Obiekty kultury

Domy myśliwskie i inne obiekty kultury materialnej

 

Koła Łowieckiego “Orzeł” w Szerokim Borze

Obelisk upamiętniający 60 lecie Wojskowego Koła Łowieckiego “Orzeł” w Szerokim Borze z przesłaniem “MIARĄ ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO CZŁOWIEKA JEST JEGO STOSUNEK DO PRZYRODY”


Koło Łowieckie “Cietrzew” w Prostkach

Obelisk postawiony w 2009 r. upamiętniający 40 lecie Koła Łowieckiego “Cietrzew” w Prostkach


Tablica pamiątkowa poświęcona Tadeuszowi Kryńskiemu

W dniu 2 czerwca 2011 r. podczas Zawodów Powiatu Giżyckiego dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Tadeuszowi Kryńskiemu , który był inicjatorem i budowniczym strzelnicy oraz znanym działaczem społecznym w oprawianiu strzelectwa myśliwskiego na Mazurach i w całym naszym Zrzeszeniu. Od 2012 r. organizowany jest na strzelnicy Turniej Zimowy zwany imieniem Tadeusza Kryńskiego.


Koło Łowieckie “Łoś” w Kalinowie

Dom myśliwski Koła Łowieckiego “Łoś” w Kalinowie oraz Kapliczka Św. Huberta


Koło Łowieckie “Las” w Gołdapi – Obelisk

Obelisk postawiony w 2000 r. na przełomie wieków w łowisku “Borek” z przesłaniem “Ludzkość, natura, łowiectwo po wsze czasy” .


Ku Czci Kolegom z Koła Łowieckiego Hańcza w Suwałkach

Z okazji obchodów Św. Huberta w 2005 r. odsłonięty został obelisk upamiętniający myśliwych, członków Koła Łowieckiego Hańcza w Suwałkach, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów.


 Dzwonnica z dzwonem Św. Huberta

Dzwonnica z dzwonem Św. Huberta oraz Kościół p.w. Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej w Rucianem Nidzie zbudowany w 1910 jako ewangelicki.


Koło Łowieckie “Dzik” w Olecku

W 2006 roku, z okazji 60 rocznicy powstania Koła, wybudowano kapliczką przydrożną ku czci św. Huberta. Pomysłodawcą i projektantem był prezes Koła Jarosław Kowalewski. Głównym fundatorem był stażysta K.Ł. „Dzik” śp. Włdzimierz Gąsiennica Gładczan oraz jego przyjaciel, członek Naszego koła kol. Lech Wierciszewski. Ogrodzenie kapliczki wykonał członek Koła, kol. Jan Opanowski. Uroczyste poświęcenie odbyło się w dniu 18 listopada 2006 roku, którego dokonał  ks. biskup Diecezji Ełckiej Jerzy Mazur. Znajduje się w obwodzie łowieckim nr 93 w rejonie wsi Jelonek, przy drodze powiatowej Wronki-Jelonek. Każdego roku, uroczyste polowanie hubertowskie rozpoczynające okres polowań zbiorowych, jest poprzedzone polowa mszą świętą przy tej kapliczce.

Także w 2006 roku odsłonięto obelisk upamiętniający myśliwych, członków Naszego Koła, którzy odeszli  do Krainy Wiecznych Łowów. Usytuowany jest w miejscowości Sedranki w obwodzie 90, na terenie posesji należącej do Koła Łowieckiego „Dzik”.


Koło Łowieckie “Mazury” w Węgorzewie

“Zaścianek” miał być tylko zwykłą wiatą. Po 2 latach pracy Kolegów Myśliwych wyglądał bardzo okazale. Dziś jest miejscem zakończenia uroczystych polowań i spotkań myśliwych, w tym też rodzinnych. Odwiedzany jest przez cały rok nie tylko w sezonie polowań.


Koło Łowieckie “Dzik” w Giżycku

Kapliczka Św. Huberta ustawiona na skraju kępy sosnowego lasu w łowisku Jagodne k/Giżycka Koła Łowieckiego “Dzik” w Giżycku w rocznicę 50-lecia a poświęcona została w dniu 12 listopada 2009 r.


Koło Łowieckie “Batalion” w Augustowie

Dom Myśliwski w łowisku obuchowizna. W środku sala myśliwska, w której odbywają się spotkania myśliwych oraz Walne Zgromadzenia Koła. Po prawej Kapliczka św. Huberta ustawiona została w 2002 r. w roku Jubileuszu 50-lecia Koła na śródleśnej polanie w Obuchowiźnie.