łysonie drogą do Wólki Piskiej, skąd szosą do rzeki Święcek i tą rzeką oraz północnym brzegiem jez. Roś do rzeki Wilkus, tą rzeką oraz wschodnim brzegiem jez. Kocioł do strugi Dziękałówka i ta strugą do drogi i drogą do osady Łysonie.
228SU 1377718KŁ Orzeł Sz. BórOd wsi Kwik północnym brzegiem jeziora Białoławki oraz rzeką o tej samej nazwie, dalej północnym i wschodnim brzegiem jez. Kocioł i rzeką Wilkus a także północną i południową partią brzegową jez. Roś, skąd rzeką Pisą do miasta Pisz, dalej granica biegnie szosą przez osadę Jeglin i wieś Karwik do jez. Śniardwy i jego wschodnim brzegiem do rzeki Białoławka i tą rzeką oraz północnym brzegiem jez. Białoławki do wsi Kwik.
229SU 1388942KŁ Zielony Krąg W-waOd wsi Karwik, szosą do granicy zabudowań m. Pisz, granicą zabudowań do toru kolejowego, torem do rowu melioracyjnego, rowem do jeziora Brzozolasek i do szosy Turośl - Pisz, tą szosą do drogi biegnącej skrajem lasu do jeziora Wiartel i jego północnym brzegiem oraz wschodnim brzegiem jeziora Przylasek do granicy obrębów Pisz - Szeroki Bór i tą granicą do granicy pomiędzy Nadleśnictwami: Pisz i Maskulińskie i tą granicą do szosy asfaltowej Jagodzin - Wejsuny, tą szosą do jeziora Wejsunek, skąd wschodnim brzegiem jez. Wejsunek i Warnołty do jez. Śniardwy, jego południowym brzegiem do wsi Karwik.
230SU 1396327N-ctwo MaskulińskieOd wsi Wejsuny drogą na m. Snopki do granicy Nadleśnictw: Pisz, Maskulińskie i tą granicą do toru kolejowego, tym torem do mostu na jez. Nidzkim i dalej północno - zachodnim brzegiem jez. Nidzkiego do granicy obrębu Maskulińskie, tą granicą do toru kolejowego, stąd torem do linii oddziałowej i tą linią do szosy Ruciane Nida – Zgon, a dalej szosą przez m. Wojnowo do wsi Ukta i Śwignajno Małe, a stąd już drogą do wsi Wigryny i brzegiem jez. Bełdany do granicy obwodu Nr 202 i tą granicą do wsi Wejsuny.
253SU 1587541KŁ Las Biała PiskaOd m. Biała Piska szosą do wsi Bełcząc, skąd drogą przez m. Kowalewo do osady Brzózki Wielkie i stąd granicą województwa do osady Cwaliki, a dalej drogą przez Gruzy do szosy i szosą do wsi Kumielsk, dalej szosą przez m. Kukły, Szymki, Rakowo Piskie do szosy Biała Piska - Pisz i tą szosą do toru kolejowego i torem do Białej Piskiej.
254SU 1538588KŁ Puszcza PiszOd wsi Rybitwy drogą do wsi Kocioł, skąd szosą przez m. Rakowo Piskie, Szymki, Liski, Zawady, Kałęczyn do rowu melioracyjnego, rowem do rzeki Pisy, rzeką do granicy zabudowań m. Pisz i granicą do brzegu jeziora Roś i jego południowym brzegiem do drogi prowadzącej do wsi Rybitwy.
255SU 1615489KŁ Puszcza PiszZ miejscowości Pisz, rzeką Pisą do mostu Dziadowo, drogą do wsi Pogubie Średnie przez osadę Szast na wysokości oddziałów 108/121, groblą na zachód do drogi Pogubie Tylne przez mostek oraz zachodnim brzegiem jeziora Pogubie Małe i Pogubie Wielkie, dalej linią oddziałową pomiędzy oddziałami 150 i 151 do jeziora Brzozolasek, jego wschodnim brzegiem oraz rowem aż do toru kolejowego w kierunku miejscowości Pisz.
256SU 1543707N-ctwo PiszOd wsi Wiartel wzdłuż cieku wodnego łączącego jez. Nidzkie z jez. Wiartel (Wiartelnica), dalej północno-zachodnim brzegiem jez. Nidzkiego do granicy Nadleśnictwa Pisz i Nadleśnictwa Maskulińskie i tą granicą na północ do toru kolejowego Ruciane Nida – Pisz i tym torem na wschód do granicy obrębów Szeroki Bór i Pisz i tą granicą na południe do północnego brzegu jez. Przylasek, dalej wschodnią granicą brzegu jez. Przylasek oraz północnym, wschodnim i południowym brzegiem jez. Wiartel do wsi Wiartel.
257SU 1556240N-ctwo MaskulińskieOd m. Ruciane Nida torem kolejowym, a dalej granicą obrębu Szeroki Bór Nadleśnictwa Pisz przez jez. Nidzkie do osady Przerośl, a następnie południowym i zachodnim brzegiem jez. Nidzkiego do m. Ruciane – Nida.
258SU 1564260KŁ Cytadela W-waOd granicy obrębu leśnego Maskulińskie zachodnim brzegiem jez. Nidzkiego do wsi Karwica, a następnie przez tą wieś drogą do granicy obrębu Spychowo i tą granicą do toru kolejowego i torem do granicy obrębu leśnego Maskulińskie z jez. Nidzkim.
285SU 1597575KŁ Puszcza PiszOd wsi Szymki szosą przez m. Kukły i Kumielsk do drogi na Jarosze przez Gruzy do osady Cwalinki i dalej granicą województwa do rzeki Pisy i rzeką Pisą do rowu melioracyjnego Pisa, a następnie przez Kałęczyny, Zawady, Liski do wsi Szymki.
286SU 1605716KŁ Jeleń W-waOd wsi Dziadowo - Wróble, rzeką Pisą do granicy powiatu piskiego i kolneńskiego i tą granicą do granicy obrębów Wilcze Bagno – Szeroki Bór Nadleśnictwa Pisz i tą granicą do wsi Pogubie Tylne, dalej zachodnim brzegiem jeziora Pogubie Małe do mostu na kanale Rybnica, dalej drogą gruntową do grobli między oddziałami 115/133 i tą groblą do drogi w m. Szast, tą drogą do mostu na rzece Pisa we wsi Dziadowo - Wróble.
287SU 1628414N-ctwo PiszOd szosy Turośl - Pisz przy osadzie Jabłoń, linią oddziałową między oddziałami 150 i 155 obrębu Szeroki Bór a oddziałami 8, 16, 24, 32 obrębu Wilcze Bagno do zachodniego brzegu jeziora Pogubie Wielkie, tym brzegiem do kanału łączącego jezioro Pogubie Wielkie z jez. Pogubie Małe, dalej kanałem do jez. Pogubie Małe i zachodnią granicą tego jeziora do drogi prowadzącej do wsi Pogubie Tylne, dalej drogą na zachód w kierunku wsi Pogubie Tylne, we wsi na skrzyżowaniu dróg granica skręca na południe drogą do granicy obrębów Szeroki Bór i Wilcze Bagno, dalej granicą tą do południowej granicy Nadleśnictwa Pisz, dalej na zachód południową granicą Nadleśnictwa Pisz, dalej na północ granicą pomiędzy Nadleśnictwami Pisz i Maskulińskie do jeziora Nidzkiego, a następnie południowym brzegiem jeziora Nidzkie, dalej na północ przez jez. Nidzkie do wyjścia na styk granic Nadleśnictw Maskulińskie - Pisz, dalej granica biegnie północno - zachodnim brzegiem jeziora Nidzkiego, następnie ciekiem wodnym (Wiartelnica) łączącym jez. Nidzkie z jez. Wiartel, dalej południowym brzegiem jez. Wiartel do cieku łączącego jez. Wiartel z jez. Brzozolasek, dalej tym ciekiem i południowym brzegiem jez. Brzozolasek do linii oddziałowej między oddziałem 145 obrębu Szeroki Bór i oddz. 8 obrębu Wilcze Bagno (przy ośrodku wczasowym Jabłoń) do drogi asfaltowej Pisz – Turośl.
288SU 1635050KŁ Cyraneczka W-waOd jeziora Nidzkiego granicą obrębów Szeroki Bór - Maskulińskie do granicy województwa i tą granicą w kierunku północnym do drogi Karpa - Spaliny Małe, przecinając kompleks leśny do m. Spaliny Małe, dalej na zachód do skrzyżowania dróg Spaliny Małe i Spaliny Wielkie, a następnie w kierunku północnym do m. Kowalik i drogą gruntową do m. Ciesina przez wieś Hejdyk, a stąd drogą, a następnie linią oddziałową na osadę Wielki Las, dalej granica biegnie drogą do drogi Turośl - Karwica, skąd od skrzyżowania linią oddziałową w kierunku północno - zachodnim do jez. Nidzkiego, a dalej południowym brzegiem tego jeziora do granicy Nadleśnictwa Pisz.
289SU 1644300KŁ Darzbór W-waOd jeziora Nidzkiego granicą obwodu Nr 288 do granicy obrębu, Spychowo i tą granicą do drogi Faryny - Karwica, dalej przez w. Karwica do jeziora Nidzkiego jego południowym brzegiem do granicy obwodu Nr 288.