Kynologia – rys historyczny

Rys historyczny – Kynologia

Od samego początku działalności  Suwalskiej Organizacji PZŁ podkreślano wagę i znaczenie psów myśliwskich na polowaniach oraz wspierano ich hodowle. Organizowane szkolenia, pokazy, próby i konkursy kynologiczne miały na celu nie tylko sprawdzenie przydatności użytkowej psów, promowanie i wspieranie dobrych hodowli, ale również wzbudzenie zainteresowania u myśliwych posiadaniem psa myśliwskiego jako wiernego towarzysza łowów. Wysokie stany zwierzyny grubej i jej pozyskanie stworzyło konieczność posiadania przez myśliwych dobrze pracujących posokowców i tropowców, ale też dzikarzy. Polowania zbiorowe zimą na dziki z udziałem psów, szczególnie w łowiskach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich miały zawsze swój urok, a myśliwi bardzo chętnie się na nie wybierali.

Z inicjatywy Andrzeja Krzywińskiego z Popielna, sędziego kynologicznego, ówczesnego pracownika naukowego Stacji Badawczej PAN w Popielnie w 1977 roku na około 2 hektarach lasu przygotowano pierwsza zagrodę dziczą w Wejsunach. Po kliku latach obok zagrody wykonane zostały dwie sztuczne nory do układania  norowców. Pierwszą zorganizowaną imprezą kynologiczną był przegląd hodowlany psów myśliwskich połączony z układaniem dzikarzy w zagrodzie w dniu 29 października 1978 r. Na tą imprezę  zgłoszonych zostało aż 47 psów, w większości były to jagdteriery. Praktycznych rad związanych z hodowlą i układaniem psów oraz pokaz pracy dzikarzy przeprowadził  Andrzej Krzywiński.

W 1989 roku wybudowane zostały następne dwie sztuczne nory z całym ich zapleczem na Strzelnicy Myśliwskiej w Giżycku. Jeszcze tego samego roku we wrześniu zorganizowano pierwszy Regionalny Konkurs Norowców. Do udziału w Konkursie zgłoszonych zostało kilkanaście psów zarówno jamników jak i terierów. W uznaniu zasług Suwalskiej Organizacji PZŁ w zakresie kynologii myśliwskiej Giżycko zostało wybrane na miejsce Krajowego Konkursu Norowania w 1990 roku. Konkurs zorganizowano w dniu 14 października, a wzięli w nim udział myśliwi, hodowcy i posiadacze psów małych ras z kraju oraz Litwy. Pracę psów oceniał zespół sędziowski pod przewodnictwem Haliny Kuczyńskiej z Warszawy z podziałem na grupę jamników i terierów. Łącznie do pracy na dwóch sztucznych norach zgłoszono 14 jamników i 17 terierów. Pierwszą lokatę z dyplomem I stopnia zajął terier krótkowłosy.

Od tego czasu działalność w zakresie kynologii myśliwskiej wyraźnie się ożywiła. Starano się propagować hodowlę psa myśliwskiego w kołach łowieckich w myśl powiedzenia „polujemy tylko z psami”. Najbardziej aktywne koła i myśliwych wyróżniano i nagrodzono. Do najbardziej zasłużonych w tym okresie kolegów należeli: Andrzej Przeborowski – późniejszy sędzia kynologiczny, Sławomir Niedbalski, Ryszard Jarząbek i nieżyjący już Józef Łazarski i Henryk Kubica. Duży też wkład przez lata w  konkursów tropowców i dzikarzy wnosili sędziowie kynologiczni Jan Kierzniowski z Opola, Wiesław Szczepański z Olsztyna czy Jerzy Wieloch z Łodzi.

Stale obserwowano wzrost zainteresowania ze strony myśliwych posiadaniem dobrego psa użytkowego z rodowodem. Rejestrowane były na terenie województwa suwalskiego bardzo cenione wówczas hodowle jagdteriera niemieckiego, foksteriera krótkowłosego, jamnika szorstkowłosego i wachtelhunda. Pod koniec lat 90-tych minionego wieku, kiedy spadło zainteresowanie polowaniami na lisy i zmniejszyła się ilość posiadanych przez myśliwych psów norowców, a teriery częściej  używane były do polowań na dziki i poszukiwania „postrzałków zwierzyny grubej. Ograniczono też organizację prób i konkursów dla norowców, a sztuczne nory w Giżycku i Strekowiżnie k/ Augustowa stały się bezużyteczne. W ostatnich latach coraz bardziej popularne stają się polskie rasy psów gończych, stąd ich liczniejszy udział na konkursach kynologicznych.

Zawsze dużą popularnością cieszą się Regionalne Konkursy Dzikarzy, Tropowców i Posokowców organizowane corocznie na początku października w Wejsunach. Każdego roku do tego Konkursu zgłaszanych jest ponad 20 i więcej psów. Dobra organizacja, niepowtarzalna atmosfera jak podkreślają sami uczestnicy sprawia, że do Wejsun zjeżdża wielu myśliwych i hodowców psów myśliwskich z kraju, ale tez  z Litwy i Białorusi. Od 2013 roku każdego roku wiosną w weekend  majowy organizowane są Regionalne Konkursy Tropowców i Posokowców w Jaskowie na terenie Nadleśnictwa Pisz. Konkursy są poprzedzone warsztatami w zakresie kynologii myśliwskiej dla posiadaczy psów. Inicjatorem  jak i organizatorem konkursów i warsztatów w Jaskowie jest Marek Olesiewicz bardzo aktywny członek Komisji Kynologicznej ORŁ.

Z Konkursów Regionalnych Posokowców, Tropowców i Dzikarzy w Wejsunach na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem Nidzie

Z Konkursów Regionalnych Posokowców i Tropowców w Jaśkowie na terenie Nadleśnictwa Pisz

 

W 2004 roku dla myśliwych i nie tylko, szczególnie tych zamieszkujących Suwalszczyznę, przekazano do użytkowania drugą zagrodę dziczą o pow. 2,5 ha położoną w Puszczy Augustowskiej w pobliżu miejscowości Strękowizna k/Augustowa. Od tego czasu w zagrodzie w ramach regionalnych konkursów oceniano prace dzikarzy, a na sztucznie położonych tropach oceniano prace posokowców i tropowców. W dniu 29 sierpnia 2008 roku w przeddzień Wystawy Klubowej w Białymstoku zorganizowany został Konkurs Dzikarzy i Tropowców dla Ogarów i Gończych. Do pracy w zagrodzie i „na farbie” zgłoszonych zostało 18 psów . Najlepszym dzikarzem, ale  i tropowcem okazał się gończy polski LASER Olfactus Edwarda Ropelewskiego myśliwego z Wojskowego Koła Łowieckiego „Oręż” w Ełku. Jego gończy był nie tylko zwycięzcą wielu konkursów, ale często uczestniczył też w polowaniach. Jego pracę w miocie i donośny gon na pewno zapamiętało wielu myśliwych. Był również wspaniałym tropowcem, radząc sobie w najtrudniejszych warunkach odnajdując zwierza.

Dużą popularnością cieszyły się wśród publiczności pokazy psów ras myśliwskich w ramach Festiwalu Kultury Łowieckiej w Węgorzewie. Na pokazach każdego roku prezentowano wiele ras psów myśliwskich będących w posiadaniu myśliwych z regionu. Podobne pokazy psów odbywają się na festynie myśliwskim „Myśliwskie Smaki” w Piszu i „Ełkowisko” w Ełku. Pokazy z pomocą członków Komisji Kynologicznej ORŁ prowadzi Grażyna Ziętek z Giżycka. Zawsze na pokazach gromadzi się wielu nie tylko myśliwych ze swoimi podopiecznymi ale tez liczna publiczność.

Z pokazów psów na festiwalach i festynach łowieckich w Węgorzewie i w Piszu