Kryteria odstrzału – sarna

Sarna (Capreolus) – Kryteria selekcji osobniczej

Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:
– powyżej 2 cm w pierwszym porożu,
– powyżej 3 cm w drugim porożu i starszych.