Łoś – kryteria wyceny

Wycena trofeów łowieckich
Rosochy łosia

 

I. POMIAR

1. Obwody tyk
Mierzymy prostopadle do jej osi w odległości 4 cm od róży.
2. Rozłoga
Mierzymy odległość pomiędzy najdalej oddalonymi od siebie zakończeniami odpowiadających sobie odnóg.
3. Długość rosoch
Mierzymy po zewnętrznej krzywiźnie rosoch od zakończenia najdalej wysuniętej odnogi przedniej części rosoch do zakończenia odnogi górnej części rosoch.
4 a. Szerokość rosoch tylko dla łopatacza
Mierzymy po zewnętrznej krzywiźnie łopaty w najszerszym miejscu. Najlepiej by linia pomiaru przebiegła prostopadle do symetrycznej ogólnej długości łopaty.
4 b. Obwody odnóg tylko dla badylarzy.
Mierzymy w połowie ich długości, wyznaczając odnogi najdłuższe jednak nie więcej niż 5 na każdej z tyk.
5. Średnia długość odnóg
Pomiaru dokonujemy po zewnętrznej krzywiźnie od nasady podstawy po ich zakończenie. Za odnogę uważa się jeżeli długość jej przekracza 2 cm.
Dla łopataczy – jeżeli średnia długość odnóg jest mniejsza niż 5 cm – 0 punktów, o długości 5-15 cm wówczas ilość punktów jest równa średniej długości (stosujemy mnożnik 1) i gdy średnia długość odnóg przekracza 15 punktów – 15 punktów.
6. Liczba wszystkich odnóg.
Ich liczbę zalicza się łopataczom przyznając po 1 punkcie za każdą odnogę powyżej dziesięciu odnóg na jednej tyce. Badylarzom przyznaje się po 1 punkcie za każdą odnogę jednak nie więcej niż za pięć odnóg na każdej tyce.

II. POTRĄCENIA

1. Za różnicę długości odnóg
Za znaczne różnice potrąca się do 5 pkt. Długość odnóg-bardzo krótkie do 5 cm, krótkie 5-15 cm, średnie 10-15 cm, długie 15-20 cm, bardzo długie powyżej 20 cm. Jeżeli wszystkie odnogi są wyrównane i mieszczą się w dwóch sąsiadujących ze sobą grupach potrąceń nie dokonujemy. Jeżeli występują od bardzo krótkich do średnich, od krótkich do długich lub też od średnich do bardzo długich potrąca się do jednego punktu. Jeżeli występuje od bardzo krótkich do długich, od krótkich do bardzo długich potrąca się 2-3 punktów. Przy występowaniu odnóg skrajnych od bardzo krótkich do bardzo długich potrącamy 4-5 punktów.
2. Za asymetrię rosoch
Za asymetrie rosoch potrąca się do 3 punktów. Należy uwzględnić wzajemny stosunek formy poroża każdej ze stron. Jeżeli obrysy poroża nie wykazują wyraźnych dysproporcji potrąceń nie stosujemy. jeżeli obrys jednej strony wykazuje wyraźne różnice długości a drugiej szerokości potrąca się 1-2 punktów jeżeli obrys jest wyraźnie krótszy większy w stosunku do drugiej strony potrąca się 2-3 punktów.

 

III. WARTOŚĆ PUNKTOWA MEDALU

MEDAL BRĄZOWY – 250,00 – 274,99
MEDAL SREBRNY – 275,00 – 299,99
MEDAL ZŁOTY – 300 i więcej