Medal Św. Huberta

Medal Św. Huberta

 

Naczelna Rada Łowiecka podjęła uchwałę w dniu 16 grudnia 1992 r. o ustanowieniu Medalu Św. Huberta. W uzasadnieniu czytamy:

“Naczelna Rada Łowiecka, działając na podstawie § 44 pkt. 10 Statutu PZŁ, świadoma bogactw tradycji organizacyjnej i kulturowej polskiego łowiectwa, nawiązując do inspirującej tradycji chrześcijańskiej w naszym kraju, której symbolem na niwie łowieckiej jest postać Św. Huberta, odnosząc się z ogromnym szacunkiem do dorobku myśliwych polskich i ich wkładu w rozwój kultury narodowej, pragnąc podkreślić znaczenie tradycji dla kształtowania świadomości członków PZŁ oraz ich postaw etycznych, ustanawia w roku jubileuszu 70-lecia PZŁ – MEDAL ŚW. HUBERTA za zasługi w pielęgnowaniu polskiej tradycji łowieckiej”.

Rok nadaniaOdznaczeni
2018Koło Łowieckie "Cyranka" w Węgorzewie
2018Koło Łowieckie "Mazury" w Węgorzewie
2018Wojskowe Koło Łowieckie "Żbik" w Węgorzewie
2013Jerzy Zinkiewicz z Koła Łowieckiego ''Cyranka'' w Węgorzewie
2009Jan Goździewski z Koła Łowieckiego ''Knieja'' w Białymstoku
2008Jerzy Litwinienko † z Koła Łowieckiego ''Mazury'' w Węgorzewie
2008Serafin Dietmar z Koła Łowieckiego ''Zielony Krąg'' w Warszawie
1998Zbigniew Jaczewski † - Stacja Badawcza PAN w Popielnie
1993Włodzimierz Łapiński z Koła Łowieckiego ''Łoś'' w Sejnach
1993Andrzej Strumiłło z Koła Łowieckiego ''Łoś'' w Sejnach
1993Józef Brzeziński † z Koła Łowieckiego ''Orla Jucha'' w Ełku
1993Stanisław Komorowski † z Koła Łowieckiego ''Puszcza'' w Piszu