Kryteria odstrzału – los

Łoś (Alces alces)– Kryteria selekcji osobniczej

Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 15 grudnia 2015 r.

 

Za odnogę przyjmuje się odrost długości powyżej 5 cm