W sprawie członkostwa w PZŁ

w sprawie członkostwa w PZŁ

Nowowstępujący ubiegający się o członkostwo w Polskim Związku Łowieckim winien złożyć:

 1. „Deklarację Członkowską do Polskiego Związku Łowieckiego osoby fizycznej”,
 2. „Zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim”. Aby otrzymać takowy dokument, należy wypełnić „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”.Zapytanie można dostarczyć osobiście bądź przesłać w/w druk do Sądu Okręgowego:
  – Olsztyn, 10-001 ul. Dąbrowszczaków 44

  – Suwałki, 16-400 ul. Waryńskiego 45
  – Białystok, 15-950 ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
  (dołączając znaczek sądowy – 50 zł)
 3.  „Zaświadczenie o nabyciu uprawnień do wykonywania polowania”,
 4. Opłatę za: wpisowe, składki i legitymację,
 5. Ksero dowodu osobistego,
 6. Zdjęcie do legitymacji PZŁ (tj. do dowodu osobistego)

Druki do pobrania:

 1. Deklaracja Członkowska do Polskiego Związku Łowieckiego osoby fizycznej

 2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie