Obwody łowieckie – Podlaskie

Obwody łowieckie – Województwo Podlaskie
Nowy nr.Stary nr.Powierzchnia ogólna [ha]Zarządca
Dzierżawca
Opis granic obwodu łowieckiegoMapa
1SU 16527KŁ Ursus W-waGranica obwodu biegnie od granicy Państwa drogą gruntową przez miejscowości: Ejszeryszki, Michałówka, Potopy do miejscowości Rowele, dalej w kierunku zachodnim drogą przez miejscowości: Rowele, Marianka, Rogożajny Małe, Wiżgóry, Leszkiemie do Gromadczyzny i dalej w kierunku północno – zachodnim do granicy Państwa i granicą Państwa do drogi prowadzącej do miejscowości Ejszeryszki.Mapa
2SU 25416KŁ Ryś SuwałkiGranica obwodu biegnie od styku granicy Państwa z szosą Suwałki – Budzisko, przez miejscowości: Podwojponie, Mikołajówka i Jeziorki, do drogi gruntowej prowadzącej do styku z lasem państwowym, północno – wschodnią granicą lasu do miejscowości Kociołki, skąd drogą przez miejscowości: Kociołki, Czerwonkę, Ścibowo, Postawelek, Szelmentkę, Białobłoty, Ignatowiznę, Baranowo, Rutkę Tartak, Rowele, Potopy, Michałówkę i Ejszeryszki do granicy Państwa i granicą Państwa do szosy Suwałki - Budzisko prowadzącej przez miejscowość Podwojponie.Mapa
3SU 35133KŁ Szelment SuwałkiGranica obwodu biegnie szosą od miejscowości Rutka Tartak szosą w kierunku Jeleniewa do skrzyżowania z drogą gruntową prowadzącą do miejscowości Postawele, droga tą przez miejscowości: Lizdejki, Postawele, Kleszczówek, Smolniki, Dzierwany, Stara Hańcza, Kłajpeda, Antosin, Okliny, Kolonie Wiżgóry, Rogożajny Małe, Marianka, Rowele do miejscowości Rutka Tartak.Mapa
4SU 155286KŁ Brzask W-waGranica obwodu biegnie od granicy Państwa, torem kolejowym do miejscowości Szlinokiemie, następnie drogą przez miejscowości Szołtany, obok miejscowości Słobódka do szosy Suwałki - Budzisko, szosą do granicy Państwa, granicą Państwa do toru kolejowego.Mapa
5SU 165720KŁ Szelment SuwałkiGranica obwodu biegnie od miejscowości Słobódka drogą gruntową przez miejscowość Dębniak do szosy Budzisko – Suwałki obok miejscowości Lipniak, dalej szosą w kierunku północnym do skraju lasu państwowego, południowym skrajem lasu (rowem Carskim) do drogi gruntowej Fornetka – Dębniak, dalej drogą przez miejscowość Fornetka, Przejma Mała, Jałowo, Sidory, Kleszczówek, Postawele, Lizdejki do szosy Jeleniewo – Rutka Tartak, szosą do Rutki - Tartak a następnie z Rutki Tartak drogą przez miejscowości: Baranowo i Ignatowizna do miejscowości Białobłoty, skąd drogą gruntową przez miejscowość Białobłoty, Szelmentkę, Postawelek, Ścibowo, Czerwonkę, Kociołki do skraju lasu państwowego, granicą lasu do szosy Budzisko – Suwałki, a dalej drogą gruntową do miejscowości Słobódka.Mapa
6SU 175257KŁ Kawka SuwałkiGranica obwodu biegnie od szosy z miejscowości Sidory, szosą tą do miejscowości Jeleniewo, dalej drogą przez miejscowości: Szurpiły, Malesowizna, Kruszki, Bachanowo do jeziora Hańcza, wschodnim brzegiem jeziora Hańcza do miejscowości Stara Hańcza, dalej drogą przez miejscowości: Dzierwany, Smolniki, Kleszczówek do szosy w miejscowości Sidory.Mapa
7SU 186603KŁ Hańcza SuwałkiGranica obwodu biegnie od miejscowości Kłajpeda drogą przez miejscowość Stara Hańcza, wschodnim brzegiem jeziora Hańcza do miejscowości Bachanowo, dalej drogą przez miejscowości: Kruszki, Iwaniszki, Olszanka, Kolonia Przerośl, Przerośl, Stańczyki, Maciejowięta, drogą gruntową do byłego PGR Golubie, skąd drogą gruntową w kierunku wschodnim do miejscowości Pobłędzie, drogą gruntową do miejscowości: Kramnik i Kłajpeda.Mapa
8SU 295129KŁ Łoś SejnyGranica obwodu biegnie od granicy Państwa z miejscowości Borysówka szosą przez miejscowości: Buda Zawidugierska, Wojtokiemie do miejscowości Szlinokiemie, dalej torem kolejowym do granicy Państwa, granicą Państwa do szosy w miejscowości Borysówka.Mapa
9SU 304992KŁ Szelment SuwałkiGranica obwodu biegnie od skrzyżowania szosy z torem kolejowym w miejscowości Szlinokiemie, torem kolejowym do miejscowości Kaletnik, z miejscowości Kaletnik drogą gruntową przez miejscowość Klonorejść do szosy Budzisko – Suwałki w miejscowości Czerwonka, dalej tą szosą na północ obok miejscowość Lipowo do drogi gruntowej Lipniak - Dębniak, dalej drogą gruntową przez miejscowość Dębniak, Słobudka, Żyrwiny, Szołtany, Szlinokiemie do skrzyżowania szosy z torem kolejowym w miejscowości Szlinokiemie.Mapa
10SU 316775KŁ Jedynka SuwałkiGranica obwodu biegnie od miejscowości Fornetka drogą Fornetka - Dębniak do skraju lasu państwowego, południowym skrajem lasu ( rowem Carskim ) do szosy Budzisko – Suwałki, szosą do drogi w kierunku m. Rychtyn, dalej drogą przez miejscowości: Rychtyn, Suchodoły do szosy w miejscowości Prudziszki, szosą przez miejscowości Jeleniewo i Gulbieniszki do miejscowości Sidory, dalej drogą przez miejscowości: Jałowo, Przejma Niska do miejscowości Fornetka.Mapa
11SU 324550KŁ Kuna SuwałkiGranica obwodu biegnie z miejscowości Jeleniewo drogą obok miejscowości: Krzemianka,a dalej przez miejscowość Czerwone Bagno, Czarnakowizna do szosy Suwałki – Filipów, szosą do miejscowości Milanowizna, dalej drogą przez miejscowości: Śmieciuchówka, Nowa Pawłówka, Pawłówka Mała, Kruszki, Malesowizna, Szurpiły do miejscowości Jeleniewo.Mapa
12SU 335648KŁ Szarak SuwałkiGranica obwodu biegnie z miejscowości Kruszki drogą przez miejscowości: Pawłówka Mała, Nowa Pawłówka, Śmieciuchówka do miejscowości Milanowizna, dalej szosą przez miejscowość Stare Motule do miejscowości Filipów Pierwszy, skąd drogą przez miejscowości: Czostków, Krzywólka, Przerośl, Kolonia Przerośl, Olszanka i Iwaniszki do miejscowości Kruszki.Mapa
13SU 345984KŁ Lis FilipówGranica obwodu biegnie z miejscowości Przerośl drogą przez miejscowości: Krzywólka, Czostków do miejscowości Filipów Pierwszy, skąd szosą przez miejscowości Mieruniszki i Garbas oraz drogą gruntową przez miejscowości: Bitkowo, Ślepowo, Białe Jeziorki i Rakówek do miejscowości Przerośl.Mapa
14SU 426078KŁ Słonka SejnyGranica obwodu biegnie od granicy Państwa wschodnim brzegiem jeziora Gaładuś do miejscowości Żegary, skąd drogą przez miejscowości: Gryszkańce, Marcinkańce, Łumbie, Nowosady, Ochotniki, Szklarnia Skarkiszki, Dowiaciszki, Widugiery do szosy, szosą do granicy Państwa, granicą Państwa do wschodniego brzegu jeziora Gaładuś.Mapa
15SU 436630KŁ Łoś SejnyGranica obwodu biegnie od szosy w miejscowości Widugiery drogą przez miejscowości: Widugiery, Nowosady, Łumbie, Marcinkańce do zabudowań miasta Sejny, granicą zabudowań miasta do szosy Sejny – Krasnopol, szosą do miejscowości Skustele, skąd drogą przez miejscowości: Stabieńszczyzna, Michnowce do wschodniego skraju lasu państwowego, granicą tego lasu w kierunku północnym do szosy Romanowce – Smolany, tą szosą przez miejscowości: Smolany, Stare Boksze i następnie szosą w kierunku wschodnim przez miejscowości: Wojtokiemie, Nowinniki, Dziedziule do miejscowości Widugiery.Mapa
16SU 447008KŁ Łoś SejnyGranica obwodu biegnie z miejscowości Smolany drogą gruntową przez miejscowości: Polesie, Teklinowo do granicy lasu państwowego, jego północnym i wschodnim skrajem do miejscowości Romanowce, skąd drogą przez miejscowości: Michnowce, Stabieńszczyzna do szosy w miejscowości Skustele, szosą Sejny – Suwałki do miejscowości Krasnopol, skąd drogą przez miejscowości: Podjezioro, Remiękiń, Jegliniec, Annowo, Deksznie, Łowocie, Zaczarne do miejscowości Szlinokiemie, skąd szosą, a od jej załamania drogą przez miejscowość Stare Boksze do miejscowości Smolany.Mapa
17SU 454128KŁ Jedynka SuwałkiGranica obwodu biegnie na południe od miejscowości Deksznie drogą gruntową przez miejscowość Annowo, Linówek, Jegliniec, Remiękiń do szosy Suwałki – Sejny szosą na wschód w kierunku miejscowości Sejny, następnie szosą w kierunku miejscowości Maćkowa Ruda przez miejscowość Nowa Żubrówka do granicy Wigierskiego Parku Narodowego, granicą Parku na zachód i północ do drogi Wiatrołuża – Kaletnik, tą drogą do miejscowości Kaletnik, dalej linią kolejową Suwałki – Trakiszki do miejscowości Deksznie.Mapa
18SU 467003KŁ Jedynka SuwałkiGranica obwodu biegnie od styku linii kolejowej Suwałki – Trakiszki z drogą Kaletnik – Wiatrołuża, tą drogą w kierunku Wiatrołuży do granicy Wigierskiego Parku Narodowego, tą granicą w kierunku zachodnim, a następnie południowym do szosy Suwałki – Sejny i tą szosą przez miejscowość Krzywe do granicy administracyjnej miasta Suwałki, granicą miasta do szosy Suwałki – Szypliszki, dalej na zachód po granicy lasu Leśnictwa Białorogi do szosy Suwałki - Jeleniewo i dalej tą szosą na północ do miejscowości Prudziszki, dalej drogą przez miejscowość Suchodoły, Rychtyn, Czerwonka, Klonorejść do styku z linią kolejową Suwałki – Trakiszki.Mapa
19SU 474210KŁ Jedynka SuwałkiGranica obwodu biegnie od miejscowości Jeleniewo szosą przez miejscowość Prudziszki do granicy zabudowań miasta Suwałki, granicą zabudowań miasta Suwałki do szosy Suwałki – Filipów, szosą przez miejscowości Bród Mały i Osowa do przecięcia się z drogą Taciewo – Czarnakowizna, tą drogą przez miejscowości: Czarnakowizna, Czerwone Bagno, obok miejscowości Krzemianka do szosy w miejscowości Jeleniewo.Mapa
20SU 486062KŁ Szarak SuwałkiGranica obwodu biegnie od miejsca przecięcia się szosy Filipów – Suwałki z drogą Taciewo – Czarnakowizna, szosą przez miejscowości Osowa i Bród Mały do granicy zabudowań miasta Suwałki, granicą zabudowań do szosy Suwałki – Raczki, szosą do drogi Poddubówek – Wychodne, i dalej drogą przez miejscowości: ZieloneI ,Wychodne, do szosy Suwałki – Bakałarzewo, w miejscowości Przebród i dalej szosą przez miejscowość Przebród do miejscowości Żyliny, dalej drogą przez miejscowości: Żyliny, Aleksandrowo, Słupie, Stara Chmielówka, Taciewo do przecięcia się szosy Filipów – Suwałki z drogą Taciewo – Czarnakowizna.Mapa
21SU 496817KŁ Szarak SuwałkiGranica obwodu biegnie od miejsca przecięcia się drogi Taciewo - Czarnakowizna z szosą Filipów – Suwałki, drogą przez miejscowości: Taciewo, Stara Chmielówka, Słupie, Aleksandrowo, Żyliny do szosy Suwałki – Bakałarzewo, szosą do miejscowości Bakałarzewo, następnie drogą przez miejscowości: Bakałarzewo, Stary Skazdub, Nowy Skazdub, Zusno, Olszanka do szosy Filipów – Suwałki w miejscowości Stare Motule szosą do miejsca przecięcia się drogi Taciewo - Czarnakowizna z szosą Filipów – Suwałki.Mapa
22SU 505285KŁ Lis FilipówGranica obwodu biegnie od szosy w miejscowości Stare Motule drogą przez miejscowości: Olszanka, Zusno, Nowy Skazdub Stary Skazdub do miejscowości Bakałarzewo, następnie szosą przez miejscowości: Borawskie, Plewki, Mieruniszki, Filipów Pierwszy do miejscowości Stare Motule.Mapa
23SU 625562KŁ Słonka SejnyGranica obwodu biegnie od jeziora Gaładuś granicą Państwa do szosy, szosą przez miejscowości: Berżniki, Poćkuny i Zaleskie do granicy zabudowań miasta Sejny, granicą zabudowań do drogi Sejny – Marcinkańce i Gryszkańce i przez te miejscowości drogą do miejscowości Żegary, dalej wschodnim brzegiem jeziora Gaładuś do granicy Państwa.Mapa
24SU 634074KŁ Słonka SejnyGranica obwodu biegnie od szosy przy jeziorze Bałądź granicą Państwa do drogi gruntowej w kierunku miejscowości Zelwa, drogą gruntową prywatną przez mostek własności Pana Plitnika Jarosława do granicy Rezerwatu Przyrody „Kukle”, następnie granicą rezerwatu ,Kukle” i dalej przez las państwowy ( oddz. 896Ak – 896Ah), następnie drogą gminną przez las ( oddz. 738) do mostu na rzece Marycha w miejscowości Zelwa., rzeką Marycha do jeziora Pomorze, wschodnim brzegiem jeziora do drogi Kukle – Berżałowce, drogą przez Berżałowce do skraju lasu, skrajem lasu do drogi Berżałowce – Dubowo, drogą przez Suborowo, Dubowo do miejscowości Berżniki, z miejscowości Berżniki szosą obok jeziora Bałądź do granicy Państwa.Mapa
25SU 643851KŁ Słonka SejnyGranica obwodu biegnie z miejscowości Berżniki drogą przez miejscowości Dubowo i Suborowo, dalej w kierunku północno – wschodnim skrajem lasu do drogi Suborowo – Berżałowce, drogą przez miejscowości Kukle i Posejnele do szosy w miejscowości Pomorze Małe, szosą do miejscowości Konstantynówka i drogą przez miejscowość Posejanka do granicy zabudowań miasta Sejny, granicą zabudowań miasta do szosy Sejny – Berżniki i szosą do miejscowości Berżniki.Mapa
26SU 654708KŁ Słonka SejnyGranica obwodu biegnie od szosy Krasnopol-Sejny, granicą zabudowań miasta Sejny do szosy w kierunku miejscowości Posejanka , szosą przez miejscowość Posejanka i Konstantynówka do miejscowości Giby. szosą z Gib do miejscowości Pogorzelec Słoboda i dalej drogą Pogorzelec – Wysoki Most do drogi w kierunku miejscowości Jeziorki Małe i dalej przez miejscowości: Jeziorki Małe, Budzisko Jeziorki, Głuszyn, Orzechowo Łopuchowo do miejscowości Skustele i dalej szosą Krasnopol – Sejny do zabudowań miasta Sejny.Mapa
27SU 665222KŁ Łoś SejnyGranica obwodu biegnie od szosy Suwałki – Sejny w miejscowości Skustele, drogą przez miejscowości: Łopuchowo, Orzechowo, Głuszyn, Budzisko Jeziorki, Jeziorki Małe do drogi Pogorzelec- Wysoki Most, od styku tych dróg granicą Wigierskiego Parku Narodowego określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 06.03.1997 r. (Dz.U. Nr 24 poz.124) w kierunku zachodnim i północnym do szosy w miejscowości Maćkowa Ruda. tą szosą do miejscowości Nowa Żubrówka Stara Żubrówka następnie szosą w kierunku miasta Suwałki do miejscowości Remiękiń skąd drogą przez miejscowość Remiękiń, Podjezioro do miejscowości Krasnopol, dalej szosą przez miejscowość Pawłówka do miejscowości Skustele.Mapa
28SU 694315N-ctwo SuwałkiGranica obwodu biegnie od szosy Suwałki – Sejny w miejscowości Krzywe w kierunku południowym po granicy Wigierskiego Parku Narodowego dalej granicą parku do jej styku z drogą stanowiącą granicę gmin Suwałki – Nowinka ( w miejscowości Gawrych Ruda i Płociczno Tartak ), tą drogą do zachodniej granicy lasu państwowego, granicą a następnie drogą do miejscowości Pijawne Polskie, dalej drogą przez miejscowości: Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Pijawne Małe, do szosy Raczki – Suwałki, w miejscowości Poddubówek dalej szosą do granicy administracyjnej miasta Suwałki, tą granicą do drogi krajowej Suwałki – Augustów dalej po granicy lasu oddz. 18cz. do drogi krajowej , tą drogą przez las, następnie granicą lasu (północną granicą oddziałów 1,2,3,4) w kierunku południowym, (wschodnią granicą oddziałów 1,6,11), dalej granicą administracyjną m. Suwałki do szosy Suwałki – Sejny i tą szosą do miejscowości Krzywe.Mapa
29SU 706735KŁ Ryś SuwałkiGranica obwodu biegnie od szosy Suwałki – Bakałarzewo drogą przez miejscowości: Wychodne, Zielone I, Poddubówek, Kierzek, Pijawne Małe, Osińską Budę i dalej drogą gruntową przez las państwowy i miejscowości: Kurianki Drugie, Stoki, Koniecbór, Żubrynek, Lipowo, Podwysokie, Podwólczanka, Zajączkowo do szosy Suwałki – Bakałarzewo, szosą przez miejscowość Przebród do drogi Kuków – Wychodne w miejscowości Wychodne.Mapa
30SU 716640KŁ Hańcza SuwałkiGranica obwodu biegnie od szosy Suwałki – Bakałarzewo, drogą przez miejscowości: Zajączkowo, Podwólczanka, Lipowo, Żubrynek do toru kolejowego Suwałki – Raczki, torem do rzeki Rospuda, rzeką, zachodnim brzegiem jeziora Bolesty do miejscowości Wierciochy, dalej drogą przez: Wierciochy, Nieszki, Konopki, Gębałówkę, Karolin, Nową Wieś do szosy Szczecinki – Bakałarzewo, szosą przez miejscowość Borawskie, Bakałarzewo do drogi w kierunku Zajączkowa.Mapa
31SU 745507KŁ Knieja B-stokGranica obwodu biegnie od mostu w miejscowości Zelwa drogą w kierunku miejscowości Budwieć do końca granicy lasu państwowego w oddziale 738, dalej drogą gminną będącą granicą wydzieleń oddziału 896Ah – 896Ak prosto na końcu drogi i lasu państwowego ( oddz. 896Ak) w lewo do granicy Rezerwatu Przyrody „Kukle”, granicą rezerwatu, a następnie drogą gruntową prywatną przez mostek własności Pana Plitnika Jarosława do granicy Państwa, pasem granicznym do rzeki Marychy, rzeką granicą Państwa, do miejscowości Stanowisko i dalej do skraju lasu państwowego w oddziale 1005, do drogi leśnej i tą drogą przez oddział 986 i 987 i dalej do linii oddziałowej między oddziałami 966-967, tą linią oddziałową. do granicy obrębów Pomorze i Czarna Hańcza dalej granicą Nadleśnictw Pomorze - Głęboki Bród do szosy Augustów – Sejny, szosą do miejscowości Giby, następnie drogą asfaltową przez miejscowość Aleksiejówka przez las do skrzyżowania drogi żwirowej Pomorze - Posejnele, drogą po granicy lasu państwowego w oddziale 463, dalej drogą w kierunku północnego brzegu jeziorka Samań, dalej tą samą drogą w kierunku północnego brzegu jeziora Dowcień, przez wieś Kukle do jeziora Pomorze, następnie północnym i wschodnim brzegiem jeziora Pomorze do rzeki Marychy, rzeką do mostu w miejscowości Zelwa.Mapa
32SU 757666N-ctwo Gł. BródGranica obwodu biegnie od styku obrębu Pomorze, obrębu Czarna Hańcza Nadleśnictwa Pomorze i Nadleśnictwa Głęboki Bród (oddz.591-592-615-616), granicą Nadleśnictw do rzeki Czarna Hańcza. dalej południową granicą Nadleśnictwa Głęboki Bród z Nadleśnictwem Płaska do szosy Augustów – Sejny, dalej szosą Augustów – Sejny do miejscowości Serski Las. z miejscowości Serski Las drogą polną Serski Las -Tobołowo do granicy lasu. dalej południową granicą lasu Nadleśnictwa Głęboki Bród do granicy oddz. 289-309, z tego miejsca linią między oddziałami: 288 – 309, 287 -308, 286-307, 285-306, 284-305, 283-304, 282-303, 281-302, 280-301, 279-300, 278-299, 277 - 298, 276 - 297, 275-296, dalej prostą linią wyznaczoną przez granice oddziałów przez pola wsi Sarnetki do rzeki Czarna Hańcza i dalej linią między oddziałami 274-295, 273-294, 272-293, 271-292, 270-291, 270 - 290. następnie prostą linią przez pola wsi Pogorzelec do rogu oddz. 314 (kamień 138,8), dalej granicą lasu do drogi Pogorzelec – Giby i drogą tą do miejscowości Giby, do drogi Sejny – Augustów. Drogą tą do granicy Nadleśnictw Pomorze - Głęboki Bród. Granicą Nadleśnictw do styku obrębów Czarna Hańcza i Pomorze Nadleśnictwa Pomorze i Nadleśnictwa Głęboki Bród.Mapa
33SU 764744N-ctwo Gł. BródGranica obwodu biegnie od styku drogi Jeziorki –Głuszyn i Pogorzelec – Wysoki Most, przez miejscowość Pogorzelec do granicy lasu (oddz.313) .Granicą lasu do rogu oddz. 314 (kamień 138,8). Dalej prostą linią przez pole do linii oddziałowej między oddziałami 270-290,291, 271-292, 272-293, 273-294, 274-295 do rzeki Czarna Hańcza. Dalej prostą linią przez pola wsi Sarnetki do linii oddziałowej pomiędzy oddz. 275-296, 276-297, 277-298, 278-299, 279-300, 280-301, 281-302, 282-303, 283-304, 284-305, 285-306, 286-307, 287-308, 288-309, 289-309 i dalej południową granicą lasu Nadleśnictwa Głęboki Bród do granicy z Nadleśnictwem Szczebra, granicą między Nadleśnictwem Szczebra i Nadleśnictwem Głęboki Bród do jeziora Tobołowo, południowym brzegiem jeziora Tobołowo do drogi w miejscowości Kopanica-Danowskie, następnie tą drogą, granicą między Nadleśnictwem Szczebra i Nadleśnictwem Głęboki Bród do jeziora Blizno, północnym brzegiem jeziora do miejscowości Ateny, następnie drogą Bryzgiem – Nowinka przez miejscowości Ateny, Walne, Monkinie w kierunku miejscowości Bryzgiel do granicy WPN określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 06.03 1997 r. (Dz.U.Nr 24 poz.124), tą granica do styku dróg Jeziorki –Głuszyn i Pogorzelec – Wysoki Most.Mapa
34SU 774539N-ctwo SuwałkiGranica obwodu biegnie od styku granicy Wigierskiego Parku Narodowego z drogą Bryzgiel – Monkinie, drogą przez miejscowości: Monkinie, Walne, Ateny, Podnowinka do szosy Augustów – Suwałki w miejscowości Nowinka, dalej szosą do drogi gruntowej przez miejscowości: Olszanka, Pijawne Polskie do miejscowości Pijawne Wielkie, dalej zachodnią granicą lasu państwowego do granicy gmin: Suwałki – Nowinka, tą granicą do drogi Płociczno – Tartak –Bryzgiel, skąd granicą Wigierskiego Parku Narodowego, określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 06.03 1997 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 124) do drogi Bryzgiel – Monkinie.Mapa
35SU 786641Hańcza SuwałkiGranica obwodu biegnie od miejscowości Wierciochy drogą po granicy lasu państwowego (oddz. 1, 2) do zachodniej granicy jeziora Bolesty i dalej zachodnim brzegiem jeziora Bolesty, a następnie rzeką Rospudą do toru kolejowego Raczki – Suwałki, torem do drogi Żubrynek – Koniecbór, następnie drogą przez miejscowości: Żubrynek, Koniecbór do szosy Raczki – Suwałki, szosą do drogi w kierunku miejscowości Stoki, następnie drogą gruntową z miejscowości Stoki do miejscowości Kurianki Drugie, skąd drogą w kierunku południowym do drogi Osińska Buda – Chodorki w miejscowości Zarzecze i dalej w prawo przez miejscowość Rozpuda do drogi Chodorki – Szczebra, następnie po granicy lasu państwowego przez miejscowość Chodorki, Jaśki ( dawna nazwa Jaśki Leśne ), skąd w odległości około 1km a południowy - wschód do drogi gruntowej w kierunku miejscowości Słoboda, drogą tą do drogi asfaltowej Augustów – Raczki i dalej do drogi w kierunku miejscowości Michaliszki, dalej drogą przez miejscowości: Michaliszki, Wronowo, Podwronowo, Jankielówka, Witówka, Lipówka i Wasilówka, skąd 1600m do drogi Wierciochy - Wojnasy, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i dalej po drodze do miejscowości Wierciochy.Mapa
36SU 928101KŁ GON W-waGranica obwodu biegnie od styku trzech granic Państwowych Litwy, Białorusi i Polski, granicą Państwa do jeziora Szlamy, północnym brzegiem jeziora Głębokie, rzeką Szlamicą do rzeki Czarna Hańcza, rzeką Czarna Hańcza do granicy obrębów Czarna Hańcza, Nadleśnictwa Pomorze i Głęboki Bród Nadleśnictwa Głęboki Bród, następnie granicą tych obrębów do granicy z obrębem Pomorze Nadleśnictwa Pomorze, linią graniczną obrębów Czarna Hańcza i Pomorze Nadleśnictwa Pomorze do linii oddziałowej między oddziałami leśnymi 966-967, następnie tą linią oddziałową do drogi leśnej tą drogą przez oddział 986i 987 i dalej skrajem lasu państwowego, oddział 1005 do rzeki Marycha będącej granicą Państwa. Rzeką Marycha do styku trzech granic Państwowych.Mapa
37SU 936641N-ctwo PłaskaGranica obwodu biegnie od miejscowości Rygol Kanałem Augustowskim do jeziora Mikaszewo, północnym brzegiem jeziora Mikaszówek i Mikaszewo i dalej Kanałem Augustowskim do jeziora Krzywe, północnym brzegiem jeziora Krzywe i dalej Kanałem Augustowskim do jeziora Gorczyckiego, południowym brzegiem jeziora Gorczyckiego i dalej Kanałem Augustowskim, przepustem do jeziora Serwy, wschodnim brzegiem jeziora Serwy do północnego skraju jeziora, dalej od skraju jeziora drogą gruntową do szosy Augustów – Sejny, szosą do miejscowości Macharce, z miejscowości Macharce granicą powiatu augustowskiego do rzeki Kalna (Szyszkowa Biel), rzeką Kalna (Szyszkowa Biel) do rzeki Czarna Hańcza, rzeką Czarna Hańcza do miejscowości Rygol.Mapa
38SU 947234N-ctwo SzczebraGranica obwodu biegnie od szosy Augustów – Sejny, obok miejscowości Macharce, drogą gruntową do północnego skraju jeziora Serwy, wschodnim brzegiem jeziora Serwy do przepustu łączącego jezioro Serwy z Kanałem Augustowskim, kanałem do jeziora Studzieniczne, południowym i zachodnim brzegiem jeziora Studzieniczne do śluzy w miejscowości Przewięź i dalej północnym brzegiem jeziora Białe do granicy obrębów Szczebra i Serwy Nadleśnictwa Szczebra, linią graniczną obrębów Szczebra i Serwy do brzegu jeziora Tobołowo koło miejscowości Kopanica, południowym i wschodnim brzegiem jeziora Tobołowo do granicy Nadleśnictw Głęboki Bród - Szczebra, granicą Nadleśnictw do drogi Tobołowo – Serski Las, drogą do szosy Augustów – SejnyMapa
39SU 957988N-ctwo SzczebraGranica obwodu biegnie od linii granicznej obrębów Serwy i Szczebra Nadleśnictwa Szczebra, linią graniczną wymienionych obrębów do jeziora Białe, północnym brzegiem jeziora Białe do przepustu łączącego jezioro Białe z jeziorem Rospuda, wschodnim brzegiem jeziora Rospuda, rzeką Rospuda do ujścia rzeki Blizna, rzeką Blizną do szosy Augustów – Suwałki, szosą do miejscowości Nowinka, z miejscowości Nowinka drogą przez miejscowość Podnowinka do miejscowości Ateny, od miejscowości Ateny północnym brzegiem jeziora Blizno do miejscowości Danowskie, skąd drogą asfaltową do miejscowości Kopanica i dalej drogą do granicy obrębów Serwy i Szczebra.Mapa
40SU 968930N-ctwo SzczebraGranica obwodu biegnie od miejscowości Pijawne Ruskie drogą przez miejscowości: Pijawne Polskie i Olszanka do szosy Suwałki – Augustów, szosą przez miejscowości: Szczepki, Nowinka, Szczebra do rzeki Blizna, rzeką Blizna do rzeki Rospuda, rzeką Rospuda do jeziora Rospuda, północno – wschodnim brzegiem jeziora Rospuda do jeziora Necko, południowym brzegiem jeziora Necko do granicy lasu Nadleśnictwa Szczebra obręb Rospuda, granicą lasu do drogi asfaltowej Topiłówka – Jabłońskie drogą przez miejscowości: Topiłówka, Jabłońskie do szosy Augustów – Raczki, szosą do drogi w kierunku m. Słoboda, skąd drogą biegnącą na wschód około 1300m do drogi Jaśki - Podlas, dalej drogą przez miejscowość Jaski ( dawna nazwa Jaśki Leśne), obok miejscowości Sucha Wieś do miejscowości Chodorki, przez miejscowość Chodorki i dalej drogą Chodorki – Szczebra po granicy lasu państwowego do drogi w kierunku miejscowości Kurianki Pierwsze, drogą tą do drogi w kierunku miejscowości Rozpuda, dalej przez miejscowość Rozpuda, Zarzecze do drogi Chodorki – Osińska Buda drogą tą przez miejscowość Osińska Buda do miejscowości Pijawne Ruskie.Mapa
41SU 975795Serwy AugustówGranica obwodu biegnie z miejscowości Wronowo drogą przez miejscowości: Jabłońskie, Topiłówka do granicy Nadleśnictwa Szczebra obręb Rospuda, granicą lasu do jeziora Necko, zachodnim brzegiem jeziora Necko do przewężenia między jeziorem a szosą do drogi w miejscowości Biernatki, tą drogą przez miejscowości: Biernatki, Grabowo, Ginie, Turowo, Ziółkowo, Jankielówka, Podwronowo do miejscowości Wronowo.Mapa
42SU 1126897Rogacz W-waGranica obwodu biegnie od jeziora Szlamy granicą Państwa do rzeki Wołkuszanki następnie rzeką do mostu w miejscowości Wołkusz, następnie drogą Wołkusz – Gruszki do granicy Nadleśnictwa Płaska w oddz. 299, dalej w kierunku zachodnim drogą leśną do oddz. 287, dalej granicą nadleśnictwa do linii oddziałowej pomiędzy oddz. 256 i 257, tą linią oddziałową do oddz. między 21 a 22, dalej granicą obrębów Płaska - Mikaszówka do Kanału Augustowskiego w miejscowości Mikaszówka, kanałem do rzeki Czarna Hańcza, Czarną Hańczą do rzeki Szlamica, rzeką Szlamicą i północnym brzegiem jeziora Głębokie i Szlamy do granicy Państwa.Mapa
43SU 1138556N-ctwo PłaskaGranica obwodu biegnie z miejscowości Mikaszówka drogą leśną do styku granicy między obrębami Płaska i Mikaszówka, granicą obrębów do rzeki Wołkuszanka, rzeką Wołkuszanka do linii oddziałowej pomiędzy oddziałami 235 i 247, do styku z granicą Nadleśnictwa Augustów obręb Balinka, granicą między Nadleśnictwami Płaska i Augustów do drogi Królowa Woda – Sucha Rzeczka w miejscowości Czarny Bród, drogą do Kanału Augustowskiego, kanałem do jeziora Gorczyckiego, południowym brzegiem jeziora Gorczyckiego do Kanału Augustowskiego, kanałem do jeziora Krzywe, północnym brzegiem jeziora Mikaszewo, Mikaszówek i Kanałem Augustowskim do miejscowości Mikaszówka.Mapa
44SU 1149013N-ctwo AugustówGranica obwodu biegnie z miejscowości Czarny Bród linią graniczną między Nadleśnictwami Płaska i Augustów do granicy między obrębami Augustów i Balinka Nadleśnictwa Augustów, granicą obrębów do toru kolejowego w miejscowości Balinka, torem kolejowym do jeziora Sajno, południowym brzegiem jeziora Sajno do rzeki Netty, rzeką do miejscowości Białobrzegi, z miejscowości Białobrzegi szosą do granicy zabudowań miasta Augustów, granicą zabudowań do Kanału Augustowskiego, kanałem do jeziora Necko, południowym brzegiem jeziora Necko do przepustu łączącego jeziora Necko i Białe, północnym brzegiem jeziora Białe do śluzy Przewięź, śluzą do jeziora Studzieniczne, zachodnim i południowym brzegiem jeziora Studzieniczne do Kanału Augustowskiego, kanałem do miejscowości Czarny Bród.Mapa
45SU 1155880KŁ Kania AugustówGranica obwodu biegnie od szosy Augustów – Ełk w miejscowości Żarnowo Drugie, skąd drogą przez miejscowości: Uścianki, Nowiny Bargłowskie Kamionkę Starą i Nową Jeziorki, do szosy Ełk – Augustów, szosą do drogi w kierunku miejscowości Prawdziska i dalej przez miejscowości: Prawdziska , Ginie, Grabowo, Biernatki i dalej drogą do szosy Raczki – Augustów, szosą tą do przewężenia między szosą a jeziorem a dalej południową stroną jeziora Necko do granicy zabudowań miasta Augustów , granicą zabudowań do szosy Augustów – Ełk i dalej szosą do miejscowości Żarnowo DrugieMapa
46SU 1274277KŁ Ryś B-stokGranica obwodu biegnie rzeką Wołkuszanka od mostku w miejscowości Wołkusz do granicy obrębów Płaska – Mikaszówka, linią ostępową do linii oddziałowej między oddz. 21 i 22, tą linią między oddz. 256 i 257 przez oddz. 273 do granicy nadleśnictwa z lasami niepaństwowymi, dalej prostą drogą leśną od oddz. 287 do drogi Gruszki – Wołkusz w oddziale 299 , drogą Gruszki – Wołkusz do mostu na rzece Wołkuszanka w miejscowości Wołkusz.Mapa
47SU 1289921N-ctwo AugustówGranica obwodu biegnie od mostu na rzece Haciłówka drogą gruntową przez miejscowości: Wyżarne, Krasne, Jasionowo do szosy Augustów – Lipszczany( przystanek PKS Jesionowo), szosą do drogi w kierunku miejscowości Hruskie (przystanek PKS Hruskie), dalej drogą przez m. Hruskie, Kolonia Jastrzębna do toru kolejowego Jastrzębna, dalej drogą w kierunku południowym do rzeki Lebiedzianka, rzeką Lebiedzianka do miejscowości Balinka, następnie granicą obrębów Balinka i Augustów, Nadleśnictwa Augustów, do granicy Nadleśnictwa Płaska, granicą Nadleśnictw Augustów i Płaska do rzeki Wołkuszanka, rzeką Wołkuszanka do drogi Lipsk – Gruszki, drogą do mostu na rzece Haciłówka.Mapa
48SU 1296109KŁ Leśnik AugustówGranica obwodu biegnie od jeziora Sajno torem kolejowym Augustów – Sokółka do rzeki Lebiedzianka w miejscowości Balinka, rzeką Lebiedzianka do rowu melioracyjnego (zbiorczego), rowem tym do miejscowości Chomaszewo, skąd drogą do miejscowości Komaszówka, z miejscowości Komaszówka drogą przez miejscowość Rzepiski do szosy Augustów – Sztabin, szosą do rzeki Netta w miejscowości Białobrzegi i tą rzeką do jeziora Sajno, południowym brzegiem jeziora Sajno do toru kolejowego Augustów – Sokółka.Mapa
49SU 1305261KŁ Leśnik AugustówGranica obwodu biegnie od zabudowań miasta Augustów szosą Augustów – Grajewo, dalej szosą Augustów - Białystok do miejscowości Białobrzegi, dalej Kanałem Augustowskim do drogi w kierunku miejscowości Netta – Folwark, drogą przez miejscowości: Netta – Folwark, Bargłów Dworny do szosy Augustów – Grajewo w miejscowości Bargłów Kościelny, dalej drogą przez miejscowości: Kolonie Północne, Nowiny Bargłowskie, Uścianki, Żarnowo II do szosy Ełk – Augustów, szosą do zabudowań miasta Augustów, granicą zabudowań do szosy Augustów – Grajewo.Mapa
50SU 1315670KŁ Batalion AugustówGranica obwodu biegnie od miejscowości Jeziorki drogą przez miejscowości: Kamionka Nowa i Kamionka Stara do szosy w miejscowości Bargłów Kościelny, szosą do miejscowości Barszcze, drogą przez miejscowości: Solistówka, Tobyłka, Źrobki, Rumiejki, Judziki do granicy województwa podlaskiego, granicą województwa do szosy Ełk – Augustów, szosą do miejscowości Jeziorki.Mapa
51SU 1405150KŁ Batalion AugustówGranica obwodu biegnie od rzeki Wołkuszanka granicą Państwa do szosy Lipszczany – Augustów, szosą do miejscowości Kurianka, skąd drogą bitą do miejscowości Starożyńce, dalej drogą przez miejscowość Żabickie do drogi Lipsk – Gruszki, drogą do mostu na rzece Haciłówka, następnie drogą w kierunku miejscowości Wyżarne do granicy Nadleśnictwa Płaska i Augustów do rzeki Wołkuszanka, rzeką Wołkuszanką do granicy Państwa.Mapa
52SU 1474092KŁ Nadzieja z OpaczyGranica obwodu biegnie szosą Augustów – Lipszczany do granicy Państwa, granicą Państwa do rzeki Nurka, rzeką Nurka do granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, granicą parku do miejscowości Nowy Rogożyn, skąd drogą gruntową do miejscowości: Stary Rogożyn, Dułkowszczyzna, dalej drogą gruntową do szosy Augustów – Lipszczany, szosą tą do granicy Państwa.Mapa
53SU 1414901KŁ Ratusz W-waGranica obwodu biegnie z miejscowości Żabickie drogą do miejscowości Starożyńce, skąd drogą bitą do miejscowości Kurianka, z miejscowości Kurianka szosą do miejscowości Dułkowszczyzna, dalej szosą do rozwidlenia dróg przez Stary Rogożyn, skąd w kierunku zachodnim do granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, granicą parku obok miasta Lipsk do szosy Lipsk – Jastrzębna, skąd szosą w kierunku Jastrzębnej do przystanku PKS Nowy Lipsk i dalej drogą gruntową w kierunku północnym przez m. Nowy Lipsk do szosy Augustów – Lipszczany, do przystanku PKS Krasne i dalej szosą tą w kierunku wschodnim do drogi gruntowej w kierunku miejscowości Wyżarne i dalej przez miejscowość Wyżarne do miejscowości Żabickie.Mapa
54SU 1424958KŁ Leśnik AugustówGranica obwodu biegnie od miejscowości Wyżarne w kierunku południowym drogą gruntową do szosy Augustów – Lipszczany i dalej tą szosą w kierunku zachodnim do przystanku PKS Krasne, od przystanku PKS w kierunku południowym drogą gruntową przez miejscowość Nowy Lipsk do drogi asfaltowej Lipsk – Jastrzębna do przystanku PKS Nowy Lipsk, skąd szosą do miasta Lipsk do granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, następnie granicą Biebrzańskiego Parku Narodowego w kierunku zachodnim obok miejscowości Ostrowie Jastrzębna Pierwsza do torów kolejowych Jastrzębna, dalej drogą w kierunku północnym przez miejscowości: Kolonia Jastrzębna, Hruskie do szosy Augustów – Lipsk i szosą tą w kierunku wschodnim do przystanku PKS Jasionowo, dalej drogą gruntową przez miejscowości: Jasionowo, Krasne do miejscowości Wyżarne.Mapa
55SU 1437719KŁ Serwy AugustówGranica obwodu biegnie od miejsca styku głównego rowu melioracyjnego z rzeką Lebiedzianką, tą rzeką do miejscowości Krasnybór, dalej granicą Biebrzańskiego Parku Narodowego, do miejscowości Sztabin, skąd drogą przez miejscowości: Kunicha, Janówek i Budziski do miejscowości Chomaszewo, dalej od miejscowości Chomaszewo głównym rowem melioracyjnym w kierunku wschodnim, obok miejscowości Długie i Dłużański Las do rzeki Lebiedzianka.Mapa
56SU 1447398KŁ Batalion AugustówGranica obwodu biegnie od miejscowości Białobrzegi szosą Białobrzegi – Sztabin do miejscowości Rzepiski, drogą gruntową w kierunku południowym przez miejscowości Rzepiski, Komaszówka i Budziski do skrzyżowania dróg Kopiec – Huta i Budziski – Janówek, dalej drogą przez miejscowość Kopiec do Kanału Augustowskiego, kanałem do miejscowości Białobrzegi.Mapa
57SU 1455243KŁ Leśnik AugustówGranica obwodu biegnie od miejscowości Netta Folwark na południe Kanałem Augustowskim do granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, dalej tą granicą do drogi gruntowej Orzechówka – Tajenko, dalej tą drogą na wschód i północ przez miejscowość Tajenko do miejscowości Tajno Podjeziorne, dalej drogą asfaltową na północ przez miejscowość Tajno Stare do uroczyska leśnego Karpa, drogą przez uroczysko do drogi w kierunku miejscowości Bargłów Kościelny, przez miejscowość Brzozówka, Bargłów Kościelny i Dworny do miejscowości Netta Folwark.Mapa
58SU 1467530KŁ Łoś RajgródGranica obwodu biegnie z miejscowości Bargłów Kościelny drogą przez miejscowość Brzozówka do uroczyska leśnego Karpa, następnie przez uroczysko leśne Karpa drogą na południe przez miejscowość Tajno Podjeziorne, następnie drogą na wschód i południe do miejscowości Tajenko, dalej drogą do skrzyżowania z droga gruntową do miejscowości Orzechówka, drogą tą do granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, dalej na zachód granicą parku do drogi w kierunku miejscowości Woźnawieś, drogą tą przez miejscowość Woźnawieś do Jeziora Dreństwo, południowym i zachodnim brzegiem jeziora do rzeki Jegrznia, tą rzeką do mostu w miejscowości Rybczyzna, dalej drogą w kierunku miejscowości Wojdy, przez miejscowość Wojdy do skrzyżowania drogi gminnej Opartowo – Wojdy z drogą krajową Grajewo – Augustów i dalej drogą krajową do miejscowości Bargłów Kościelny.Mapa
65SU 1486982KŁ Kania AugustówGranica obwodu biegnie od skrzyżowania dróg Kopiec – Huta i Budziski – Janówek drogą gruntową przez miejscowości: Janówek, Kunicha do miejscowości Sztabin, skąd dalej granicą Biebrzańskiego Parku Narodowego, następnie Kanałem Augustowskim do Śluzy Sosnowo a następnie drogą przez miejscowość Kopiec do wymienionego na wstępie skrzyżowania dróg.Mapa