Kryteria odstrzału – jeleń

Jeleń (Cervus elaphus) – Kryteria selekcji osobniczej

 

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej:
– 2 cm w pierwszym porożu,
– 5 cm w drugim porożu i starszych.